The 4 Disciplines of Execution - 4DX

Kontentan #12/2014 summerar boken "The 4 Disciplines of Execution (4DX) - achieving your wildly important goals" skriven av gänget Chris McChesney, Sean Covey och Jim Huling. Alla författarna är knutna till företaget FranklinCovey
Denna bok beskriver en lösning som får medarbetarna att rikta sin energi mot angelägna och tydliga mål och inte bara fokusera på det som måste göras här och nu. Metoden 4DX innebär ett nytt sätt att tänka och arbeta vilket skapar både engagemang, högre arbetsmoral och ansvarstagande.

mySummary av Kontentans sammanfattning:

Alla chefers stora utmaning
Många övergripande affärsmål kräver en förändring av medarbetarnas beteende. Detta är nog den största utmaning en chef kan ställas inför, men med de fyra disciplinerna för exekvering (4DX) lyckas det varje gång!

Den största fienden när det kommer till att genomföra strategier och nå nya mål är det dagliga arbetet, dvs den virvelvind av uppgifter som äter upp medarbetarnas tid och som krävs, bara för att hålla dörrarna öppna och kunderna nöjda. Lösningen heter 4DX - en fyrstegsprocess som fullkomligt kommer ändra ditt och dina medarbetares arbetssätt:
Disciplin 1: Fokusera på det vilt viktiga
Disciplin 2: Använd dig av de ledande måtten
Disciplin 3: Skapa en inspirerande måltavla
Disciplin 4: Säkerställ regelbundet ansvarstagande

Disciplin 1: Fokusera på det vilt viktiga
Första steget är att fokusera all energi på ett eller högst två affärsmål som verkligen kommer att göra skillnad, istället för att arbeta halvhjärtat mot ett stort antal mål. Ofta ligger det viktigaste affärsmålet utanför det dagliga arbetet. Det kan handla om en helt ny strategi eller lansering av en ny produkt.  Oavsett vilken typ av mål du väljer ska du inte bara inrikta dig på att nå det, utan också på att förändra dina medarbetares beteende så att målet blir en naturlig del av arbetet. Ett lysande exempel på ett klart och tydligt mål är när John F Kennedy 1961 inför kongressen förklarade att nationen skulle ha som mål att landa på månen och få besättningen levande tillbaka till jorden före 1960-talets utgång.

Disciplin 2: Agera på de ledande måtten
När du har formulerat ett vilt viktigt mål är det dags att bestämma vilka åtgärder som behövs för att nå målet. Fokusera  på de ledande måtten, dvs sådana mått som du själv kan påverka, jmf hur ofta jag servar bilen (ledande mått) kontra hur ofta bilen går sönder (laggande mått). Definiera kortsiktiga åtgärder, dags och veckovis, som i förlängningen leder till målet och därmed snabbt kan anpassas till nya skeenden, samtidigt som den är helt inriktad på det övergripande målet.

Disciplin 3: Ha en inspirerande måltavla
Det är viktigt att försäkra sig om att alla vet hur det går och lätt kan se om de håller på att vinna. Utforma en resultattavla som är enkel och lätt att överblicka, som är synlig, som visar både de laggande och de ledande måtten samt som slutligen visar om ni vinner eller förlorar.

Disciplin 4: Regelbundet ansvarstagande
Det sista steget handlar om att medarbetarna gör personliga åtagande till hela teamet och ser till att dessa åtagande genomförs. Ha veckomöten på 20-30 minuter där ni fastställer den närmaste veckans åtagande. Dessa möten tar endast upp åtgärder som påverkar resultattavlan, aldrig brandkårsutryckningar kopplade till det dagliga arbetet.

Så implementerar du 4DX i ditt team
Hundratals organisationer arbetar idag med 4DX. Implementationen kan vara komplex, men den lägger grunden för den beteendeförändring som krävs för att nå de utvalda, övergripande affärsmålen.

Disciplin 1:
Sätt ej omöjliga mål utan mål som utmanar medarbetarna att göra sitt allra bästa, och som är möjligt att nå med engagemang och ansträngning.

Disciplin 2:
Identifiera de idéer som har störst inverkan på det övergripande målet. Det idealiska delande måttet påverkar resultatet på ett positivt sätt - dessutom ska medarbetare ha direkt inflytande över måttet.

Disciplin 3:
Alla ska kunna se måltavlan och se förändringarna dag efter dag. Det spelar ingen roll vilket material du väljer för måltavlan (whiteboard, affisch, svart tavla…) - det viktiga är att den uppdateras.

Disciplin 4:
Det är viktigt att få medarbetarna att känna ansvar. Lösningen är veckomöten där varja medarbetare formulerar egna specifika åtagande och på så sätt för teamet närmare målet. Var noga med att fira framgångar.

4DX för  hela organisationen
Några råd från Dave Grissen (från hotellkedjan Marriott International) som har implementerat 4DX på 700 hotell i Nordamerika.

  1. Anpassa implementeringen till er interna kultur - processen fungerar i alla kulturer men beakta den interna kulturen innan ni beslutar exakt tillvägagångssätt.
  2. Inse att det är svårare att implementera 4DX-processen i en organisation som redan är framgångsrik - chefer som kämpar mot dåliga resultat är villigare att prova nytt.
  3. Se till att alla chefer tar sitt ansvar - Alla chefer måste vara med till 100% och känna att högsta chefen följer deras arbete.
  4. Skaffa den infrastruktur som krävs - utbilda interna 4DX-coacher, ta fram rätt verktyg, system och utbildning.
  5. Kom ihåg att implementeringen av 4DX ökar engagemanget - varje anställd ser hur hans eller hennes arbete påverkar resultattavlan varje vecka, vilket eldar till ökat engagemang.
Det är viktigt att implementeringen görs av närmsta chef - det skapar de hållbara resultaten. Fördelarna blir då också att du som chef tvingas lära dig det ordentligt så du kan lära ut det till andra och att du blir en förespråkare som tvingas "leva som du lär".

Såhär förklaras 4DX på YouTube:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Förändring - "Fyrarummaren"

IT outsourcing som ett äktenskap

12 livsregler - en summering