20 januari 2020

Vad är medvetande - Liv 3.0... medvetna AI-system!

Den svenske MIT-professorn Max Tegmark har skrivit boken "Liv 3.0 - att vara människa i den artificiella intelligensens tid". Ett av bokens kapitel handlar om medvetande. Max intresserad sig för hur man i framtiden ska kunna förstå vilka AI-system som är medvetna.Några utdrag ur boken:


medvetande = subjektiv upplevelse
"Om det just nu känns någonting att vara du, är du således medveten"


Det finns två mysterier med medvetandet:
det enkla problemet - hur bearbetar en hjärna information? 
det svåra problemet - varför har man en subjektiv upplevelse?

det svåra problemet kan omvandlas till tre separata frågor,
Ganska svårt att lösa: 
Vilka fysiska egenskaper kännetecknar medvetna och omedvetna system?
Ännu svårare att lösa:
Hur avgör fysiska egenskaper hur upplevelsen är?
Riktigt svårt att lösa:
Varför är någonting medvetet?


Rutiner kan omvandlas från medvetna till omedvetna
genom omfattande övning,
t ex cykla, simma, köra bil, spela piano

Experter som utför sysslor inom sitt specialgebit gör det bäst
när de befinner sig i ett tillstånd av "flow"
(omedvetna om detaljer på lägre nivåer)

Omedveten informationsbearbetning                   
                           tycks vara mer regel än undantag.
Hjärnan är bara medveten om uppskattningsvis
30 bitar information per sekund.
Resterande sinnesintryck (10 megabit) är omedvetna.

Medveten informationsbehandling bör betraktas som hjärnans VD,
som enbart har hand om de viktigaste besluten och kräver
komplex analys av data från alla platser i hjärnan.

Modern forskning tyder på att medvetandet i huvudsak
håller till i Thalamus och bakre delen av hjärnbarken.


Det tar ca en kvarts sekund från det ögonblick då
ljuset från ett komplext objekt tränger in i ögat
tills du medvetet ser vad det är.
Ditt medvetande lever i det förflutna.

PCC
"medvetandets fysiska korrelat",
mönster av rörliga partiklar som är medvetna


Om medvetandet är sättet som information känns när den
 
bearbetas på vissa sätt, då måste det vara substrat-oberoende; 
det är bara informationsbearbetningens struktur som har betydelse,
inte strukturen hos materian som utför informationsbearbetningen
.

Fyra nödvändiga villkor för att garantera medvetande:
- betydande kapacitet att lagra information
- betydande kapacitet att bearbeta information
- betydande oberoende från övriga världen
- kan inte bestå av närapå oberoende delar

Om ett framtida AI-system är medvetet,
vad kommer det då att subjektivt uppleva?
Skulle ett artificiellt medvetande känna
att det hade en fri vilja?

Eftersom det inte kan finnas någon mening utan medvetande
 är det inte vårt universum som skänker mening åt medvetna varelser,
utan medvetna varelser som skänker mening åt vårt universum.

När vi människor gör oss redo att bli ödmjuka
 inför allt smartare maskiner kan vi söka tröst i
att vara Homo sentiens, inte Homo sapiens.


Man kan höra och se Max Tegmark, t ex i hans TED-talk från 2018 om "How to get empowered, not overpowered, by AI":


10 december 2019

En bild säger mer än 1000 ord

En bild säger mer än 1000 ord, eller...


Benjamin Hardy har i ovan foto samlat 20 tavlor med påstående som enligt honom kommer lära dig mer än att läsa 100 böcker. Hans påstående är (läs hela hans inlägg här):


Behavior Drives Motivation
the best way to predict your future is to create it

Action Precedes Inspiration
inspiration is something you need to design for and actively seek out

Success Precedes Confidence
when you lose confidence, you lose everything

Behavior Shapes Personality
you can transform how you live

You Make Or Brake Your Life Before 8AM
you need to put first things first

100% Is Easier Than 98%
willpower is for people who are still uncertain
about what they want to do

When You Make A Decision
The Universe Conspires To Make It Happen
whatever the mind can believe, it can achieve

Write It Down - Watch It Happen
writing down your dreams will make them more emotional for you

We Tap Into A Vast Ocean Of Abundance
everything you want is available for you

Gratitude Changes Everything It Touches
gratitude is considered "the mother of all virtues"

Nothing Happens Until After You Commit
the point of no return

The More You Invest
The Greater The Psychological Upgrade
invest and design yourself into the person you want to become

Expect Everything And Attach To Nothing
high standards give you something to stretch for and rise-up to

It´s Better To Be Prolific Than Perfect
done is better than perfect

Creativity Banishes Recurring Thoughts
if you have recurring thoughts, banish them

Good Timber Does Not Grow With Ease
a life of ease is not the pathway to growth and happiness

When The "WHY" Is Strong Enough
You´ll Find The "HOW"
would you risk your life if your child was in danger?

Truth Is The Relationship "BETWEEN"
who we are depends on the context in which we find ourselves

If You Have A 20-25 Years Plan
It Will Change Everything
what drives you to wake up every single day?

Do What Is Right
Let The Consequence Follow
what you plant consistently overtime
eventually yields an exponential harvest
1 december 2019

Årets julklapp...

Jag är övertygad om att årets julklapp inte är en inomhusfontän, trots att den borde ligga bra till ur ett miljö- och välbefinnandeperspektiv. Då är det oändligt mer sannolikt att årets julkapp blir min bok "Exformativt ledarskap - 49 nyanserade framgångsrecept".  Läs ett utdrag ur boken här.
Den finns att köpa i en nätbokhandel nära dig, t ex Bokus, Adlibris, CDON, men också hos välsorterade bokhandlare, t ex Ask Bok- och Pappershandel på Toppen-gallerian:


Köp en till dig själv och en att ge bort.

Dessutom måste jag ju göra lite reklam för Mauro Scocco´s senaste låt "Är du lycklig". Inte för att den tillhör hans bättre låtar utan för att den är bra och texten handlar om ditt välmående.Om du vill må riktigt bra, så tycker jag du ska ge Ylvis en chans. Deras enligt mig bästa låt/musikvideo handlar om Stonehenge. En spännande version av denna låt är när de framför den i Melodifestivalen 2015:

17 november 2019

Bloggen Hedin Exformation fyller 10 år

I förra veckan så var det tio (10) år sedan jag startade min blogg Hedin Exformation.

Jag tänkte passa på att göra lite reflektioner och lyfta fram godbitarna från varje år:

År Ett - många inlägg handlade om begreppet Exformation (som myntades av Tor Nörretranders). Jag var produktiv (kring 10 inlägg per månad) och lade en hel del tid på att få upp strukturen kring bloggen i stort. Ett viktigt inlägg beskriver min syn på vad som krävs för att nå resultat på en arbetsplats - Hedins ledarskapsformel.

År Två - många inlägg från boken "Seven habits of highly effective people"  (Stephen Covey) och ett intressant inlägg om Primal Leadership, som beskriver vikten av att ledare är emotionellt kompetenta:
Emotional leadership is the spark
 that ignites a company’s performance

Jag hittade även ett inlägg från sept-2011 där jag ger en nulägesbild av mina emotionella förmågor (EQ). Lite överraskande att jag redan då var så insatt i EQ-ramverket.

År Tre - mitt inlägg från treårsdagen beskriver detta år rätt väl. Jag konstaterar:
Ordet exformation har fortfarande en bit kvar tills det är allmänt känt, 
men helt klart har det blivit mer accepterat i svenska språket än när jag började

År Fyra - det kanske roligaste inlägget detta år är när jag "står upp" för Mauro Scocco och förklarar varför jag tycker han är världens genom tiderna bäste artist. Notera - en artists storhet sitter i betraktarens hjärna. Detta år hade jag också glädjen att besöka NLP-gurun Tony Robbins på hans UPW i London. Mer om detta kan man läsa här...

År Fem - detta år gav mig möjlighet att dra igång ytterligare en blogg, EQ-bloggen, under konceptet den Välmående Ledaren. Jag fokuserade på hur du kan nå framgång genom fokus på ditt eget välmående, t ex genom detta inlägg.

År Sex - fortsatt fokus på VÄLMÅENDE. Läs t ex om "Tallriksmodellen för den välmående hjärnan" för att förstå hur du själv kan ta ansvar för ditt välbefinnande. Jag fortsätter smyga in reklam för porlande inomhusfontäner. Varför? Jo, alla vet ju att vi mår bättre av att "bringing nature indoors", beställ mina fontäner via Exformation Webshop.

År Sju - dags att inse hur du kan bidra till de av FN definierade 17 globala målen. Också fortsatt viktigt att klargöra hur du kan vara ditt lyckligaste jag, t ex genom att nyttja "the Happiness Advantage":
Om jag fokuserar på att bli mer positiv i nuet, så fungerar min hjärna mer framgångsrikt. Och - om min hjärna fungerar mer framgångsrikt, så kan jag jobba hårdare, snabbare och mer intelligent

År Åtta - ett intressant inlägg från detta år handlar om "Radical transparency and algorithic decision-making". Ray Dalio har beskrivit hur han bygger ett företag där de bästa idéerna vinner. Som så många gånger förr baseras mina inlägg på klipp från Ted.com. Från oktober 2017 kommer också inlägget, som gjort att jag börjat bädda sängen igen...

År Nio - året då jag publicerade min första bok, kiosk-vältaren "Exformativt ledarskap - 49 nyanserade framgångsrecept". Läs Googles förhandsvisning här. Boken bygger vidare på ett noga utvalt axplock av inlägg från denna blogg. Jag lyckades också summera den kontroversiella författaren Jordan Peterson´s bok "12 livsregler - ett motgift mot kaos". Dessutom är det dags att förstå "Charmen med tarmen":
För att begripa hur vi ska uppnå välbefinnande är det alltså viktigt att begripa lite mer om kopplingen mellan hjärna och tarm

År Tio - mitt senaste år som bloggare. Jag säger bara Histomap, Greta Thunberg, Factfulness samt "the Little Book of Lykke (Happiness)"... det senaste året har jag haft mer än fullt upp, vilket gjort att antalet blogg-inlägg har varit lägre än tidigare. Från November 2019 kommer jag ha mitt fokus som linjechef på Tieto i Malmö - med detta som bas kommer jag fortsätta blogga och dela med mig av matnyttiga insikter inom "Kommunikation och Ledarskap".


Avslutningsvis, ett klipp från YouTube utifrån en sökning på ordet exformation via google. Då får jag bland annat upp ett av mina inlägg från 2011 "It´s all about exformation". I den har jag ett klipp med "Talking Twin babies" som ger en inblick i effektiv kommunikation. Bland det bästa som publicerats på YouTube - enjoy:

26 oktober 2019

Om du vill må lite bättre...

Om du vill må lite bättre, så är ju "Bloopers" ett ganska trevligt alternativ...

T ex från Solsidan:


eller från "Vänner":


The Little Book of Lykke (Happiness)

Meik Wiking har skrivit boken "The Little Book of Lykke - the Danish search for the World´s Happiest people". Meik är CEO på "the Happines Research Institute" i Köpenhamn.  Han har ägnat de senaste åren åt att forska kring lycka. Han konstaterar att i flera undersökningar rankas danskar som världens lyckligaste folk. 

Enligt Meik så kan man dela in lycka i tre dimensioner. Den "hedonistiska lyckan" (affective dimension) fokuserar på hur lycklig du känner dig i nuet, i vardagen dag för dag. Den "övergripande lyckan" (cognitive dimension) fokuserar på hur lycklig du känner dig generellt utifrån den livssituation du har. Det finns även en tredje dimension (eudaimonia) som härstammar från Aristoteles uppfattning av lycka - ett fokus på att du lever ett meningsfullt liv och har hittat ditt syfte. Meik har i denna bok fokuserat mest på den kognitiva övergripande lyckan - "overall happiness".

Meik identifierar att det finns sex faktorer som ligger till grund för ett lyckligt liv. Se min sammanfattning från boken nedan:


- Togetherness -
Believing that you can rely on your friends in times of need.

The capacity of fire and food to bring people together.

9 out of 10 people living in Denmark 
say they happily pay their taxes.

Make the effort to speak to your neighbours.

Encourage your friends and family to have 
tech-free periods during the week.

- Money -
Generally speaking, in richer countries, people are happier.
But, the relationship between money and happiness is complicated

In US: Inequality results in a decrease of happiness for the people.

Pay now, consume later.
Buy experiences and memories, not things.

Your happiness level when you are young 
predicts your income later in life.

Positive people seem more likely to get a degree, 
find a job and be promoted.


- Health -
Good health enables us to play, 
to seek out adventures and pursue happiness.
In the Nordic countries, free health care is available to everyone

In Copenhagen, 45% of all commutes for work are by bike.
Cycling keeps us more active and healthier, 
which in turn keeps us happier

MOVE MORE EACH DAY
practice "forest bathing"
Mindfulness - being present in this moment

Reduce stigma and increase awareness of mental illness


- Freedom -
No people can be truly happy if they do not feel that 
they are choosing the course of their own life.

Work-life balance:
At work, the men will say they can´t make a meeting 
at 4 p.m because they have to pick up their kids. 
That would never happen in London.

 There are three things that take away our freedom at work:
meetings, managers and mails.

People who work from home 
(or live very close to their workplace) are happier

- Trust -
A successful society is one in which people
 have a high level of trust in each other

If we have strong empathetic skills, we are more inclined to 
cooperate than to compete and, when we all cooperate, 
we are more inclined to trust each other.

Elephant mums:
parents who nurture and encourage their children will give
 them the strength to find their own way towards happiness.

In countries with more economic equality, the percentage 
of people agreeing that "most people can be trusted" is higher.


- Kindness -
Find ways to bring happiness to others through acts of kindness

A society cannot be happy unless there is 
a high degree of altruism among its members.

Cooperation is good for the survival of our species, so 
we are wired to feel good when we engage in it.

Find ways you can volunteer to help others. 
Improve your community and develop your sense of purpose.

Start doing little Random Acts of Kindness


Avslutningsvis, givetvis ett klipp med Meik från Youtube:Kolla också in Meik´s Ted-Talk, the Dark side of happiness...


23 oktober 2019

Tillväxt för klimataktivister

Jag gillar Henrik Jönsson - entreprenör och samhällsdebattör - och hans djuplodande analyser som han delar med sig av varje lördag via Youtube. Livet är sällan svart eller vitt. Greta kan ha rätt och samtidigt inte ha helt rätt. Det är inte alltid lätt att ha helt rätt.

Den 5 oktober hade Henrik temat:
Håller girighet, konsumtion och tillväxt på att förstöra vår livsmiljö? Många påstår det, men det är helt fel. Tillväxt är faktiskt det enda som kan lösa klimatproblemen.

Några minnesvärda ord nedan på tema "Tillväxt för klimataktivister" - se hela videon för full insikt:

Idag pratar jag om klimat, kapital och konflikter

Ekologi framhålls ofta som ett naturligt urtillstånd av balans och harmoni, vilket rubbats av ekonomisk girighet och kortsiktigt egoistisk åverkan.
Denna bild är osann.

När man upptäckte att man kunde utvinna energi direkt ur marken - 
först genom att bryta kol, och senare genom att pumpa upp olja - 
avvärjdes en klimatkollaps.
De nya energikällorna möjliggjorde den industriella revolutionen.

Det är dagens befolkningsexplosion som 
driver på den ökande förbränningen.
Inte girighet, vårdslöshet och absolut inte illvilja.

Om man gav sig på att politiskt försöka vingklippa det moderna samhällets globalt sammanlänkade ekonomi skulle det sannolikt nästan omedelbart leda till massdöd på en skala vi aldrig någonsin tidigare skådat.

Det finns ingen återvändo
bara bättre och mer effektiva processer kan 
balansera mänsklighetens fortsatta överlevnad.

Den mest centrala tillväxtfaktorn är nya idéer:
Kapaciteten att se världen på ett nytt sätt, möjligheten att arbeta på nya sätt, att förenkla, optimera och förbilliga processer är tillväxtens kärna.

Att göra mer med mindre. Effektivisering. Tillväxt.
Att försörja 8 miljarder människor på en planet 
som för 150 år sedan bara kunde hysa 1 miljard

Den som vill stoppa tillväxten stoppar också möjligheterna till 
ny kunskap, ny teknologi och nya arbetssättHär kan du se hela videon, från Henrik Jönsson: