EQ hos framgångsrika ledare

Vilka emotionella kompetenser krävs för att bli en framgångsrik ledare?
Detta har Steven J. Stein beskrivit i böckerna "Emotional Intelligence for dummies" samt "The EQ edge - emotionell intelligence and your success".

I en genomarbetad studie utförd vid CCL (Center for Creative Leadership) i North Carolina, USA, har man identifierat fyra fundament som är extra viktiga om man ska bli en framgångsrik ledare.

De kan beskrivas enligt nedan:

Being centered and grounded
Framgångsrika ledare har kontroll på sig själv, har ett stabilt humör och en väldigt bra självbild/självkänsla med insikt i sina styrkor och svagheter. De balanserar sitt arbetsliv och privatliv på ett bra sätt. De är tydliga med vad de står för och har bra koll på sina känslor och drivkrafter. Dessutom klarar de press bra.
De emotionella kompetenserna de använder för att lyckas inom detta område är socialt ansvar, stresstolerans, impulskontroll och optimism.

Having the ability to take action
Framgångsrika ledare tar bra beslut samtidigt som de lyssnar på andras åsikter. Därefter exekverar de och ger sig inte i första taget.
De emotionella kompetenserna de använder för att lyckas inom detta område är självhävdelse, självständighet och optimism.

Having a participative management style
Framgångsrika ledare säkerställer att medarbetarna är involverade i planeringen av verksamheten. De är duktiga på att lyssna och att kommunicera och ser hela tiden till organisationens bästa. De ger positiv återkoppling så ofta de kan och eftersträvar konsensus kring viktiga beslut.
De emotionella kompetenserna de använder för att lyckas inom detta område är empati, socialt ansvar, sociala relationer, impulskontroll och livsglädje.

Being tough minded
Framgångsrika ledare har ett spänstigt (resilient) sätt att hantera hinder och svåra situationer. De framhärdar och håller ut för att hantera press och motgångar. De klarar av att bibehålla tillförsikten trots tuffa tider.
De emotionella kompetenserna de använder för att lyckas inom detta område är självkänsla, stresstolerans och impulskontroll.

Så, sammantaget kan man summera att du som framgångsrik ledare bör ha följande kompetenser:
  • vara tydlig mot andra med vad du tänker
  • bry dig om dem du jobbar med
  • inte bli stressad i onödan
  • generellt vara på ett gott humör
  • effektivt kunna läsa av andras känslor och tankegångar
  • veta vad du är bra på
  • få saker gjorda
Om du utöver detta t ex har skapligt hög kognitiv kapacitet, bra industri- och marknadskännedom, teknisk kompetens samt viss finanskunskap så är du hemma…

Slutligen Enjoy, Steven Stein, pratar på TEDxUTSC:  

"Evoking reality from reality TV - what emotional intelligence can teach us"

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering