Framtidens ledarskap av Pia Vingestråhle

Jag har läst boken "Framtidens ledarskap - om konsten att leda människor på ett hållbart och framgångsrikt sätt" av Pia Vingestråhle. Min första spontana känsla är att detta är en oerhört lättläst bok och att jag håller med om i princip allt som Pia skriver. Spännande!

Pia har en ambition att boken ska vara praktisk och att den "ska väcka tankar och idéer kring hur du kan leda människor". Det tycker jag hon lyckas alldeles utmärkt med. Hon går igenom de olika aspekterna av det framtida hållbara ledarskapet och ger handfasta tips på hur man kan agera i olika situationer. Ibland får jag för mig att språket är "för enkelt", för icke-akademiskt och "för pratigt", för att passa min egen personlighet. Men, det säger väl mer om mig än om den här boken…

Fokus är på att beskriva en ledares relation med sina anställda. Ett kapitel handlar om olika ledarstilar och ställer frågan: Vilken chef vill du vara?
Här är det lätt att känna igen sig och få tips på hur man själv vill vara samt hur man absolut inte vill bli uppfattad. T ex får man inblick i hur "kontrollfreaken" skapar frustration, "kompisen" skapar otydlighet, "musslan" kör med en helt egen agenda, "fiskmåsen" brukar vara skrikig och skiter nedåt, "idésprutan" kastar kreativt ut nya idéer utan att fullfölja dem,  "den försiktige" fattar inga egna beslut och står inte upp för sin egen åsikt, "kritikern" som alltid vet bäst själv...

Vem vänder sig då denna bok till?
Pia skriver i inledningen att "boken vänder sig i första hand till dig som är chef, ledare eller som har personalansvar". Min bedömning är att denna bok passar bra för personer som är nya i ledarrollen alternativt de som kört fast och vill ha inspiration för att ta ett steg vidare mot ett mer modernt framtida ledarskap. För mig gav inte den här boken några direkt nyheter, men den har lyckats paketera ett synsätt på hur det framtida ledarskapet bör se ut och därför fyller den väl sin plats även i min bokhylla.

För att ni ska få en inblick i vad Pia ser som ett mer modernt framtida ledarskap kommer här min exformativa summering - små axplock kring det framtida ledarskapet som jag själv helt och hållet står bakom...

Framtidens ledare:
  • Du känner dig själv och är stabilt grundad i dina värderingar
  • Du är uppriktigt intresserad av att leda människor
  • Du ser och bekräftar dina medarbetare
  • Du är närvarande och har modet att ta tag i och lösa problem som dyker upp
  • Du arbetar för glädje på arbetsplatsen
  • Du arbetar för att dina medarbetare ska hitta sin inre drivkraft och inspiration
  • Du inser att alla människor är olika och du kommunicerar och möter alla där de befinner sig
  • Du är prestigelös och låter andra människor komma fram

CFO asks CEO: "What happens if we invest in developing our people and then they leave us?"
CEO: "What happens if we don´t, and they stay?"

"Lagen om frivillighet" bygger på att en person som frivilligt tar tag i en uppgift oftast är både positiv och inspirerad när uppgiften ska genomföras.

Var dig själv - och var ärlig!

För att leda andra måste man först kunna leda sig själv.

Citat från Sören Kierkegaard:
Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där.
Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror hon kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör men först och främst förstå det han förstår...

Förslag - köp boken t ex på Bokus och Adlibris.

Från YouTube - en video med Pia:


Kommentarer

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering