Inlägg

En annan resa - Volvo och Mando Diao

Bild
Jag är väldigt förtjust i den nya reklamfilmen för Volvo V40 Cross Country där de tagit hjälp av Mando Diao . Det klassiska svenska natur-bildspåket som används tillsammans med Mando Diao´s musikaliska Fröding-tolkning berör mig. Exformation har kommunicerats. Grattis! Hur gör du för att berika din kommunikation så att den berör? Direkt från YouTube - " En annan resa ":

Ett möte - att mötas

Bild
Vad karakteriserar ett bra möte, egentligen...? Idag hade jag ett möte via "telefon/dator" med tre andra personer, som jag inte kände, där jag var sammankallande och hade definierat syftet med mötet. Ena personen hade problem med sin dator/telefon, så hon fick utnyttja chatten för att prata (lyssna kunde hon göra via datorns högtalare). Två personer som skulle deltaga dök inte upp. Trots dessa komplikationer så blev det ur mitt perspektiv ett riktigt bra möte... vad var det som gjorde att jag upplevde mötet som bra ? Jo, först och främst upplevde jag att jag lyckades förmedla det jag ville. Merparten av mötet handlade dock om att de andra personerna fick tid att ventilera vad de egentligen tyckte om det ämne jag tog upp. Slutligen lyckades vi i samförstånd konkludera vad som var viktiga nästa steg efter mötet. Man kan summera det som att vi lyckades med att mötas , vilket ju är det ett möte ska handla om. Apropå att mötas, så tycker jag verkligen att Ansiktet lyckas me

Exformation winter Magic7 passion

Bild
Rule no1 - is that you gotta have fun I'm waking up, I feel it in my bones coffee black and egg white And think of all the stories that we could have told We ain't got no worries here But who I am is never gonna change So give it to me, why are we waiting? See heaven’s got a plan for you Let yourself be beautiful True passion - directly from YouTube :

Exformera mera

Bild
Jag såg på Vetenskapens värld igår på svt play . De nämnde att hjärnan måste använda sig av "kontext" för att tolka världen - t ex bearbetas våra synintryck av hjärnan och jämförs med relevanta minnen vi lagrat (se intressant bild från programmet här till höger - ser du att de två fyrkanterna har samma färg?). Det programmet egentligen sade var att informationen i sig är ganska "dum", det krävs en kontext för att hjärnan ska kunna göra något vettigt av informationen. M a o, det är inte informationen som är det intressanta i vår perception, det är exformationen ( dvs vår hjärnas tolkning av informationen utifrån de erfarenheter och minnesbilder hjärnan sen tidigare lagrat). Hjärnan vill alltid skapa mening - den tolkar intuitivt en kontext av allt den upplever. Jag kom på ett slagkraftigt påstående häromdagen: Sluta håll informationsmöte, börja ha exformationsmöte! Ett exformationsmöte är ett möte där den som vill förmedla något har: tänkt igenom vilken r

TED Mindful Puddicombe

" All it takes is 10 mindful minutes " from TED about Mindfulness by Andy Puddicombe . Who is this guy? Andy Puddicombe wants you to take a break -- not just from work, but from your own mind, which is so full of anxieties about the world and anxieties about its own anxieties. To help you do that, Puddicombe, a former Buddhist monk, co-founded Headspace , a project to make meditation more accessible to more people in their everyday lives. Puddicombe also writes prolifically for the Huffington Post and the Guardian , on the benefits of mindful thinking for healthy living. What does he say: ” Most people assume that meditation is all about stopping thoughts, getting rid of emotions, somehow controlling the mind. But actually it's … about stepping back, seeing the thought clearly, witnessing it coming and going .” Why not hear his TED talk here - " on average our minds are lost in thoughts almost 47% of the time " familiarize yourself with the presen

Sharpen the saw, self-renewal

Bild
I have earlier written two summary blog posts about "The seven habits of highly effective people" written by Stephen R. Covey . The first was about the private victory and the second about the public victory . Now it is time to summarize habit 7; Sharpen the saw - principles of balanced self-renewal ". Habit 7 is about preserving and enhancing the greatest asset you have - you. It´s renewing the four dimensions of your nature - physical, spiritual, mental, and social/emotional, by exercising regularly and consistently in wise and balanced ways. The physical dimension involves caring effectively for our physical body - eating the right kinds of foods, getting sufficient rest and relaxation, and exercising on a regular basis. A good exercise program is one that you can do in your own home and that will build your body in three areas: endurance (the ability of your heart to pump blood through your body - exercised through e.g rapid walking, running, biking, swimmin

Management is (Still) Not Leadership...

Bild
...says John Kotter in his HBR blog post from today. He writes that he was a few weeks ago once again reminded about the massive confusion around the two terms leadership and management. He states that the mistakes people make around this issue are threefolded; people use the terms "management" and "leadership" interchangeably, people use the term "leadership" to refer to the people at the very top of hierarchies and people often think of "leadership" in terms of personality characteristics. He explains the difference: " Management is a set of well-known processes, like planning, budgeting, structuring jobs, staffing jobs, measuring performance and problem-solving, which help an organization to predictably do what it knows how to do well. Management helps you to produce products and services as you have promised, of consistent quality, on budget, day after day, week after week. Leadership is entirely different. It is associated wit