Good to Great av Jim Collins

Jag noterade för ett tag sedan att jag inte summerat den megakända boken "Good to Great: Why some companies make the leep… and others don´t" skriven av Jim Collins. Nu är det dags - via Kontentan #19/2001. Boken beskriver slutsatser från en undersökning av amerikanska Fortunes 500-bolag avseende vad som gör att ett företag går från bra till enastående! [bild från manilagawker.blogspot.com]

Ledare på den högsta nivån sätter "vem" före "vad"
Utmärkande för de företagsledare som fick sina företag att ta språnget mot mästerskapet, är kombinationen av ödmjukhet och ambition, av blygsamhet och viljestyrka. De är först och främst inriktade på företagets framgång, inte på egen berömmelse eller rikedom. De är fanatiker när det gäller att nå resultat. Den oftast internt rekryterade ledaren började alltid med att få rätt människor på plats - och få fel människor att stiga av. Detta skapade extremt starka ledningsgrupper. Rätt människor valdes utifrån personlighet, arbetsmoral, intelligens, värderingar och entusiasm för arbetet. Kraven var hårda och samma tuffa normer gällde på alla nivåer, inte minst på de högsta. 
"Jag vet inte vart vi ska. Men får jag bara med mig rätt personer, så hittar vi rätt väg"

Om hur man ser verkligheten i vitögat utan att ta ögonen från målet
Många företag har en djärv vision. Få när ända fram. De enastående företagen såg klart på verkligheten, hur obehaglig den än var, och anpassade färden till den. De skapade en kultur där personalen hade stort utrymme för att göra sin stämma hörd. De skapade ett sanningsklimat genom följande sätt:
  • Led med frågor, inte med svar
  • Främja dialog och debatt
  • Diskutera misstag utan att skylla på någon
  • Se till att viktig information inte viftas bort

De framgångsrika reagerade på svårigheter och konkurrens med beslutsamhet. De härdades av motgångar och förlorade aldrig hoppet att nå sina mål.

Gör det du kan bli bäst på, får bra betalt för och brinner för - och håll dig till det
Succéföretagens genombrott sammanföll med att de hade tagit fram en enkel, kristallklar idé som grund för sina strategier. De har hållit sig till det väsentliga och struntat i resten. De insåg vad de kunde bli bäst på, de fann det nyckeltal som betydde mest för lönsamheten och styrde efter det, samt - "vi ska bara syssla med det som vi brinner för".

Låt disciplin ersätta byråkrati och hierarkier
Kulturen i de enastående företagen präglades av disciplin: Disciplinerade människor, disciplinerat tänkande och disciplinerat handlande. Och, disciplinen att sluta göra det som är fel. Tricket var att rekrytera chefer med entreprenörsegenskaper och ge dem friheten att bestämma hur de skulle nå sina mål, inom angivna ramar. 
Framgångsreceptet är: Bygg en kultur på idén om frihet och ansvar inom givna ramar. Fyll den med disciplinerade och hängivna personer som är beredda att gå nästan hur långt som helst för att uppfylla sitt ansvar.
Samtidigt höll de sig till sitt enkla snäva koncept och lät det styra hela verksamheten.

Rätt teknik och många små steg ger full fart
De enastående företagen använde de nya tekniker som stämde med deras koncept. De utvecklades steg för steg, genomtänkt och metodiskt. Men tekniken kom alltid in efter konceptet. Dock tillämpades ofta den rätta tekniken på ett banbrytande sätt. De enastående företagen hade mod, disciplin och tålamod att arbeta långsiktigt. Med rätt människor ombord är det enkelt. De vill bidra till påtagliga resultat och engagerar sig gärna för idéer som de ser fungerar.

Konsten att behålla mästerskapet
Den viktigaste ingrediensen är att bakom det varaktiga mästerskapet finns en ideologi som går bortom syftet att tjäna pengar. Ett antal stabila värderingar ska prägla verksamheten och bevaras, samtidigt som de förenas med ständig förändring, förbättring och förnyelse. Mästarföretagen sätter storslagna, djärva, gärna lite skrämmande mål, samt: De ska sättas med insikt, inte kaxighet.
De enastående företagen har alla haft ledare med en inre drivkraft. De har arbetat med något de brinner för eller älskar att göra. De har kämpat för sina värderingar. Det ger livet den mening som gör det fullödigt.

Avslutningsvis, Jim Collins Good to Great via ett härligt animerat "Video review YouTube-klipp":

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering