5 oktober 2017

De senaste 11 000 åren

Visst är ämnet Historia från och till ganska intressant. Denna bild (Pappornas historia) beskriver "människans släktträd" utifrån hur våra anfäder har rört sig ut i hela världen från sitt ursprung i Afrika. DNA från Y-kromosomerna visar hur vandringarna har gått.Karin Bojs och Peter Sjölund har i boken ”Svenskarna och deras fäder” beskrivit vår resa ”de senaste 11 000 åren” utifrån följande steg:Pappornas historia
Människan uppstod i Afrika. Därifrån har våra anfäder rört sig över hela världen. DNA från Y-kromosomer visar hur vandringarna har gått, ända fram till nuvarande Sverige.

De första jägarna
För 11 700 år sedan tog den senaste istiden definitivt slut. Istäcket krympte snabbt och människor vandrade in.

Bönderna kommer
De första bönderna anlände för 6 000 år sedan. Efter bara några generationer hade jordbruket spridits ända upp till norra Mälardalen och Bergslagen.

Herdarna från stäppen
Män från herdekulturen yamna utgick från Östeuropas stäpper. De förde med sig indoeuropeiskt språk, ylletyg och metallurgi (4 800 år sedan).

Män med brons tar över
De manslinjer som kom in under bronsåldern dominerar helt i Sverige idag. "Rutgers", "Ragnars" och "Ivars" söner (3 500 år sedan).

Järn ger makt och samer blir samer
De manslinjer som dominerar bland dagens samer kom både österifrån och söderifrån under några århundraden på järnåldern (1 700 år sedan).

Viking-DNA i väst och öst
Skandinaviska viking-DNA finns fortfarande kvar hos ättlingar på de brittiska öarna och längs floderna i Ryssland.

Ny gud, nytt rike
Kristendomen fick först sitt fäste i södra och västra delarna av nuvarande Sverige. I en långdragen process utvecklades sedan ett enat, kristet rike.

Skogsfinnar och Valloner
När Gustav Vasa med ättlingar styrde Sverige kom människor flyttande från olika håll. Vallonerna har fått mest uppmärksamhet, men skogsfinnarna var många fler.

Sverige blir som störst
Efter freden i Roskilde (1658) var Sverige som allra störst. Då kom folk hit från nuvarande Skottland, Holland, England, Finland, Baltikum…

1700- och 1800-tal
Företagare uppmuntrade invandring av arbetskraft, bl a från Tyskland. Kyrkans makt försvagades och judar tilläts invandra. Stora grupper emigrerade till Amerika.

Den nya tidens folkvandringar

Sverige var länge främst ett utvandrarland, men har det senaste halvseklet blivit ett invandrarland. Finland, Irak, forna Jugoslavien, Syrien, Polen och Iran är länder som många kommer ifrån.

Provläs delar av boken ”Svenskarna och deras fäder”, första kapitlet här.

4 oktober 2017

Bädda din säng

Det finns många sevärda inspirationstal. Ett av de bättre "klippen" handlar om vikten av att göra de "små sakerna", omfamna livets rädslor och förändra världen för kommande generationer.
Amiral William H McRaven håller examenstal på University of Texas i Austin 2014.

Några smakprov, fritt översatt:

Bädda din säng -
de små sakerna i livet är betydelsefulla.

Om du vill förändra världen - 
låt dig inte skrämmas av "alla hajar" som finns därute.

Ingenting har någon betydelse -
förutom din starka övertygelse om att lyckas.

Om du vill förändra världen -
utvärdera personer "by the size of their hearts". 

Om det är något jag lärt mig på alla mina resor -
så är det "the power of hope".

En person kan förändra världen - 
genom att ge människor hopp.

Så, om du vill förändra världen - 
starta varje dag "with a task completed".Om du vill se hela talet med US Navy amiral William H McRaven,  se det här. Det "bästa" finns här nedan:

14 september 2017

Sverige - ett unikt land...

Apropå att vi i Sverige är "normala"...
Om man använder sig av "Inglehart-Welzel cultural map" så inser man snabbt att vi svenskar är ganska "onormala". Vi är extremt sekulära-rationella och också enormt självständiga-må-bra-orienterade.

Om du tittar på nedan bild från World Values Survey, så inser man snabbt att Sverige är ett unikt land.
Jag är övertygad om att det kan vara en fördel för oss svenskar om vi lägger lite tid på reflektion kring hur "onormala" vi är istället för att lägga oändlig energi på att klaga över andra nationaliteters "onormalitet".

Kolla in nedan animerade film över hur våra värderingar ändrats från 1981 till 2014:


Orkar du, så kan du kolla in Bi Puranen föreläsa på tema:
 Sverige, ett extremt land - "likheter / olikheter mellan värdesystem"...

30 augusti 2017

Vem är Kim Jong Un?

Vad håller Kim Jong Un på med?
Vill han dra in världen i ett kärnvapenkrig eller är hans mål att få möjlighet att bygga upp Nordkorea till att bli en framgångsrik socialistisk stat à la Kina?

Jag tycker personligen att nedanstående dokumentär från SVT "Vem är Kim Jong Un" gav mig nya insikter kring problematiken som finns sedan 50-talet med den delade Korea-halvön, Nordkorea´s ledares syn på USA, varför det är viktigt för Nordkorea att bygga upp en kärnvapenarsenal, förutsättningarna för att leva i Nordkorea idag m m.

Dokumentären ger helt enkelt en inblick i Nordkoreas historia samt även ett försök att förklara vart Nordkorea är på väg - vilket sammantaget resulterar i en nyanserad nulägesbeskrivning av Kim Jong Un och de beslut han tar just nu.

Helt enkelt en exformativ välgjord dokumentär som ger dig möjlighet till att inhämta ny kunskap samt ger bränsle för en smula reflektion kring din syn på världens konflikter:Ett ytterligare perspektiv som jag inte kan komma ifrån är... om man jämför Donald Trump med Kim Jong Un, vem är det egentligen som beter sig och kommunicerar mest galet?

Donald Trump om "Fire and Fury":
Mer empati inom vården ger nöjdare patienter och friskare medarbetare

Hur vill du bli bemött när du söker vård?
Vill du bli bemött av kunniga experter som är helt ointresserade av dig som person eller vill du bli bemött av trevliga inkännande personer som är okunniga och oerfarna. Svaret är för de flesta enkelt. Du vill bli bemött av kunniga experter som dessutom har förmågan att intressera sig för dig som person.

Fortfarande verkar dock detta inte vara en självklarhet. Boken "Communication the Cleveland Clinic way – how to drive a relationship-centered strategy for superior patient experience" skriven av Adrienne Boissy och Timothy Gilligan (summerad av Chefboken) handlar om hur man förändrar attityder och beteenden i en stor offentlig organisation i syfte att höja kvaliteten och servicenivån i dina tjänster - allt för ett bättre kundfokus.

Grunden är enligt författarna att bygga och underhålla goda relationer. Man har sett att bättre relationer bidrar till ett mer effektivt arbetssätt och bättre slutresultat för patienten. Genom att bädda för ömsesidig tillit blir det möjligt att arbeta professionellt på djupet. Det kräver i sin tur både öppenhet och tid för reflektion.

Cleveland Clinic har utarbetat en modell för sina läkare som de kallar REDE-modellen (Relationship, Establishment, Development och Engagement). 
REDE-modellen har tre faser:

 1. Upprätta relationen - att bygga upp ett "emotionellt kapital" som skapar trygghet. Handlar om att förbereda sig (att ha läst patientens journal ordentligt), att se patienten i ögonen och bekräfta varför hen är där samt att ställa "öppna frågor" för att bättre klargöra förväntningar på besöket. Ge stöd genom att visa empati, t ex genom att hjälpa patienten sätta ord på sina känslor. Viktigt också att inte "skärma av sig" bakom en dator.
 2. Fördjupa relationen - att lyssna reflektivt, dvs att vara lite mer tålmodig och eftertänksam (en studie från 1999 visar att läkare avbryter en patient som svarar på en fråga inom 20 sekunder). Bättre att fortsätta lyssna och att ställa fler öppna frågor för att locka fram mer information om patientens perspektiv av åkomman eller sjukdomen. Idag är patienterna ofta pålästa och kan själva bidra med intressanta teorier.
 3. Ta relationen i bruk - lägg energi på att enas om vad som är huvudproblemet. Relationen visar sig också vara avgörande för patientens motivation att följa doktorns råd och rekommendationer. Styrkan i relationen visar sig påverka viljan att förändra ett beteende, vilket påverkar läkningseffekten. Det är också viktigt att försäkra sig om att patienten förstår innebörden av sin sjukdom samt vara tydlig med vad som händer härnäst avseende nästa träff, när är provsvar klara, vem hör av sig och när...

Förändringsresan för Cleveland Clinic startade 2007 och fram till 2015 har ca 5 000 medarbetare genomgått ett program i relationsinriktad kommunikation. Resultatet har blivit att patienterna upplever sina läkare som mer empatiska samtidigt som det interna indexet för utbrändhet har sjunkit. Utbildningsprogrammet är på 6-8 utbildningsdagar i flera steg med fokus på kommunikationsteori, självreflektion, video-feedback samt coachning från seniora ambassadörer. Verkliga autentiska patientfall är utgångspunkt i utbildningen och ligger till grund för övningar där best practice lyfts fram. Målet är att skapa en lärande organisation, som bygger på insikten att du aldrig blir fullärd.

Min egen reflektion kring denna summerade bok av Chefboken är att läkarens roll i dagens samhälle har gått från att tidigare ha varit en renodlad "expert-roll" utan krav på mellanmänskliga förmågor till att vara en mer coachande, empatisk och relationsinriktad kompetent person som tillsammans med patienten kommer fram till både diagnos och behandling. Det betyder inte att vi vill att läkaren ska vara mindre kunnig än tidigare - bara att hen ska vara mer ödmjuk kring sin egen kompetens och framförallt mer intresserad av att skapa en ömsesidigt fungerande relation med patienten. Därför att det ofta ger ett bättre slutresultat för patienten. 

Avslutningsvis, ett klipp från TEDxCleveland där Adrienne Boissy pratar om "Seeing and Being Seen":


30 juni 2017

The Happiness Track - lycka och vänlighet skapar långsiktig framgång

Emma Seppälä är en fransk Stanfordforskare och TED-talare som forskar om lycka, välmående, medkänsla och altruism. I Chefboken (utgiven av Chef) summeras hennes bok "The Happiness Track" som beskriver hur en snällhetskultur bidrar till framgång i arbetslivet och för ledarskapet. Emma menar att lycka och vänlighet är de viktigaste faktorerna för långsiktig framgång. Hon beskriver att  positiva känslor påskyndar inlärningen, gör oss mer produktiva, minskar stress, förbättrar det sociala klimatet och kulturen på arbetet.

I Chefboken kan man läsa mer om de sex verktyg som bidrar till att öka vårt psykiska och fysiska välmående:

 1. Lev i nuet - vi är gladare och mer produktiva när vi befinner oss i nuet. Dessutom förbättras vår karisma genom våra egenskaper empati, lyssna, ögonkontakt, entusiasm, självförtroende, tala. Det finns många sätt att träna på att bli mer medvetet närvarande - mindful. Ta en promenad, meditera, välj ut och fokusera på en tråkig uppgift en stund, stäng av mail och annan störande teknik...
 2. Återhämtning - många lever idag i "overdrive" vilket gör att vi riskerar att hamna i kronisk stress. Många saknar förmågan att uppnå känslomässig återhämtning. Effektiva verktyg för återhämtning är att andas rätt, att kramas, yoga, att tänka på hur vi äter och hur vi motionerar...
 3. Hantera din energi - lär känna de psykologiska faktorerna som tröttar ut dig: Högintensiva känslor som eufori, spänning och upphetsning är bra i stunden, men gör att vi dräneras på energi efter ett tag. Självkontroll är nödvändigt i många sammanhang, men kan göra att vi blir mentalt utmattade. Högintensiva negativa tankar skapar oro i kroppen och det kostar energi. Nyckeln är att använda lågintensiva känslor - då kan vi bibehålla vår energi under en längre period.
 4. Gör ingenting - kreativitet kommer ofta när vi stänger av vårt fokus. Ta en promenad, en dusch, en golfrunda eller andra aktiviteter där du kan ägna dig åt att låta tankarna vandra iväg en stund. Tre tips för att gå på tomgång: Icke-fokusera genom diversifiering (spräng in 15 minuter då och då där du stänger av fokus), gör plats för stillhet och tystnad, ha kul - våga leka för att knyta upp knuten när du kört fast.
 5. Var snäll mot dig själv - självkritik hindrar dig ofta från att prestera bättre. Var snäll mot dig själv istället. Inse att alla gör misstag - det är en naturlig del av att vara människa. Medkännande och positiva relationer med andra bidrar till ökad livslängd, stärkt immunförsvar, färre inflammationer, lägre nivåer av ångest...
 6. Visa medkänsla - de som prioriterar medkänsla blir mest lyckliga och framgångsrika. Ett alltför stort självfokus kan skada dig - du blir blind för dina egna brister. Medkänsla är vägen till lycka och framgång. Forskning visar att när du befinner dig i ett läge där du kan vara autentisk och omtänksam, föder du automatiskt förtroende.


