100 trender - short version

På väg hem idag på Norwegian flight 19.05 från Arlanda till Sturup, så fick jag inspiration att läsa Kontentan #332, med titeln "100 trender - din guide till framtiden" skriven av Peter Siljerud. Peter är välkänd som föredragshållare och trendspanare. Jag vill återgå några av de trender som tas upp i boken och ge mina egna korta reflektioner till dem.

Data och teknik spränger alla gränser
Peter skriver: "Datorerna blir bättre på att anpassa sig till människans beteende och tolkar i allt högre grad människors tal, rörelser och intentioner. Datorer håller på att få sinnen."

Att robotar ska kunna tolka människors intentioner lär väl dröja (inte ens människor är ju speciellt bra på att tolka andra människors intentioner), men att robotar kan ta över mer och mer av enkla vardagssysslor är tydligen inte allt för långt borta. Precis som att utvecklingen av datorer och mobiltelefoner har fullständigt exploderat sista tio åren, så verkar ett rimligt scenario vara att robotindustrin behöver ytterligare några år på sig för att enas om standarder och protokoll, för att om 5-10 år påbörja en explosionsartad tillväxt.

Internet växer och blir allt mer personligt
Peter skriver: "I framtiden kan vi vänta att internet ger tillgång till i princip all publik information av värde... allt blir indexerat och sökbart. I takt med det blir informationen i allt högre grad allmängods. Eller som Ron Gilbert, datorspelsdesigner, har uttryck det:
Webben är summan av allt mänskligt kunnande plus porr.
Det får två viktiga konsekvenser. En är att information måste vara aktuell, exklusiv, tillgänglig och anpassbar för att bli intressant. En annan är att det blir allt viktigare att veta hur man snabbt får reda på det man vill. Det verkliga värdeskapandet blir förmågan att dra slutsatser ur informationen och att generera idéer utifrån den."

Denna trend känns på inget sätt märklig. Om man betänker vad som hänt de senaste tio åren kring internet, är ivartfall jag otroligt ödmjuk inför vad som kommer hända under nästa tioårsperiod. En reflektion är ju kopplad till vad som egentligen är kunskap och hur man tillgodogör sig kunskap. Dagens skola står inför en del utmaningar inom detta område, to say the least...

Medier flyter ihop och får nya funktioner
Peter skriver:"Morgondagens mediebransch kommer att bli mer fragmenterad, komplex och svårdefinierad jämfört med dagens... Framöver kommer det att bli allt tydligare att gränsen mellan deltagande och betraktande försvinner. Med de nya möjligheterna att skapa, dela, kombinera och organisera information och media blir flödena mer fria - vi går från en mediehierarki till ett medienätverk."

Att fenomen som bloggar, micro- och nanobloggar, YouTube, podcasts osv allt mer flyter ihop med traditionell media, såsom tidningar och TV-kanaler, verkar väl rimligt. Det är ju redan ett faktum. Vi får väl se hur snabbt och i vilka former detta kommer att utvecklas vidare. Snart kanske alla bloggar...

Kampen hårdnar om krävande konsumenter
Peter skriver: "Dagens kund är välinformerad, kräsen och vet vad hon vill ha... Vi lever i ett utbudsöverflöd, vilket har lett till en kompromisslös konsumtion, som innebär att vi ställer allt högre krav på snabb leverans och omedelbar tillfredsställelse. Konsumtion som lämnar oss likgiltiga intresserad oss allt mindre. Vi vill bli berörda, engagerade eller roade, gärna på ett spektakulärt sätt."

En sanning känns det som. Jag har hört någonstans att det gäller att vara antingen "billigast på basprodukter" eller "mest spännande på icke-basprodukter". Om man är nånstans i mitten så är man stuck in the middle... kanske dags att köpa den där inomhusfontänen innan alla gör det...

Summering:
Lär dig navigera i informationsöverflödet (via bokus till adlibris) - bli berörd - It´s all about exformation!

Kommentarer

  1. Kommentera även resten av bokens avsnitt och skicka en kopia till författaren. Kanske det blir fler nyanser:-)

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering