3 december 2018

Exformativt ledarskap #19 - Ta en promenad


-->

Är det verkligen nödvändigt att förstå hur hjärnan fungerar för att bli ditt bästa jag oftare?
En modern ledare inser vikten av att hänga med inom det relativt nya forskningsområdet neuroledarskap. De sista åren har man gjort fantastiska framsteg vad gäller att förstå hur man använder sin hjärna på ett optimalt sätt. I dagens värld är det genom att förstå dig själv och veta hur du kan optimera dig själv som du skapar konkurrensfördelar gentemot andra. Ur ett globalt perspektiv är det bara att konstatera att det finns massor av smarta välutbildade personer runt om i världen. Att bli framgångsrik utifrån att vara den som har pluggat mest och har bäst yrkeskompetens funkar inte längre. Det nya moderna tankesättet handlar om att ha den yrkeskompetens som krävs för att klara dina arbetsuppgifter. Utöver det behöver du fokusera på att ständigt vidareutveckla dina emotionella förmågor (EQ), samtidigt som det är nödvändigt att vara nyfiken på hur din hjärna fungerar för att kunna hjälpa dig själv att bli ditt bästa jag oftare.
Några livsnödvändiga tips om hur din hjärna kan optimeras från boken ”Your brain at work - strategies for overcoming distraction, regaining focus, and working smarter all day long” skriven av David Rock:
  • Vi presterar bäst då vi upplever en positiv stress. Motverka negativ stress genom att ta en promenad eller bryta av med lite humor.
  • Kreativa insikter kommer lättast till oss när vi inte tänker medvetet. Det gäller att göra något annat för att sätta igång hjärnans omedvetna problemlösningsmaskineri.
  • Medveten närvaro (mindfulness) hjälper dig att styra din hjärna i rätt riktning. Du blir effektivare genom att vara här och nu.

Läs en längre summering av boken "Your brain at work" i min nya bok "Exformativtledarskap – 49 nyanserade framgångsrecept".

Exformativt ledarskap #18 - vår högra hjärnhalva


-->

Vi lever i en tid av förändring. Kanske kommer kommande generationer prata om vår tid som ett paradigmskifte. Att vi har levt i informationssamhället ett bra tag nu råder det inget tvivel om. Vad inte alla har fattat är att vi faktiskt är på väg in i en ny tid – ett samhälle som försöker omfamna hur livet går till när alla har tillgång till all information samtidigt, oavsett var de befinner sig fysiskt. Via mobiltelefon eller andra mobila IT-pryttlar.
Dan Pink har beskrivit sin syn på detta samhälle i boken ”En helt ny värld – why right-brainers will rule the future”. Boken beskriver hur vi i västvärlden måste utvecklas för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Det handlar om att använda vår högra hjärnhalva betydligt mer än tidigare. Att vi alla blir mer ”kvinnliga”, mer emotionella, mer holistiska. Detta är en utmaning i en tid då de ekonomiska styrparametrarna får allt större utrymme inom många företagsledningar.
Jag tror alla mår bra av att reflektera kring hur de kan använda sina förmågor, och sina två hjärnhalvor, på ett optimalt sätt. Som ledare är det viktigt att vara flexibel. För att kunna vara det på ett autentiskt sätt är det viktigt att lära känna sig själv och hur man brukar agera i normaltillståndet samt därefter fundera på hur man kan agera annorlunda då situationen kräver det.
Så, välkommen till den värld som Dan Pink kallar konceptsamhället: Överflödet, utvecklingen i Asien och automatiseringen gör att vi måste lära oss nyttja andra sinnen än idag. Från min nya bok "Exformativt ledarskap" en sammanfattning av de sex talanger/sinnen som alltmer kommer att styra våra liv och forma vår värld framåt: 


Läs mer om hur du når framgång framöver i min nya bok "Exformativt ledarskap - 49 nyanserade framgångsrecept".

17 november 2018

Exformativt ledarskap #16 - Märk världenHur viktigt är det att medvetet fokusera på sitt omedvetna?

Att vara modern kräver ibland att vara modig nog att släppa taget om det konventionella och våga betrakta världen på ett delvis nytt sätt. Det finns en bok som skakade om mig ordentligt när jag läste den och det är boken ”Märk världen” skriven av den danske författaren, filosofen och vetenskapsjournalisten Tor Nörretranders. En sak som berörde mig djupt är förklaringen av vårt medvetande och att medvetandet skapas cirka en halv sekund efter att våra sinnen och vår kropp redan har noterat det som hänt. I någon bemärkelse är det inte mitt medvetna jag som lever mitt liv utan det är snarare så att mitt medvetna jag är en betraktare av mitt mer omedvetna mig. Alltså, när jag tvekar kring vart jag är på väg så gäller det att stanna upp och våga börja lyssna på mig själv. Ibland så innebär detta att göra tvärtom mot vad mitt jag vill.

Citat från boken:

”Man kan aldrig förutsäga vad man själv eller en annan människa kommer att göra, för det kräver att man har tillgång till all den information man själv eller andra människor har och har haft, och detta är omöjligt, eftersom människor till större delen fungerar icke-medvetet.” 

---”Medvetandet kan jämföras med en spotlight, som oerhört starkt framhäver en enskild skådespelares ansikte, medan alla övriga personer, föremål och kulisser på den väldiga scenen befinner sig i djupaste mörker. Spotlighten kan visserligen vandra, men det tar mycket lång tid innan samtliga skådespelares ansikten, ett efter ett, har uppenbarats i mörkret ...” 

Om du vill fördjupa dig i medvetandets bandbredd och uppkomst, läs boken ”Märk världen” av Tor Nörretranders. I min nya bok "Exformativt ledarskap" finns nedan utmejslat från avslutningen av boken:


-->
Är du nyfiken på hur du kan bli en ännu mer modern effektiv välmående ledare – läs om min nya bok ”Exformativt ledarskap – 49nyanserade framgångsrecept”

Exformativt ledarskap #15 - våga vara annorlundaHur implementerar man en effektiv företagskultur?

IKEA är ett lysande exempel på ett företag vars framgång är relaterat till dess starka företagskultur. Ingvar Kamprad skrev redan 1976 ner ”En möbelhandlares testamente” som ett sätt att definiera vad IKEA skulle stå för – helt enkelt den företagskultur han ville uppnå. Drygt 40 år senare kan jag konstatera att texten känns märkligt modern och att jag känner igen mig utifrån den personliga relation jag som konsument har med IKEA.

Jag kan också konstatera att texten genomsyras av skrivningar som kräver väl utvecklade emotionella förmågor. Medarbetarna förväntas vara trygga, självständiga och realistiska. De bör vara optimistiska och empatiska samt vara flexibla och duktiga problemlösare för att ständigt våga utmana hur man kan förverkliga IKEA:s målbild ännu effektivare. De bör gilla att samarbeta och kunna skapa nära relationer utan att vara rädda för att hävda sin egen vilja. För att klara av att våga vara annorlunda krävs det att man har en hög självkänsla och en hyfsat hög självständighet


Manifestet ”En möbelhandlares testamente” beskriver alltså i mångt och mycket hur personalen genom att använda och ständigt utveckla sina emotionella förmågor bygger en framgångsrik företagskultur. Från boken ”Historien om IKEA, Ingvar Kamprad berättar för Bertil Torekull” kan man läsa om Ingvar Kamprads ”En möbelhandlares testamente”. 

Min summering från min nya bok "Exformativt ledarskap":


--> Är du nyfiken på hur du kan bli en ännu mer modern effektiv välmående ledare – läs om min nya bok ”Exformativt ledarskap – 49 nyanserade framgångsrecept”.

Exformativt ledarskap #14 - Chefens uppgift är att tjäna teamet


Google
är ett framgångsrikt bolag mycket tack vare deras moderna och effektiva ledarskap. Google har bestämt sig för att ge sina anställda rätten att få säga vad de tycker – utifrån antagandet att människor är goda och då välkomnar du deras synpunkter. På Google är frihet chefens bästa vän. Genom att ge medarbetarna frihet lockar du de bästa talangerna. Googles Eric Schmidt lär ha uttryckt det så här: ”Chefens uppgift är att tjäna teamet”. Chefen ska inspirera medarbetarna och se till att det inte föreligger något hinder för dem att utföra sina uppgifter.

I boken ”Work rules! - Insights from inside Google that will transform how you live and lead” skriven av Googles HR-chef Laszlo Bock , har Laszlo summerat sin syn på hur man lever och leder i ett manifest. Den består bland annat av följande punkter:
  • Ge ditt arbete mening - jobbet upptar en tredjedel av ditt liv och hälften av dina vakna timmar. 
  • Lita på dina medarbetare - gör alla medarbetare till grundare. 
  • Anställ dem som är bättre än du
 - om du inte hittar rätt, ta det lugnt, vänta tills du hittar någon bättre. 
  • Fokusera på de två svansarna - studera och lär av de medarbetare som presterar bäst och fundera på om de som presterar sämst är på fel plats. 
  • Var måttfullt generös
 - det är inte säkert att de stora gåvorna är de mest uppskattade. 
  • Betala orättvist
 - även om du inte har finansiella resurser att ge stora skillnader i lön, gör åtminstone något. 
  • Ha roligt – och börja sedan om från ruta ett igen - att skapa en bra kultur och miljö är inte en engångsgrej,
 det kräver konstant inlärning och förnyelse. 

Är du nyfiken på hur du kan bli en ännu mer modern effektiv välmående ledare – läs om min nya bok ”Exformativt ledarskap – 49 nyanserade framgångsrecept