Kolla in Emma när hon pratar på TED - "Breathing happiness":


Kolla också in dokumentären "Free the mind".

31 maj 2017

Våga lyssna på ditt dig


Hur viktigt är det att medvetet fokusera på ditt omedvetna?

Att vara modern kräver ibland att vara modig nog att släppa taget om det konventionella och våga betrakta världen på ett delvis nytt sätt.
Det finns en bok som skakade om mig ordentligt när jag läste den och det är boken ”Märk världen” skriven av den danske författaren, filosofen och vetenskapsjournalisten Tor Nörretranders. Det var här termen exformation myntades, vilket ju har inspirerat mig till denna blogg - ”Hedin Exformation”. En sak som berörde mig djupt i ”Märk världen” är förklaringen av vårt medvetande och att medvetandet "skapas" ca en halv sekund efter att våra sinnen och vår kropp redan har noterat det som hänt. I någon bemärkelse så är det inte mitt medvetna jag som lever mitt liv utan det är snarare så att mitt medvetna jag är en betraktare av mitt mer omedvetna mig.

Typ, när jag tvekar kring vart jag är på väg så gäller det att stanna upp och börja lyssna på mig själv. Ibland så innebär detta att göra tvärtom mot vad jag vill. I dessa lägen är det extra viktigt att våga lyssna på mitt mig.
Solklart ;-)

Citat från boken "Märk världen":
”Man kan aldrig förutsäga vad man själv eller en annan människa kommer att göra, för det kräver att man har tillgång till all den information man själv eller andra människor har och har haft, och detta är omöjligt, eftersom människor till större delen fungerar icke-medvetet.”


"Medvetandet kan jämföras med en spotlight, som oerhört starkt framhäver en enskild skådespelares ansikte, medan alla övriga personer, föremål och kulisser på den väldiga scenen befinner sig i djupaste mörker. Spotlighten kan visserligen vandra, men det tar mycket lång tid innan samtliga skådespelaren ansikten, ett efter ett, har uppenbarats i mörkret ..."

Vill du läsa mer om exformation, så är det bara att botanisera runt på bloggen...

Kolla gärna in nedan klipp om "medvetandets bandbredd":


23 april 2017

Vad är riktigt viktigt i livet?

Jag prenumererar på Robin Sharma´s "nyhetsbrev". Nu senast så beskriver han "The 11 things Life´s all about", dvs 11 saker som är riktigt viktigt i livet...

Enligt Robin så är det:

 1. Self-honor. Att hedra dig själv och respektera dig själv för den du är. Vara sann mot dig själv. Fira dina fördelaktiga dygder och acceptera dina svagheter. Respektera dina värderingar och förverkliga dina drömmar, även om inte alla runtomkring förstår dig.
 2. Personal heroism. Ju mer det "brinner" inom dig kring att uppnå något specifikt, ju mer "smällar" får du förbereda dig på. Men att fortsätta kämpa för dina mål ger stor tillfredsställelse. Och en autentisk inre kraft.
 3. Genuine connection. Vi människor är ämnade för att älska och att odla nära relationer. Ha modet att öppna upp ditt hjärta även efter att du drabbats av livets besvikelser.
 4. Creative expression. Var löjligt nyfiken. Dyrka utbildning. Läs mycket böcker. Att uttrycka din kreativitet kommer öka din glädje. Och höja din påverkan.
 5. Delivery on opportunity. En ledares uppgift är att få saker gjorda. Det är förvånande vad som händer med din identitet och ditt självförtroende när du slutar skjuta upp saker och gör det du behöver göra. Oavsett hur tufft det är.
 6. Modeling possibility. Varje dag har just du möjligheten att visa andra vad positivitet, produktivitet, djärvhet och värdighet ser ut som. Genom att vara oförtröttligt konsekvent  blir du till slut en gigant.
 7. Experiencing beauty. Enastående prestationer utan förmågan att glädjas är meningslösa. Så, utveckla ditt hantverk och förverkliga din fulla potential. Och glöm inte att se dig om i världen, skratta högt med vänner, ät grymt bra mat, njut av inspirerande konst och tillbringa tid i naturen.
 8. Pushing adventure. Vår mänskliga hjärna längtar efter nyhetens behag. Vi utvecklas genom att göra svåra saker. Det du motstår är ofta det du behöver ta tag i för att uppnå och känna mod.
 9. Scaling humility. En viktig sak att tänka på är att behålla fötterna på jorden även när du uppnår framgång. En viktig orsak till att du blir en legend är att du är långlivad. Så fort ditt ego tar över din prestation har du påbörjat vägen mot irrelevans.
 10. Serving humanity. Påverkan är mer värdefullt är inkomster. Det viktigaste är inte bara hur du lever ditt liv utan också hur du hjälper andra. Det är en primär drivkraft för alla verkliga "A-spelare".
 11. Intimacy with mortality. Lev med döden i sinnet. Utifrån ett mindset att du aldrig vet när din sista dag på jorden är kommen.

