Troed om ledarskap

Jag vill bjuda på ett YouTube klipp från Troed Troedson om ledarskap. Klippet handlar om "Hur ledarskap - genom flera olika mekanismer - förvandlas till något annat och mycket mera passivt - av Troed Troedson och Camilla Hending".

Klippet kan summeras såhär:

Det finns en konflikt mellan högre och lägre nivåer - farligt att bli fet och lita på sin erfarenhet:
Ledarskap [Vision o lärande]
- Lättja -
Management
- Fetma -
Facilitering [Erfarenhet o Stabilitet]

Vi blir ofta osams när vi pratar om "sedan" (framtiden) eftersom det alltid finns många versioner av vad som kommer hända sedan:
Då - Nu - Sedan?

Organisationers (par-relationers) livscykel - se upp så ni inte hamnar i försvarsställning:
Definition   [Idé o retorik]     Ledarskap
Engagemang [Samhörighet]
Funktion [Leverans]          Management
Symbios [Relation]
Försvar [Monopol]          Facilitering

Här finns mycket intressant att reflektera kring. Jag tycker huvuddragen är väl beskrivna - jag vill göra ett "tillägg" kring hur jag ser på saken. Dessa beskrivningsmodeller målar upp de breda penseldragen kring Ledarskapets olika faser och olika konflikter. Jag anser man bör tillägga att man i en organisation/relation efter en tid måste lära sig iterera mellan de olika stadierna på ett väldigt flexibelt sätt. Det är inte antingen eller, utan för det mesta både ock, vilket betyder att man måste vara lyhörd för de behov som uppstår Nu och Sedan... Så fort man märker att någon del börjar bli Fet och börjar Försvara sig, så är det dags att säkerställa/uppdatera Visionen och skapa Engagemang kring denna. Samtidigt som man låter Lättjan driva på en väl Managerad Leverans och att man eftersträvar en viss Symbios med kunder och partners, så måste man fortsätta vara lyhörd och fundera på det ständiga Lärandet...
Huvudfrågan man bör ställa sig med jämna mellanrum är varför vi finns (vilken Idé har vi tillsammans) samt hur skapar vi Retoriskt maximal Samhörighet kring denna Idé?

Troed avslutar:
Den som vill jobba med ledarskap måste ständigt återerövra Definitionsfasen (klargöra idé och retorik). Här kommer klippet, från YouTube:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering