8 augusti 2019

The 100% rule that will change your life

Ännu ett spännande TED talk - The 100% rule. Mannen på scenen heter Benjamin Hardy och är en spännande ung organisationspsykolog och entreprenör. Denna föreläsning handlar om att du behöver göra ett commitment till 100% och ändra din identitet för att säkert lyckas med en större förändring som du vill göra. Typ, om du vill springa ett maraton så måste du först se dig själv som en maratonlöpare och verkligen bestämma dig för att du ska springa ett maraton t ex genom att anmäla dig till New York maraton och betala flygresan dit - annars kommer det bli väldigt svårt att göra det som krävs för att klara av att springa ett maraton.

En summering av "föreläsningen":

Changing your behaviour has to be first a shift of identity

Almost all successful entrepreneurs have had "a point of no return experience", e.g.
making a financial investment in your end goal, like buying a full shipment of shoes or buying an expensive suit that is much smaller than your size right now. 
This forces your identity to shift.


"How you do anything is how you do everything"

A mantra:          
"100% commitment is easier than 98% commitment"
         Clayton Christensen

If you only commit 98% you end up with decision fatigue,
i.e. the situation often wins - willpower does not work.

"Once I made a decision I never thought about it again"
     Michael Jordan

Once you are able to make the shift of identity and decide how you want to see yourself for the rest of your life, also cutting of alternative options by committing 100%, then all of a sudden your mind will be completely free and you have energy to start doing the things you have been procrastinating for many years.

Your confidence is the byproduct of prior performanceSe gärna hela Youtube klippet från detta TEDxTalk i Klagenfurt med titeln "The 100 Percent Rule That Will Change Your Life" av Benjamin Hardy:

31 juli 2019

Vikten av att ha "a Growth Mindset"

En tydlig framgångsfaktor som ledare är att ha "a Growth Mindset"... I Google´s management training är detta en viktig egenskap att lära ut och träna på.

Viktigt - ge återkoppling enligt "mallen":
Wow, det där gjorde du verkligen bra,
du måste ha ansträngt dig väldigt mycket


Tre saker vi kan göra för att skapa mer av "a growth mindset":
  1. Gör klart att "a growth mindset" inte bara är nyttigt, det stöds tydligt av vetenskapen. Vår hjärna förändras och blir mer kapabel när vi jobbar hårt med att förbättra oss.
  2. Lär ut till andra att man kan förbättra sina förmågor. När vi förstår hur vi kan utveckla våra förmågor blir vi mer övertygade om att vi själv är ansvariga för dem.
  3. Lyssna efter när du hör din egen "fixed mindset" röst och prata då genast tillbaka med din "growth mindset" röst. "I can´t do it, YET"...

Läs mer om ett "Growth Mindset" i denna bloggpost.

Se föredraget från TedXManhattanBeach vid namn "The power of belief" av Eduardo Briceno spm beskriver fördelarna med "a Growth Mindset":

30 juli 2019

Google´s new manager training

Jag kom över en artikel från Inc.com för ett tag sedan med titeln "Google spent years studying effective bosses. Now they teach new managers these 6 things". Genom att analysera intrycken från över 10 000 chefer har man kunnat identifiera 6 egenskaper som de nu via specifika ledarskaps-workshops ingjuter i alla ny chefer.

De sex egenskaper som Google fokuserar på är:

Mindset and values
Google encourages its managers to develop a growth mindset.
Ledare med "a growth mindset" är angelägna att fortsätta utvecklas, att våga utmana sig själv och att experimentera. Detta bygger i grunden på en väl utvecklad optimism. Ledare uppmuntras också att identifiera sina värderingar och att använda dessa i sitt personliga ledarskap.

Emotional Intelligence (EQ)
Google has understood that managers who have higher EQ make better decisions, communicate more effectively and are more relatable.
Emotionella förmågor handlar om att identifiera och förstå känslor hos dig själv och hos andra, samt att nyttja denna medvetenhet till att hantera ditt beteende och dina relationer.

Manager transition
It´s important for managers to know that you are not alone
in your management role facing challenges.
Det visar sig vara viktigt att kunna vara ärlig och sårbar genom att dela med sig av sina utmaningar och att vara öppen för tips från kollegor - andra har ofta upplevt liknande utmaningar och har förslag på lösningar.

Coaching
Google "Project Oxygen" has revealed that the number one  
quality of effective managers is being a good coach.
Google definierar bra coaching som att ge specifik återkoppling, att ge tuffare återkoppling på ett motiverande och genomtänkt sätt, att anpassa återkopplingen till individen och att ses fysiskt, att nyttja empatiskt aktivt lyssnande, att vara lyhörd för era attityder samt att ställa öppna frågor. 

Feedback
Managers´words have the power to build or destroy.
Google förstår vikten av feedback (återkoppling) och lär ut att vara konsekvent, att balansera positiv och negativ återkoppling, att vara autentisk och uppskattande samt att uttrycka utvecklingsmöjligheter på ett tydligt och medlidsamt sätt.

Decision making
To ensure judgements aren´t made in a vacuum, Google has established a routine to help managers make better decisions.
För att ta så bra beslut som möjligt så klargörs; Vad ska du lösa och är alla överens (klargör "root cause")? Varför är det viktigt? Vem bör ta beslutet? Hur ska beslutet tas? När är det rimligt att ta beslutet? Man uppmanar också att få in andras perspektiv för att skapa en så bra förståelse som möjligt inför beslutet.


Google rapporterar (via en artikel i new York Times) att 75% av de ledare som genomgått ett träningsprogram kring ovan sex egenskaper har förbättrat sina resultat.

Summering av Google "The top 8 habits of highly effective Google managers":


6 juni 2019

Prosecco är svaret på allt...

... är titeln på en liten söt bok från förlaget tukan. Så här i studenttider visar det sig att den ger en hel del sprudlande fakta, citat och roligheter som gör dig ännu mer bubblande.


En flaska vin innehåller mer filosofi
 än alla böcker i hela världen
Louis Pasteur

ALKOHOL löser kanske inte dina problem, 
men det gör inte heller 
VATTEN ELLER MJÖLK
Anonym

Vin muntrar upp de nedstämda, blåser liv i de gamla, 
inspirerar de unga och får den trötte att glömma sin möda
Lord Byron

Öl görs av människor - vin av gud
Martin Luther

Ibland är för mycket att dricka knappt tillräckligt
Mark Twain

Verkligheten är en illusion skapad av brist på alkohol
N.F. Simpson

Vin riktar ljuset mot hemligheterna i vår själ
Horatius

Vin fyller hjärtat med mod
Platon

Ett ständigt bevis på att gud älskar oss
 och vill se oss lyckliga
Benjamin Franklin om vinEtt klipp via Youtube om hur Prosecco tillverkas:
30 april 2019

Know that you don´t know yourself

På TED.com kan man hitta allt möjligt spännande. Jag kollade igenom deras topp-25 föreläsningar och det visade att jag hade sett dem alla. Extra sevärda är ju Sir Ken Robinson som pratar om hur dagens skola tar död på kreativiteten, Simon Sinek pratar om "Why", Dan Pink pratar om "Motivation" och Shawn Achor pratar om "the Happy secret".

Från deras Playlist över "Can you believe your eyes" så hittade jag ett intressant "Talk" från TEDxUppsalaUniversity av experimental psychologist Petter Johansson.

Hans viktiga budskap är:

Know that you don´t know yourself
(or at least not as well as you think you do)

Via Youtube - do you really know why you do what you do?31 mars 2019

Greta Thunberg - act right now!

Vilken tjej!
En smula märkligt att det ska behövas en svensk ung tjej med Aspergers syndrom för att få "ny fart" på hur vi alla bör ta oss an klimatkrisen och vad vi kan göra för att stoppa den. Greta Thunberg har lyckats nå ut och när du tittar på hennes Ted Talk från Stockholm (bifogat nedan) så är det solklart varför!


Några godbitar från hennes Ted Talk

If burning fossil fuels was so bad
that it threatened our very existence,
how could we just continue like before?
Why were there no restrictions?
Why wasn´t it made illegal?

Rich countries like Sweden
need to start reducing emissions
by at least 15 percent per year

What we do or don´t do right now
me and my generation can´t undo in the future

The climat crisis has already been solved.
We already have all the fact and solutions.
All we have to do is
to wake up and change.

Once we start to act,
hope is everywhere

Everything needs to change
and it has to start today
Greta Thunberg, direkt från Ted Talk i Stockholm:

20 januari 2019

the magic FACTFULNESS - Hans Rosling

Factfulness "Tio knep som hjälper dig att förstå världen" av Hans Rosling med Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling kan vara en av de viktigaste böckerna skriven i modern tid. Det tycker bland annat Bill Gates - han har bestämt sig för att ge boken till alla som tar examen från universitetet i USA. Se diagram till höger, som enligt Hans är "det mest dramatiska i denna bok. Det visar den otroliga minskningen i antalet barn per kvinna som har inträffat under min livstid."

Jag tycker boken är fantastiskt bra. Jag har gillat Hans Rosling och hans föreläsningar sedan jag först såg ett av hans TED talk för ett antal år sedan. Hans gick ju tragiskt bort i cancer i februari 2017. Hans sista år ägnade han åt att skriva färdigt denna bok tillsammans med Anna och Ola. Han lär från sjuksängen ha sagt att "vårt gemensamma verk har äntligen blivit en njutbar text som kommer att hjälpa en global läsekrets att förstå världen". Jag kan bara hålla med. Sällan har komplexa frågeställningar fått en så tydlig pedagogisk och psykologisk förklaring. Framförallt lyckas boken förmedla en positiv framtidstro som baseras på för alla tillgänglig data.

Min summering av boken Factfulness "Tio knep som hjälper dig att förstå världen"Factfulness är...


GAPINSTINKTEN
att inse när en berättelse beskriver ett gap och komma ihåg att detta lätt skapar en felaktig bild av två grupper med en klyfta emellan. Verkligheten är ofta inte polariserad. Majoriteten finns vanligen just i mitten, där gapet antas vara.
Kom ihåg: Om du kunde undersöka spridningen skulle du förmodligen se att grupperna överlappar varandra och att det förmodligen inte finns något gap alls.

FÖRSÄMRINGSINSTINKTEN
att känna igen när vi serveras negativa nyheter och minnas att sådana har en större chans att nå oss. Förbättringar får vi sällan höra talas om. Detta leder till ett systematiskt överdrivet negativt intryck av omvärlden, vilket är stressande.
Kom ihåg: Förvänta dig dåliga nyheter samt öva dig på att skilja mellan tillstånd (t ex dåligt) och förändringens riktning (t ex bättre). Saker kan vara både dåliga och bättre på samma gång.

LINJÄRINSTINKTEN
att känna igen antagandet att en kurva inte kommer att fortsätta som en rät linje och att komma ihåg att sådana linjer är sällsynta i verkligheten.
Kom ihåg: kurvor kan ha olika form, t ex S-formade, rutschkanor, pucklar eller dubbleringar. Ex: inget barn har någonsin hållit uppe den tillväxttakt det hade under sina första sex månader.

RÄDSLOINSTINKTEN
att fatta när skrämmande saker fångar vår uppmärksamhet och att komma ihåg att de inte nödvändigtvis är de farligaste. Våra naturliga rädslor för våld, fångenskap och föroreningar får oss att systematiskt överdriva sådana risker.
Kom ihåg: Du måste göra en riskbedömning. En risk är en kombination av "hur farligt det är" samt "hur exponerad du är för det" - en risk är inte kopplad till hur mycket det skrämmer dig!

STORLEKSINSTINKTEN
att stanna upp när en ensam siffra verkar imponerande (liten eller stor) och komma ihåg att den kanske kommer ge motsatt intryck om den jämförs eller delas med en annan relevant siffra.
Kom ihåg: Ta reda på saker och tings rätta proportioner. Stora tal ser alltid stora ut. Leta efter jämförelser. I bästa fall kan du först dela och sedan jämföra kvoterna.

GENERALISERINGSINSTINKTEN
att inse när en kategori används i en förklaring och komma ihåg att kategorier kan vara vilseledande. Vi kan inte sluta generalisera. Däremot bör vi försöka undvika felaktiga generaliseringar.
Kom ihåg: Sök efter skillnader inom gruppen, likheter mellan olika grupper samt skillnader mellan grupper. Dessutom - majoriteten betyder bara mer än hälften (> 51%).

ÖDESINSTINKTEN
att inse att mycket (däribland människor, länder, religioner och kulturer) förefaller vara konstant bara för att förändringen är långsam, och att komma ihåg att även små och långsamma förändringar så småningom blir stora förändringar.
Kom ihåg: håll reda på blygsamma årliga förändringar samt uppdatera dina kunskaper inom teknik, länder, samhällen och religioner då dessa förändras ständigt.

ENSIDIGHETSINSTINKTEN
att inse att ett enda perspektiv kan kväva ens fantasi och att komma ihåg att det är bättre att betrakta ett problem ur många synvinklar för att få en bättre förståelse och finna praktiska lösningar.
Kom ihåg: Skaffa dig en verktygslåda, nöj dig inte med en hammare. Kom ihåg att inget verktyg är bra på allt. Se upp med enkla idéer och enkla lösningar. Välkomna komplexitet. Kompromissa. Lös problem från fall till fall.

KLANDERINSTINKTEN
att inse när en syndabock pekas ut och att komma ihåg att skuldbeläggning av en enskild person ofta avleder uppmärksamheten från andra möjliga förklaringar och blockerar vår förmåga att förhindra att liknande problem uppstår i framtiden.
Kom ihåg: Leta efter orsaker, inte en skurk. Lägg din energi på att förstå de många samverkande orsakerna som skapade situationen.

AKUTINSTINKTEN
att inse när ett beslut känns akut och komma ihåg att det sällan är det.
Kom ihåg: När din akutinstinkt utlöses - Ta ett djupt andetag! Akta dig för drastiska åtgärder. Fråga om eventuella bieffekter. Fråga hur idén har prövats.Från Youtube, Hans Rosling läxar upp en dansk reporter kring hur världen ser ut:
"Det här är ingenting att diskutera. Jag har rätt - du har fel"
Bara njut: