The language of leaders

Kontentan #345 (5/2012) är en summering av boken "The language of leaders - how top CEOs communicate to inspire, influence and achieve results" skriven av Kevin Murray (se också länk på chef.se). Han har specialiserat sig på strategisk kommunikation, imageskapande management och kommunikativt ledarskap.

Nedan har jag kort gått igenom de tolv tydliga, gemensamma nämnare som Kevin hittade genom intervjuer med 54 brittiska företagsledare avseende vad som krävs för att bli framgångsrika kommunikatörer. Jag har också gjort mina egna reflektioner kopplat till varje gemensam nämnare.

Visa att de kan lita på dig
Tillförlitlighet är avgörande när du leder andra. Medarbetare följer inte en ledare som de inte litar på. De måste känna din glöd och tro på att du är hängiven din sak.
En sanning i alla situationer, både på arbetsplatsen och privat.

Bygg ett ramverk av värderingar och mål
Dina medarbetare jäktar inte till jobbet för att uppfylla finansiella mål. De kommer för att de vill känna att de gör något betydelsefullt, att de gör skillnad.
Detta är något som måste byggas långsiktigt och som enligt mig ofta fundamentalt underskattas.

En framtidsvision ger drivkraft
Poängen med ditt ledarskap är att klart se vart ni ska färdas från där ni är och att få dina medarbetare att rikta in sig på det.
Detta är för mig lika viktigt på alla nivåer i en organisation - men kanske framförallt för de som har personalansvaret för de team/enheter på 10-30 personer som man har valt att sätta ihop.

Vårda relationerna med intryck utifrån
Ledare behöver vistas utanför sin organisation för att kontinuerligt suga upp synpunkter och reaktioner som kan ge idéer och inspirera.
Då världen ständigt fortsätter utvecklas så är detta givetvis en förutsättning för att man som ledare ska "hänga med".

Engagera genom att hålla dialoger
Den bästa vägen att utveckla medarbetarnas engagemang i jobbet går via personliga möten med strukturerade och meningsfulla samtal.
Detta område är antagligen ett av de som har störst förbättringspotential på våra arbetsplatser - en gigantisk utmaning att få alla ledare att inse att deras uppgift är att empatiskt lyssna och förstå vad deras medarbetare menar.

Lär känna dem du vill påverka
En ledares kommunikation kan vara en berättelse om att nå storartade mål. I själva verket handlar det om att förändra andras beteende.
Jag håller med. Försök förstå hur dina medarbetare tänker - kommunicera i linje med det. Håll dialogen igång.

Lyssna för att bli lyssnad på
Förmågan att lyssna är sannolikt det mest kraftfulla kommunikationsverktyget en ledare kan utrusta sig med. Goda lyssnare vet vad de ska lyssna efter.
Fantastiskt. Allt fler verkar förstå att det är viktigt att kunna lyssna. Seek first to understand - then to be understood (Habit 5).

Visa vad du anser och stå för det
Det är alltid en person med starka synpunkter som sätter sin prägel på gruppen. Som ledare ska du öppet och rakt kunna ge dina åsikter om och om igen.
Viktigt att poängtera att förmågan att lyssna och att ha en dialog alltid måste kombineras med  en tydlig personlighet samt en förmåga att kommunicera vad du står för.

Ge akt på de signaler du sänder ut
Som ledare är du under ständig uppsikt. Dina medarbetare noterar hur du ser ut, hur du rör dig och vad du gör. Du är hela tiden i deras blickfält.
Kom ihåg - du läcker som ett såll. Agera alltid utifrån det du verkligen tror på, för ditt kroppsspråk avslöjar dig om du försöker nåt annat...

Intressera med berättelser
Inget får människor att lyssna så intensivt som när man berättar historier. Goda historier berör och får oss att minnas. De är ett svårslaget kommunikationsredskap.
Jag undrar vilket kurs på civilingenjörsutbildningen som hade med "storytelling" i kursbeskrivningen. Är den teorin med i någon universitetsutbildning överhuvudtaget?

Lär dig uppträda offentligt
Ledare som vet att framträda publikt kan uträtta storverk för sitt företag. Men färdigheten kommer inte av sig själv.
Enormt viktigt för högre chefer/ledare. Håller med om att det kräver mycket träning samt en förståelse för vem mottagaren är i olika sammanhang.

Slipa ständigt formen
De flesta ledare jobbar hårt för att ständigt bli bättre ledare. Insikten om att man aldrig blir fullärd tycks vara mer utbredd än man kan tro.
Bra. Det känns självklart att en ledare måste utvecklas kontinuerligt för att fortsätta vara framgångsrik.

Köp boken på bokus eller adlibris.
Avslutningsvis, ett klipp direkt från YouTube kring "The language of Leaders":

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

a Coaching Leadership style

Förändring - "Fyrarummaren"

Assertiv kommunikation