6 juni 2019

Prosecco är svaret på allt...

... är titeln på en liten söt bok från förlaget tukan. Så här i studenttider visar det sig att den ger en hel del sprudlande fakta, citat och roligheter som gör dig ännu mer bubblande.


En flaska vin innehåller mer filosofi
 än alla böcker i hela världen
Louis Pasteur

ALKOHOL löser kanske inte dina problem, 
men det gör inte heller 
VATTEN ELLER MJÖLK
Anonym

Vin muntrar upp de nedstämda, blåser liv i de gamla, 
inspirerar de unga och får den trötte att glömma sin möda
Lord Byron

Öl görs av människor - vin av gud
Martin Luther

Ibland är för mycket att dricka knappt tillräckligt
Mark Twain

Verkligheten är en illusion skapad av brist på alkohol
N.F. Simpson

Vin riktar ljuset mot hemligheterna i vår själ
Horatius

Vin fyller hjärtat med mod
Platon

Ett ständigt bevis på att gud älskar oss
 och vill se oss lyckliga
Benjamin Franklin om vinEtt klipp via Youtube om hur Prosecco tillverkas:
30 april 2019

Know that you don´t know yourself

På TED.com kan man hitta allt möjligt spännande. Jag kollade igenom deras topp-25 föreläsningar och det visade att jag hade sett dem alla. Extra sevärda är ju Sir Ken Robinson som pratar om hur dagens skola tar död på kreativiteten, Simon Sinek pratar om "Why", Dan Pink pratar om "Motivation" och Shawn Achor pratar om "the Happy secret".

Från deras Playlist över "Can you believe your eyes" så hittade jag ett intressant "Talk" från TEDxUppsalaUniversity av experimental psychologist Petter Johansson.

Hans viktiga budskap är:

Know that you don´t know yourself
(or at least not as well as you think you do)

Via Youtube - do you really know why you do what you do?31 mars 2019

Greta Thunberg - act right now!

Vilken tjej!
En smula märkligt att det ska behövas en svensk ung tjej med Aspergers syndrom för att få "ny fart" på hur vi alla bör ta oss an klimatkrisen och vad vi kan göra för att stoppa den. Greta Thunberg har lyckats nå ut och när du tittar på hennes Ted Talk från Stockholm (bifogat nedan) så är det solklart varför!


Några godbitar från hennes Ted Talk

If burning fossil fuels was so bad
that it threatened our very existence,
how could we just continue like before?
Why were there no restrictions?
Why wasn´t it made illegal?

Rich countries like Sweden
need to start reducing emissions
by at least 15 percent per year

What we do or don´t do right now
me and my generation can´t undo in the future

The climat crisis has already been solved.
We already have all the fact and solutions.
All we have to do is
to wake up and change.

Once we start to act,
hope is everywhere

Everything needs to change
and it has to start today
Greta Thunberg, direkt från Ted Talk i Stockholm:

20 januari 2019

the magic FACTFULNESS - Hans Rosling

Factfulness "Tio knep som hjälper dig att förstå världen" av Hans Rosling med Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling kan vara en av de viktigaste böckerna skriven i modern tid. Det tycker bland annat Bill Gates - han har bestämt sig för att ge boken till alla som tar examen från universitetet i USA. Se diagram till höger, som enligt Hans är "det mest dramatiska i denna bok. Det visar den otroliga minskningen i antalet barn per kvinna som har inträffat under min livstid."

Jag tycker boken är fantastiskt bra. Jag har gillat Hans Rosling och hans föreläsningar sedan jag först såg ett av hans TED talk för ett antal år sedan. Hans gick ju tragiskt bort i cancer i februari 2017. Hans sista år ägnade han åt att skriva färdigt denna bok tillsammans med Anna och Ola. Han lär från sjuksängen ha sagt att "vårt gemensamma verk har äntligen blivit en njutbar text som kommer att hjälpa en global läsekrets att förstå världen". Jag kan bara hålla med. Sällan har komplexa frågeställningar fått en så tydlig pedagogisk och psykologisk förklaring. Framförallt lyckas boken förmedla en positiv framtidstro som baseras på för alla tillgänglig data.

Min summering av boken Factfulness "Tio knep som hjälper dig att förstå världen"Factfulness är...


GAPINSTINKTEN
att inse när en berättelse beskriver ett gap och komma ihåg att detta lätt skapar en felaktig bild av två grupper med en klyfta emellan. Verkligheten är ofta inte polariserad. Majoriteten finns vanligen just i mitten, där gapet antas vara.
Kom ihåg: Om du kunde undersöka spridningen skulle du förmodligen se att grupperna överlappar varandra och att det förmodligen inte finns något gap alls.

FÖRSÄMRINGSINSTINKTEN
att känna igen när vi serveras negativa nyheter och minnas att sådana har en större chans att nå oss. Förbättringar får vi sällan höra talas om. Detta leder till ett systematiskt överdrivet negativt intryck av omvärlden, vilket är stressande.
Kom ihåg: Förvänta dig dåliga nyheter samt öva dig på att skilja mellan tillstånd (t ex dåligt) och förändringens riktning (t ex bättre). Saker kan vara både dåliga och bättre på samma gång.

LINJÄRINSTINKTEN
att känna igen antagandet att en kurva inte kommer att fortsätta som en rät linje och att komma ihåg att sådana linjer är sällsynta i verkligheten.
Kom ihåg: kurvor kan ha olika form, t ex S-formade, rutschkanor, pucklar eller dubbleringar. Ex: inget barn har någonsin hållit uppe den tillväxttakt det hade under sina första sex månader.

RÄDSLOINSTINKTEN
att fatta när skrämmande saker fångar vår uppmärksamhet och att komma ihåg att de inte nödvändigtvis är de farligaste. Våra naturliga rädslor för våld, fångenskap och föroreningar får oss att systematiskt överdriva sådana risker.
Kom ihåg: Du måste göra en riskbedömning. En risk är en kombination av "hur farligt det är" samt "hur exponerad du är för det" - en risk är inte kopplad till hur mycket det skrämmer dig!

STORLEKSINSTINKTEN
att stanna upp när en ensam siffra verkar imponerande (liten eller stor) och komma ihåg att den kanske kommer ge motsatt intryck om den jämförs eller delas med en annan relevant siffra.
Kom ihåg: Ta reda på saker och tings rätta proportioner. Stora tal ser alltid stora ut. Leta efter jämförelser. I bästa fall kan du först dela och sedan jämföra kvoterna.

GENERALISERINGSINSTINKTEN
att inse när en kategori används i en förklaring och komma ihåg att kategorier kan vara vilseledande. Vi kan inte sluta generalisera. Däremot bör vi försöka undvika felaktiga generaliseringar.
Kom ihåg: Sök efter skillnader inom gruppen, likheter mellan olika grupper samt skillnader mellan grupper. Dessutom - majoriteten betyder bara mer än hälften (> 51%).

ÖDESINSTINKTEN
att inse att mycket (däribland människor, länder, religioner och kulturer) förefaller vara konstant bara för att förändringen är långsam, och att komma ihåg att även små och långsamma förändringar så småningom blir stora förändringar.
Kom ihåg: håll reda på blygsamma årliga förändringar samt uppdatera dina kunskaper inom teknik, länder, samhällen och religioner då dessa förändras ständigt.

ENSIDIGHETSINSTINKTEN
att inse att ett enda perspektiv kan kväva ens fantasi och att komma ihåg att det är bättre att betrakta ett problem ur många synvinklar för att få en bättre förståelse och finna praktiska lösningar.
Kom ihåg: Skaffa dig en verktygslåda, nöj dig inte med en hammare. Kom ihåg att inget verktyg är bra på allt. Se upp med enkla idéer och enkla lösningar. Välkomna komplexitet. Kompromissa. Lös problem från fall till fall.

KLANDERINSTINKTEN
att inse när en syndabock pekas ut och att komma ihåg att skuldbeläggning av en enskild person ofta avleder uppmärksamheten från andra möjliga förklaringar och blockerar vår förmåga att förhindra att liknande problem uppstår i framtiden.
Kom ihåg: Leta efter orsaker, inte en skurk. Lägg din energi på att förstå de många samverkande orsakerna som skapade situationen.

AKUTINSTINKTEN
att inse när ett beslut känns akut och komma ihåg att det sällan är det.
Kom ihåg: När din akutinstinkt utlöses - Ta ett djupt andetag! Akta dig för drastiska åtgärder. Fråga om eventuella bieffekter. Fråga hur idén har prövats.Från Youtube, Hans Rosling läxar upp en dansk reporter kring hur världen ser ut:
"Det här är ingenting att diskutera. Jag har rätt - du har fel"
Bara njut:31 december 2018

The Histomap - maktförhållandena i världen de senaste 4000 åren

Hur åskådliggöra de senaste 4 000 åren ur ett historiskt maktperspektiv?

Redan 1931 publicerade Rand McNally den så kallade "Histomap" för att visa maktförhållandena mellan olika länder/riken under de senaste 4 000 åren. Läs mer om detta i länkat blogginlägg.

Min summering:


2 000 före Kristus
Egypten hade utvecklat jordbruk, skeppsbyggande, myndigheter, handel, juridik, konst och matematik

1500 för Kristus
Den Minoiska perioden hade sin storhetsperiod på Kreta

1200 för Kristus
Det Assyriska riket absorberar det Bayloniska riket och blir en militär stormakt

950 före Kristus
Babylonien i södra Mesopotamien är centrum för den östra världshandeln. Ligger mellan floderna Eufrat och Tigris i dagens Irak

750 före Kristus
Det Assyriska riket har herraväldet över världen. Fokus på välstånd och konst

500 före Kristus
Det Persiska riket når sin höjdpunkt

350 före Kristus
Den grekiska Makedoniska väldet besegrar Persien och Egypten och når sin höjdpunkt

200 före Kristus till 300 efter Kristus
Romarriket dominerar världen
Den kristna kyrkan etableras efter att Jesus blivit korsfäst

400 efter Kristus
Hunnerna från centrala Asien med dess ledare Attila tar över makten även i stora delar av Europa

600 efter Kristus
Mohammed skapar Islam som blir styrande i arabvärlden, Persien och i norra Afrika

900 efter Kristus
Den Bysantiska riket (östromerska riket) når sin höjdpunkt med huvudstaden Konstantinopel (dagens Istanbul)

1050 efter Kristus
Det Tysk-romerska riket växer sig starkt och genomför korståg och intar Jerusalem

1250 efter Kristus
Djingis Khan upprättade mongolväldet som omfattar Ryssland och stora delar av Kina

1400 efter Kristus
Det Ottomanska riket kring Turkiet hade sin storhetsperiod

1500 efter Kristus
Den protestantiska reformationen inom den kristna kyrkan påbörjas av Martin Luther

1600 - 2000 efter Kristus 
Flera olika länder och riken delar på makten i olika delar av världen...
Nedan ser du "Histomap" i hela dess längd... "klicka här för en bättre användarupplevelse":Jag hittade också en "Histomap" via YouTube där man kan följa Europas utveckling avseende länders gränser samt invånare varje år från 400 före Kristus till idag:

27 december 2018

Exformativt ledarskap #32 - En ledares primära uppgiftGår det verkligen att nå framgång genom ökat fokus på välmående? 
Japp. Jag är övertygad om att detta är en sanning. Modern forskning visar dessutom väldigt tydliga tecken på detta. Daniel Goleman, som gjorde begreppet EQ (emotionella förmågor) känt i världen genom sin bok ”Känslans intelligens”, har också skrivit boken ”Primal Leadership” som handlar om vad en ledares primära uppgift är. Det handlar inte om att excellera i excel, inte om att uppnå fastlagda KPI:er och inte heller om att vara strategisk och visionär. Det finns många saker en ledare förväntas vara bra på, men en ledares primära uppgift är att ha koll på sina känslor eftersom känslor smittar:
Emotional leadership is the spark that ignites a company ́s performance, creating a bonfire of success or a landscape of ashes.
En ledares primära uppgift är att vara positiv, autentisk och ha hög energinivå samtidigt som man genom sina handlingar säkrar att ens följare känner och agerar på samma sätt. 
Läs mer i min nya bok "Exformativt ledarskap" där jag summerar artikeln ”Primal leadership - The Hidden Driver of Great Performance”, skriven av Daniel Goleman, Richard Boyatzis och Annie McKee.
Forskning visar att en ledares humör påverkar känslorna för alla runt omkring. Det är därför otroligt viktig för en ledare att vidareutveckla sin känslomedvetenhet, att kunna förändra och styra sina känslor till det bättre, att förstå dess konsekvenser genom att utnyttja sin empati samt att agera i det sociala samspelet på ett sätt som stärker andras humör.

Exformativt ledarskap #31 - Tallriksmodellen för välmående

Hur får man egentligen en optimalt välmående hjärna?
Utifrån ett antal studier har två av de mer framstående hjärnforskarna, David Rock och Daniel Siegel, tagit fram en modell (the healthy mind platter) som beskriver hur vi dagligen bör fördela vår hjärnas uppmärksamhet för att totalt sett bli så effektiva som möjligt. Denna moderna tallriksmodell för hjärnan har potential att bli lika viktig för oss idag och framöver som den mer klassiska tallriksmodellen – du vet den som förklarar hur man bör fördela grönsaker, rotfrukter, kött, fisk, potatis och gryn för att få i sig en balanserad näringsrik kost.

Den moderna tallriksmodellen för en välmående hjärna består av sju olika aktiviteter som alla behövs för att en dag ska bli optimal ur hjärnans perspektiv. Aktiviteterna är kanske inte revolutionerande i sig. Det som är intressant är mer beskrivningen av varför respektive aktivitet är viktig och att alla delar behövs varje dag.

I min nya bok "Exformativt ledarskap - 49 nyanserade framgångsrecept" kan du ta del av min summering av "Tallriksmodellen för välmående" utifrån artikel i tidskriften Holone och originalartikeln av David Rock och Dan Siegel från ”NeuroLeadershipJournal”:
När du vill hitta en riktigt klockren present till ledaren som redan har allt - köp boken "Exformativt ledarskap - 49 nyanserade framgångsrecept". Jag lovar att boken bidrar till ännu mer personligt välmående!

Nedan bild visar ingredienserna i "The Healthy Mind Platter for Optimal Brain Matter":