En riktigt bra lista över ett antal viktiga saker att agera utifrån  i livet.

Kolla gärna in Robin Sharma via YouTube, t ex detta klipp:
Där lär du dig mer om "5 ritualer som förutspår framgång":

 • gå upp tidigt
 • strategisk tidsplanering
 • leverera mer än du behöver
 • studera 60 minuter om dagen
 • reflektera regelbundet 


10 mars 2017

EQ - Goleman - animerad

Jag hittade en liten animerad film av OnePercentBetter om boken "Emotionell intelligence" (EQ) skriven av Daniel Goleman. Jag gillar när någon tar sig tid att vaska fram det viktigaste ur en bok och gör en animerad film av detta. Bild från Daniel Goleman hemsida.

Några heta tips från boken


 • att undvika att ventilera sin ilska (the ventilation fallacy) - forskning visar att de som har för vana att ventilera och släppa ut sin ilska mot andra bibehåller en negativ och arg attityd längre än de som inte gör det. Så vad kan du göra för att undvika att släppa ut din ilska:
  • ta några djupa andetag
  • ta en promenad
  • omformulera dina arga och negativa tankar till något mer konstruktivt  
 • grubbla inte för mycket när du är ledsen (don´t ruminate). Se istället till att distrahera dig genom att se en rolig film eller ett youtube-klipp, läs en bok eller ett positivt blogginlägg alternativt gå på ett spännande idrottsevenemang. Utöver det funkar:
  • fysisk träning
  • gör klart någon liten uppgift och fira
  • omformulera situationen ur ett mer positivt perspektiv
  • gör något för någon annan
 • hur du ger kritik (the artful critique). Det finns fyra saker att tänka på när du ska ge någon konstruktiv kritik:
  • var specifik
  • erbjud en alternativ lösning
  • gör det ansikte mot ansikte
  • visa empati
 • känslor smittar (emotional contagion). Tänk på att ditt känslotillstånd smittar av sig till andra, så se till att du bidrar till ett positivt klimat.


Se filmen här via youtube:

7 februari 2017

IQ + EQ => framgång i arbetslivet

Hur når man framgång i arbetslivet?

Det finns en hel del forskning som visar vad som krävs i arbetslivet för att nå framgång. En viktig förmåga för att klara av ett visst arbete handlar om att du behöver ha tillräcklig IQ - du behöver ha en "problemlösningsförmåga" som gör att du kan hantera de arbetsuppgifter som ingår i arbetet. Men... detta visar bara på att du har en förmåga att klara av en viss typ av arbetsuppgifter - det säger ingenting om hur du samarbetar med andra och hur du upplevs på arbetsplatsen.

En liten film som förklarar mer om begreppet IQ och hur du kan mäta detta - från Kandidata:För att bli framgångsrik på jobbet behövs också ett antal emotionella förmågor (EQ). Dessa förmågor visar hur bra vi:
 • uppfattar och uttrycker oss
 • utvecklar och upprätthåller sociala relationer
 • klarar motgångar och utmaningar

En person med hög emotionell förmåga når individuell framgång genom att skapa:
 • mening
 • samarbete
 • glädje
 • effektivitet
 • resultat
 • lönsamhet
Forskning har kunnat påvisa att företag vars anställda har hög EQ är mer lönsamma än andra. Och eftersom EQ är en utvecklingsbar förmåga så finns det alltid möjlighet till ytterligare vidareutveckling.

Film som förklarar mer om EQ och hur du kan mäta detta - från Kandidata:


När du vill lära dig mer om att mäta eller vidareutveckla din EQ - kolla in EQ-bloggen.