Inlägg

Igår var det sex år sedan starten!

Bild
Hitta din egen porlande  inomhusfontän på: www.exformation.nu Ojdå, igår fyllde denna blogg sex år. Det höll jag n ä st a n på att missa.  Vad har då hänt under mitt senaste år?  Har jag lyckats summera och vaska fram något av intresse?  Det sista året har jag ju förutom denna blogg lagt lite tid på min andra blogg - EQ-bloggen - med fokus på hur du blir ännu mer effektiv och välmående genom att vidareutveckla din emotionella intelligens . Jag tror benhårt på att vi alltmer i dagens samhälle behöver en motvikt till det hårda, logiska och intellektuella för att gå mer mot det mjuka, intuitiva och emotionella. Helt enkelt lite mer "höger hjärnhalva" och lite mindre "vänster hjärnhalva"...  Jag tror mycket på att fokusera på ditt eget välmående - modern forskning säger att vi faktiskt blir mer effektiva av det. Sen tror jag det är rimligt att titta på oss homo sapiens med lite ödmjukhet - vi verkar gilla sol . Om vi vill att vårt företag ska blomstra verk

Att njuta av varje ögonblick...

Bild
Ibland hittar man vackra saker, som nedan  Infographic  ( se den här i full storlek ) om att ägna tid åt att njuta av de positiva ögonblicken i livet:

A Curious Mind - Brian Grazer

Bild
Chef.Boken #9 2015 sammanfattar och förenklar boken "A CURIOUS MIND - The SECRET to a BIGGER LIFE " skriven av filmproducenten Brian Grazer tillsammans med journalisten Charles Fishman. Boken handlar om vikten av att ställa frågor, som verktyg för lärande, motivation och ledarskap.  Min summering: Brian kallar nyfikenheten för hans universitet . Han menar att det är genom samtal som han har lärt sig att förstå hur andra tänker, arbetar och ser på världen. Nyfikenhet kan ta dig ut ur din egen värld, den kan vidga ditt perspektiv och den kan ge dig en känsla av erfarenhet som du själv saknar, skriver han. Dock, att tillåta nyfikna frågor kan bli obekvämt, otrevligt och rentav leda till förändringar eller konsekvenser som du inte önskar. Att uppmuntra nyfikenhet innebär att du släpper ifrån dig en bit av din makt - samtidigt som frågor skapar engagemang. Det finns såklart fällor. Du får inte ställa frågor på ett sätt som antyder att du redan vet svaret själv. Och du mås

Förändring - "Fyrarummaren"

Bild
Lite förändring - kan det vara något? Vissa säger lite skämtsamt: Om du inte utvecklas så avvecklas du! Visst... men hur ska förändringen gå till? Ska vi göra en enkel plan utifrån Kotter ´s snygga 8-stegsraket - blir det bra? Kanske... eller så använder du dig av Förändringens fyra rum ( Fyrarummaren ) för att förstå i vilket psykologiskt tillstånd du och teamet befinner sig just nu. [bild från Jan Höglunds blogg] Nedan bild (från Skolutveckling i Mölndal) beskriver rätt snyggt vilka de olika "rummen" är utifrån hur man känner det samt vilka behov man har. Om man börjar med Nöjdhetsrummet så är det ett rum där livet är bra - man är nöjd och kan njuta av livet. När man blir Liknöjd (lite för nöjd), så går man in i Självcensurrummet där man är uttråkad, kritisk och mer negativ. Där kan man efter ett tag nå Insikt om att allt inte är som det ska och då hamna i Förvirringsrummet . Det är ett kaotiskt rum fyllt av frustration och ifrågasättande. När du fått stöd at

The 5 dysfunctions of a team

Bild
Det finns en del olika modeller för att beskriva hur man får till ett effektivt team. En riktigt bra modell jag stött på nyligen är " the five dysfunctions of a team " vilken beskriver en struktur för de "trösklar man måste ta sig över" för att lyckas. Personen som skrivit boken och tagit fram modellen heter Patrick Lencioni , en amerikansk katolik med irländsk/italiensk bakgrund. För att säkra ett effektivt team behöver du undanröja i tur och ordning: Absence of Trust - det krävs att alla i teamet har modet att vara sårbara . Detta uppnås genom att ledaren visar vägen - man kan inte vara för sårbar. Fear of Conflict - meningskiljaktigheter är bra. Det är nödvändigt att få upp allas åsikter till ytan. Om det finns förtroende och tillit i teamet är det ofarligt att hävda sina åsikter . Lack of Commitment - för att skapa engagemang krävs det att man är överens om att man är oense för att därefter gemensamt besluta vilket åtagande som gäller framåt. Avo

A Force for Good - Daniel Goleman

Bild
Daniel Goleman har skrivit en ny bok: "A Force for Good - the Dalai Lama´s vision for our world" ( läs en introduktion här via Amazon ). Daniel gästade ju Skavlan i fredags och berättade bl a pedagogiskt om begreppet emotionell intelligens ( EQ ). I nedan klipp hör vi honom förklara lite mer om sin nya bok: Medkänsla (compassion) och empati verkar vara egenskaper vi har med oss naturligt ända sedan spädbarnsåldern. Däremot verkar dessa förmågor förminskas när vi kommer in i mer tävlingsorienterade miljöer, som förskola och skolan. Nu finns det dock förskolor och skolor som har för avsikt att ändra på detta - de lär ut snällhet (kindness) och medkänsla (compassion). Enligt Dalai Lama kommer detta visa sig bidra till att skapa en bättre värld framåt - en värld där man bryr sig om sina medmänniskor ännu mer. Dalai Lama oroar sig också för gapet mellan fattiga och rika, som har ökat alltmer de sista hundra åren. Han hoppas att företag ska ta ett ökat ansvar för att minska

Myers-Briggs… summerad!

Bild
En bra sammanfattning på Myers-Briggs … direkt från Wikipedia CC. Vad har du för preferens?