16 september 2018

Sverige är riktigt illa ute... eller?

Måndagen den 10 september väljer Mattias Karlsson, Sverigedemokraternas gruppledare, att via Facebook meddela sin syn på framtiden (se bild till höger inklippt via nätet). Mattias menar att "Sverige är riktigt illa ute" samt att "våra motståndare har på riktigt tvingat in oss i en existentiell kamp om vår kulturs och vår nations överlevnad. Det finns bara två val, seger eller död. Det finns bara en väg och det är framåt."
Han förvirrar sig även in i en märklig historiebeskrivning kring ockupation och förtryck samt beskriver att vi i Sverige "ändå alltid har segrat mot alla odds och överlevt."

Detta inlägg väcker en del frågor hos mig:

 1. Vad är det Mattias Karlsson vill uppnå med detta inlägg i debatten dagen efter valet 2018?
 2. På vilket sätt är Sverige riktigt illa ute... egentligen?
 3. Vem är det som "faller" för denna typ av kommunikation?
 4. Hur bör vi hantera Sverigedemokraterna i svensk politik framöver?

Vad vill Mattias Karlsson uppnå med detta inlägg?
Jag har personligen svårt att tänka mig att det är en slump att Mattias väljer att publicera detta inlägg dagen efter söndagens val. Alltså är detta en del i en medveten taktik i syfte att "skruva upp" debattklimatet ytterligare ett snäpp. Jag kan se framför mig hur Mattias och hans närmaste medarbetare satt veckorna innan valet för att diskutera hur man kan skapa "ytterligare bränsle" till den konflikt som Sverigedemokraterna vill få oss alla att "dras med i" - en konflikt mellan kulturer och mellan folk. Eller - kanske har de "köpt in själva propaganda-tjänsten" av någon extern kommunikationskonsult som läst baskurs i retorik och "hur man skapar splittring i samhället". Ledningen för Sverigedemokraterna lever ju efter en väldigt tydlig ideologisk grundplattform som bygger på konservativ nationalism. Utifrån den världsbilden så är ju livet enkelt. Sträva efter homogena samhällen och minimera mångfald.

Sverigedemokraterna älskar att se folk från andra kulturer som ett problem. Som Jimmie Åkesson uttryckte det i en av debatterna precis innan valet: de passar inte in - de är inte svenskar! Mattias Karlsson citerar Winston Churchill och målar upp en bild av att målet är "seger till varje pris". Mattias och Sverigedemokraterna vill ta konflikt för att rädda den svenska kulturen och nationen. Han vill "peppa oss" att aldrig ge upp...

Suck! Hur ska man orka bemöta den typen av kommunikation? Hur bemöta konfliktsökande "våldsivrare" som använder sig av krigsmetaforer för att "peppa" sina sympatisörer. Jag hoppas att ansvariga politiker orkar behandla dessa ledande Sverigedemokrater med viss respekt samtidigt som de inte får ges möjlighet att sätta agendan för politiken framåt. Jag ser verkligen en risk med att dessa nationalister "spelar på strängar" som många vill lyssna på och därför blir svåra att stoppa när de får medvind. Samtidigt vill jag så gärna hoppas att de flesta i detta avlånga land inser att lösningen inte handlar om "att bekämpa ett krig" mot andra folk och kulturer utan att istället skapa ramar och riktlinjer för en sund, human och tydlig integrationspolitik.

På vilket sätt är Sverige riktigt illa ute, egentligen...?
Att Sverige som land har en del utmaningar just nu är det väl ingen som ifrågasätter. Att det finns en del frågeställningar som politiskt behöver hanteras "effektivare" kring vår invandring och integration, kring hanteringen av gängkriminalitet, sjukvård, pensioner och skatter, miljö osv. Men, är Sverige riktigt illa ute, egentligen...? Och isåfall på vilket sätt?
Var finns det nyanserade reflekterande betraktandet av hur vi har det i Sverige jämfört med hur man har det i andra länder?

Om man tittar på de objektiva studier som studerar hur man har det i olika länder, så ligger Sverige ofta väldigt bra till, till exempel enligt nedan:

 • FN gör årligen studier på vilka länder som är lyckligast och år 2018 hamnade Sverige på 9:e plats. I denna rapport tar man hänsyn till inkomst, hälsa, socialt stöd, frihet, tillit och generositet.
 • Organisationen Institute for Economics and Peace mäter varje år vilka länder som är fredligast (i rapporten Global Peace Index) och där hamnade Sverige på 14:e plats år 2018. I denna rapport tar man t ex hänsyn till mängden våld och brottslighet i samhället, antal konflikter landet är inblandad i samt den militära upprustningen.
 • Organisationen Gapminder som startades av Hans Rosling har ju flera olika sätt att presentera "status" för olika länder, där nedan bild visar Livslängd kontra Inkomst. I detta perspektiv har vi i Sverige (år 2015) det ungefär lika bra som i Australien och i Kanada...


Kanske problemet är att vi i Sverige är bortskämda med att vi ska ha det bäst. Under sista halvan av 1900-talet, så hade ju Sverige en utveckling som var extraordinär. Vi kunde höja vår levnadsstandard rejält, delvis tack vare att vi höll oss utanför andra världskriget och lyckades få fram ett stort antal framgångsrika företag. Det som hänt senaste tio åren kanske ska ses som en återgång till ett mer normalt tillstånd för landet Sverige.

Sammanfattningsvis - visst har Sverige som land en del utmaningar att ta tag i framöver, men se till att behålla ett nyanserat nyktert synsätt på hur vi faktiskt har det jämfört med andra länder, annars kommer det gå riktigt illa. Det verkligt stora hotet i samhället just nu, som jag uppfattar det, är mellan dem som är intresserade av dialog, samarbete och att bygga broar kontra dem som är intresserade av konflikt, splittring och att rasera broar. Utifrån det perspektivet så är det ju ledande Sverigedemokrater som aktivt bidrar till att Sverige är mer och mer illa ute...

Vem "faller för" Sverigedemokraternas propaganda?
Bevisligen finns det delar av vårt land där Sverigedemokraterna har lyckats bättre. Nedan omformade karta (framtagen av SVT) visar en "valdistriktskarta" över Sverige som är färgad efter största parti. På den kartan blir det tydligt att i storstadsområdena är det till stor del Moderaterna som är störst, i Norrland men också i stora delar av övriga Sverige är det Socialdemokraterna som är störst, medan i södra och mellersta delarna av Sverige (fokus i Skåne) är Sverigedemokraterna störst. Sverigedemokraterna är dessutom näst största parti i 36% av valdistrikten. Det gör dem till det mest framgångsrika "näst största partiet".
Vad ska man dra för slutsatser av denna information. Jo, att det finns ett stort missnöje mot hur de traditionella partierna hanterar ett antal viktiga frågor samt att var femte person i Sverige tror att Sverigedemokraterna är det bästa partiet att driva en förändring till det bättre. Samt att de som röstar på Sverigedemokraterna ofta bor i mindre kommuner, gärna i södra och mellersta Sveriges inland.

Hur bör vi hantera Sverigedemokraterna i svensk politik framöver?
Min analys är att det krävs ett tydligt politiska ledarskap framöver för att bemöta Sverigedemokratiska politiker effektivt. Följande ser jag som viktiga aspekter att fokusera på för att på ett personligt plan orka bibehålla ett nyanserat samtal med dess företrädare:
 • Klargör värderingsmässigt för dig själv var du står och läs på fakta kring de viktiga frågor som handlar om olika aspekter av invandring och integration
 • Lyssna på den problembeskrivning Sverigedemokrater "målar upp" och fokusera på de område där det finns åsikter som du tycker stämmer överens med dina egna
 • Försök hitta konstruktiva lösningar på de frågeställningar där ni faktiskt delar åsikt. Acceptera att själva lösningen på en utmaning ibland kan vara rimlig och effektiv utan att man för den skull delar den grundläggande problembeskrivningen och har samma värderingar
 • Var extraordinärt tydlig med att förklara de skillnader du ser kopplat till dina egna grundläggande problembeskrivningar och förkasta all argumentation som har rasistiska undertoner
 • Förklara så pedagogiskt det någonsin går hur du ser på ett framtida framgångsrikt välmående Sverige som präglas av tillit, mångfald och öppenhet 
Jag tror det är dags att visa ledarskap genom att lyssna, ta dialog och visa karaktär. Bevisligen har ju alla övriga partier närmat sig den Sverigedemokratiska politiken i frågor kring integration och flyktinghantering. Nu är det upp till bevis och visa att man kan agera nyanserat och inte fortsätta debattera på sandlådenivå.

Ett Exformativt Ledarskap 
Jag har ju för en tid sedan släppt min första bok, "Exformativt ledarskap - 49 nyanserade framgångsrecept", som handlar om hur man blir en ännu mer modern effektiv välmående ledare
Se nedan min inledande analys som jag vill skicka med till alla aktiva politiker som vill agera ledare i dessa utmanande tider (klippt från bokens inledning):

"För mig är lösningen på att skapa en mer hållbar fungerande global värld inte att sträva bakåt utifrån någon form av ”det var bättre förr” nostalgi. Lösningen är inte heller att förenkla in absurdum. Lösningen handlar om att vara ödmjuk inför utmaningen och fokusera på att fortsätta gå framåt samtidigt som man har mod att våga dra lärdom av historien. För att klara detta krävs det ett holistiskt nyanserat exformativt ledarskap som bygger på att man som ledare är ännu mer:
 • Modern - ledare som har mod att lära sig av historien, att hänga med i modern forskning och att agera humant genom att vilja bygga broar mellan människor
 • Effektiv - ledare som fokuserar på att vara det man på engelska kallar ”effective” (effektfull), vilket inte nödvändigtvis är samma som att vara ”efficient” (effektiv)
 • Välmående - ledare som fokuserar på att själv må väl och att få andra att må väl i syfte att bli mer effektiv, produktiv och framgångsrik
Utifrån den moderna hjärnforskningen inom neuroledarskap (som man exempelvis kan följa via nyhetsbrevet Holone, numera under ”forskningsbanken” på www.missinglinks.se) vet vi alltmer om hur vår hjärna fungerar. För att lyckas som ledare framåt tror jag det är nödvändigt att vara nyfiken på hur man kan tillämpa dessa nyvunna insikter på bästa sätt."

För att ta del av bokens 49 nyanserade framgångsrecept, kolla upp mer detaljer om boken här

Boken köper du till exempel hos CDON eller via Adlibris eller via Bokus... eller varför inte via förlaget "Books on Demand".
1 augusti 2018

Min bok "Exformativt ledarskap" - nu i en näthandel nära dig

Äntligen!

Nu finns min bok "Exformativt ledarskap - 49 nyanserade framgångsrecept [patch 2.018]" i en nätbokhandel nära dig. Boken vänder sig till dig som är nyfiken på vad som krävs för att vara en ännu mer modern effektiv välmående ledare i dagens komplexa samhälle. Bokens ansats är att gå på djupet, klargöra sammanhang, inspirera, ge matnyttiga tips samt ge möjlighet för dig att reflektera kring vem du vill vara som ledare och hur du behöver agera för att lyckas framöver.

"I en värld fylld av alternativa fakta anser jag det extra viktigt att betrakta världen ur ett mer humanistiskt, holistiskt och hållbart perspektiv. Genom att extrahera det bästa materialet från ett stort antal trovärdiga källor och presentera detta på ett kompakt smakfullt sätt har jag velat skapa en "kokbok med framgångsrecept" som du kan använda dig av i din fortsatta personliga utveckling."

Boken bygger vidare på ett noga utvalt axplock av inlägg från min blogg Hedin Exformation (denna blogg).

Sagt om boken:
- Fantastiska betraktelser att reflektera kring i mitt fortsatta ledarskap

- Intressant och bra - många tänkvärda delar  


- Har läst den med stor behållning


- Kan varmt rekommendera denna bok. Förstår att det ligger många års tankar, insikter och reflektioner bakom, som nu serveras till mig likt utvalda delikatesser av handfasta råd för hur en framtida ledare måste rusta sig


- Antagligen den vackraste boken om ledarskap skriven på länge


- Love it! Kan rekommenderas


- Grattis till en riktigt bra bok! Kan varmt rekommendera den till alla formella och informella ledare. Den perfekta presenten!- Jag har läst din fina bok med nöje. Jag finner den pragmatisk och tydlig med kloka råd och förslag som man kan tillämpa på ett vardagligt sätt. - Och närheten till EQ förstås!  World Economic Forum 2018 slog fast att EQ är en av de viktigaste kompetenserna som företag kommer att efterfråga 2020. Både i rekryteringar och utveckling av medarbetare...

Vill du veta mer om innehållet?
För att få en inblick i vad boken handlar om - läs Google´s förhandsvisning här!
Du kan också få ett smakprov via Smakprov här!

Boken köper du till exempel hos CDON eller via Adlibris eller via Bokus... eller varför inte via förlaget "Books on Demand".

Vill du köpa massor av exemplar och ge bort till vänner, bekanta och kollegor - kontakta mig för ett bra paketpris!31 juli 2018

Exformation i Almedalen

Jag kom över ett blogginlägg där Christer Hanefalk (via bloggen "Det goda samhället") beskriver de 12 bästa formuleringarna från alla partiledartalen i Almedalsveckan 2018. Christer gör en bedömning strikt utifrån retoriken, dvs hur de har använt sig av retoriska tekniker för att skapa en bra formulering.

Det intressanta är att Christer använder sig av exformativ som ett kriterium för att utvärdera retoriken. Hans definition av exformativ: en formulering som ger "mycket utrymme för tolkning".
Christer är noga med att förklara att hans lista över de "bästa formuleringarna" är subjektiv:
"Det ligger i betraktarens öga eller – när det gäller att bedöma tal – kanske snarare i åhörarnas öron".

Exformativ kommunikation handlar om att beröra åhörarna genom att använda påståenden och ordval som publiken kan associera till utifrån deras egna erfarenheter och åsikter. Retorik handlar enligt Aristoteles om att "finna det bästa sättet att övertyga".


De bästa exformativa formuleringarna från Almedalen 2018, enligt Christer Hanefalk:

Ulf Kristersson:
"Man har rätt att vara nazist. Och stalinist, och fundamentalistisk islamist. Det är en grundläggande rättighet att inte lära sig någonting alls av historiens alla brutala övergrepp. Så måste det också vara."

Ebba Busch-Thor:
"Kommer man till vårt land från krig, kaos och korruption och med de bästa föresatser att bygga upp ett nytt liv, så måste man mötas av respekt och omtanke. Men också med tydlighet. För vissa värderingar är inte valbara."

Jimmie Åkesson:
"Det enda väljarna kan vara säkra på när det gäller de övriga partierna……det är vad de tycker om oss."

Jimmie Åkesson:
"Pengar som skulle ha gått till funktionsnedsatta barn har gått till asylinvandring. Pengar som skulle ha gått till att kapa vårdköerna har gått till asylinvandring. Pengar som skulle ha gått till landets fattiga äldre har gått till asylinvandring. Pengar som skulle ha gått till polis och brottsbekämpning har gått till asylinvandring."


Ulf Kristersson:
"Har man besökt stora barnhem i Kina, Indien och Albanien så vet man att barnhem – det är inga hem för barn."

Stefan Löfvén: 
"...rubriken ”Statens lador svämmar över”, som kritiserar regeringen för att svenska staten har för mycket pengar. Säg såhär: Det är kritik jag kan ta!


Läs hela blogginlägget via bloggen "Det goda samhället" här.

6 juni 2018

Charmen med tarmen - "Hjärna och tarm"

"Hur magen och tarmarna fungerar har långt större betydelse för hur vi mår än vad vi tidigare trott. Många av våra välfärdssjukdomar orsakas av obalans i tarmfloran. Och kopplingen mellan hjärnan och tarmarna är central".

Detta kan man läsa på baksidan av boken "Charmen med tarmen" skriven av läkaren och specialisten inom gastroenterologi Giulia Enders.

För att begripa hur vi ska uppnå välbefinnande är det alltså viktigt att begripa lite mer om kopplingen mellan hjärna och tarm.
Några väl valda avsnitt från bokens kapitel "Hjärna och tarm":


Det enda skälet till att ha en hjärna är rörelse.
Rörelse är det mest exceptionella vi levande varelser någonsin har åstadkommit. Det finns ingen annan anledning att ha muskler, ingen annan anledning att ha nerver på de här musklerna och förmodligen ingen annan anledning att ha en hjärna.

Tarmens nervnätverk kallas för tarmhjärnan, eftersom den är så stor och kemiskt komplex på ett liknande sätt som hjärnan. Om tarmens enda uppgift vore att transportera näring och då och då få oss att rapa, vore ett så klurigt nervsystem ett besynnerligt slöseri med energi - ingen kropp skulle bygga sådana neuronnät för ett enkelt pruttrör.

Nervus vagus är den viktigaste och snabbaste vägen mellan tarm och hjärna. Nerven fungerar en smula som en telefonledning till huvudcentralen öven vilken en medarbetare på fältet förmedlar sina intryck. Tarmen befinner sig mitt i stridens hetta.Den kan berätta saker om oss för hjärnan som hjärnan annars inte skulle ha en aning om. Tarmen är kroppens största sensoriska organ - den känner av vårt inre liv och arbetar i det undermedvetna.

När vagusnerven vill transportera information från tarmen till de extremt viktiga områdena i huvudet måste den först så att säga ta sig förbi hjärnans dörrvakt. Den heter Talamus.

Vid irritabel tarm (IBS) känner man ofta ett obehagligt tryck i magen eller ett kluckande i magen och tenderar att ha diarré eller förstoppning. Tänkbara orsaker till ett sådant tillstånd kan vara väldigt små, så kallade mikroinflammationer, en icke fungerande tarmflora eller livsmedelsintolerans som inte har uppdagats. Tillståndet kan uppstå via tarm-hjärn-axeln, om tarmens tröskel är sänkt eller hjärnan absolut vill ha informationen.

Stress är förmodligen ett av de viktigaste stimuli som hjärna och tarm diskuterar med varandra. När vår hjärna uppfattar ett stort problem så vill den lösa problemet. Till det behöver den energi. Energin lånar hjärnan framför allt av tarmen. Tarmen får genom så kallade sympatiska nervfibrer besked om att det just nu råder en nödsituation och att den undantagsvis är tvungen att lyda. Detta system är dock inte byggt för att ständigt vara i bruk.

Stress är ohygienisk. När livsvillkoren i tarmen förändras överlever nämligen andra bakterier än när läget är avspänt. Stress förändrar så att säga väderläget i magen. All stress aktiverar nerver som hämmar matsmältningen. Måltider borde vara stressfria zoner.

Puberteten är så förvirrande för en växande hjärna just därför att nerverna är så otroligt plastiska - mycket är inte fastställt, allt är möjligt, inget är nödvändigt, det kommer många olika signaler och impulser. Processen avslutas när man är så där tjugofem. Då reagerar vissa nerver enligt inövade mönster.

Vetenskapens fixering vid huvudet har länge gjort oss blinda för att jaget är mer än hjärnan. Forskningen om tarmen har på senare tid bidragit med bland annat följande hypotes:
  Insulan är stället där vårt jag uppstår.
Del ett: Insulan får emotionell information från hela kroppen. Varje information är som en pixel - insulan sätter av massor med pixlar ihop en bild (en "känslornas karta")
Del två: Hjärnans uppgift är rörelse. Rörelser är till för att åstadkomma något. Med hjälp av insulans karta kan hjärnan planera meningsfulla rörelser. Ett av målen är att röra oss mot en hälsosam balans.
Del tre: Även hjärnan är bara ett organ. I hjärnan finns några anmärkningsvärda inrättningar som områden för social medkänsla, moral och logik. För att insulans "jag-bild" ska bli meningsfull använder den sig förmodligen också av iakttagelser av omvärlden eller tidigare erfarenheter.

Alltså...
Insulan skapar en liten bild av hela vår kännande kropp. Den bilden kan vi sedan berika med vår komplexa hjärna. En sådan påkostad bild tillverkas ungefär var fyrtionde sekund. På rad bildar de här bilderna ett slags film. Vårt jags, vårt livs film.

Det är ingen dum idé att komplettera René Descartes en smula:
"Jag känner, därefter tänker jag, alltså finns jag till"

Om du vill lära dig mer - kolla in Giulia på TED:

28 april 2018

Träna din medkänsla via VR

Jag läste en intressant artikel häromdagen i Dagens Industri (10/4-2018). Den handlade om hur vi med hjälp av Virtual Reality (VR) kan träna oss att bli snälla och mer empatiska. På Stanford universitetet forskar man just nu kring hur man via VR kan skapa miljöer och världar som försätter oss i nya situationer, t ex att förvandlas till en person av en annan ras eller att få prova att agera superhjälte. Det visar sig att dessa nya upplevelser påverkar oss och våra hjärnor på ett så djupt sätt att vi förändrar våra tankar och beteenden i den verkliga världen. VR gör att vi aktiverar hjärnans motorik-centrum vilket gör att vi tror att det vi upplever är på riktigt. Forskaren Jeremy Bailenson menar att "VR kan användas som en slags flygsimulator för förbättrad social interaktion". Om man vill så kan alltså VR blir ett sätt att förändra världen och öka människors medkänsla. Eller så blir det bara en ytterligare nivå av avancerad underhållning... vi får väl se vad framtiden har i sitt sköte.

Se också nedan TED talk av Chris Milk: "How virtual reality can create the ultimate empathy machine"9 mars 2018

Den lata personens guide till att rädda världen


Jag gillar de globala målen. Från deras hemsida kan man läsa följande:

"De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Med de Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå tre fantastiska saker fram till år 2030; att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

Med hjälp av de Globala målen är vi den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna."

United Nations Development Programme (UNDP) arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP i Sverige arbetar för att stärka policys och insatser för hållbar utveckling, och med att kommunicera och stötta genomförandet av de Globala målen. UNDP driver globalamålen.se med stöd från Sida.


Från deras hemsida hittar man en lista med saker som var och en av oss kan göra för att vara med och bidra till en hållbar utveckling.

"Den lata personens guide till att rädda världen" (se hela lista här):


Saker du kan göra från soffan

Koppla in dina apparater i ett grenuttag - stäng av när de inte används
Skriv inte ut saker i onödangör en digital anteckning
Släck lampor när du inte behöver dem
Handla bara ifrån företag som du vet producerar sina varor hållbart
Om du märker att någon trakasserar andra på nätet - anmäl personen
Kompensera för dina koldioxidutsläpp


Saker du kan göra hemifrån

Låt dina kläder torka naturligt istället för att använda torktumlare
Ät mindre kött, fågel och fisk
Frys in rester om du inte har möjlighet att äta innan det blir dåligt
Sopsortera papper, plast, glas och metaller
Ta kortare duschar
Undvik att förvärma ugnen
Ersätt gamla apparater och lampor med nya, energisnåla, modeller
Om du har möjligheten - installera solceller på ditt hus
Använd tändstickor
Skölj inte av


Saker du kan göra utanför ditt hem

Handla lokalt och närproducerat
Planera dina måltider, använd handlingslistor och undvik spontanköp
Köp bara hållbart fiskad fisk och skaldjur
Cykla, promenera eller åk kollektivt
Ta med dig din egen påse när du handlar
Handla på second hand-affärer
Ta hand om din bil
Skänk bort det du inte använder
Utnyttja din rättighet att rösta fram politiska ledare


13 februari 2018

Principer för ett vuxet beteende...

Via min favoritförfattare Dan Pink´s nyhetsbrev kom jag över en spännande lista - "25 Principles of Adult Behavior" nedtecknad av nyligen bortgångne John Perry Barlow.

Jag har valt ut de för mig elva vackraste principerna (se hela listan här):


Be patient. No matter what.

Never assume the motives of others are, to them,
less noble than yours are to you.

Don’t trouble yourself with matters you truly cannot change.

Laugh at yourself frequently.

Never forget that, no matter how certain, you might be wrong.

Learn the needs of those around you and respect them.

Avoid the pursuit of happiness.
Seek to
define your mission and pursue that.

Understand humility.

Forgive.

Live memorably.

Love yourself.John finns också på Youtube via TED - "The right to know":