I motgång kliver ledaren fram

Kontentan #343 (3/2012) sammanfattar boken "I motgång kliver ledaren fram" skriven av Ewa Braf Norberg. Den handlar om vikten av att verkligen vara en ledare och inte bara chef. Ewa är konsult på Nordisk kommunikation och har lång erfarenhet av att utveckla verksamheter, grupper och individer med fokus på ledarskap. kommunikation, relationer och kompetens.

Jag vill ge några smakprov på vad boken handlar om (utdrag ur Kontentan):

Knapphet på resurser pressar cheferna
Chefen måste våga delegera och känna tillit till medarbetarna, att låta dem göra jobbet så att chefen kan ägna sig åt att driva verksamheten framåt. Ledarskapet måste ses som en profession som i sig kräver full uppmärksamhet.

Självinsikt är nyckeln till gott ledarskap
Självinsikt är en process där du fokuserar inåt och observerar dina beteende, tankar och känslor. Du utforskar och ifrågasätter dina mönster... En god ledare behöver ha perspektiv, det vill säga förmågan att se på fenomen och situationer från olika håll och se dem i ett större sammanhang... Att verkligen lyssna är också ett sätt att locka fram det bästa hos andra. Då handlar det om att lyssna för att verkligen förstå en annan människa.

Öppenhet skapar mervärde för verksamheten
En modell som ofta används är Johari fönster. Den består av fyra fält och visar känt och okänt för mig, känt och okänt för andra. En ledares mål bör vara att expandera Arenan, dvs utvidga det du själv vet om dig själv samt det andra vet om dig själv... Två egenskaper är grundläggande för framgång som ledare - prestigelöshet och nyfikenhet... Med ett öppet och tydligt förhållningssätt i ditt sätt att vara och kommunicera skapar du förutsättningar för att verksamheten ska kunna växa och utvecklas... När du vill kommunicera något till medarbetarna behöver du precisera syftet med kommunikationen... En annan viktig ingrediens för att få budskap att gå fram är kontakt. Att skapa kontakt handlar om att mötas, vara närvarande och visa intresse för den andre... En ytterligare ingrediens är kontraktet. Det innebär att du försäkrar dig om att budskapet verkligen har uppfattats som du har avsett och att den andre förstår dess konsekvenser... att ge feedback är att stödja andra.

Se att allt hänger ihop i verksamheten
Varje företag verkar i ett sammanhang och dess produkter och aktioner ska hela tiden utgå från omvärldens och kundens behov. Ställ dig frågan: Varför finns verksamheten - vad ska vi åstadkomma?

Nåväl, det var några smakprov. Jag kan personligen tycka att denna Kontenta inte riktigt handlar om det titeln syftar på, dvs koppling mellan motgång och ledarskap (alternativt att summeringen av boken inte riktigt speglar bokens innehåll), men den ger en bra inblick i vad som krävs för att vara en bra ledare oavsett. Konceptet som kommuniceras kan sammanfattas så här;

våga delegera och känn tillit till medarbetarna, fokusera inåt och ifrågasätt dina mönster, agera med prestigelöshet och nyfikenhet, kommunicera öppet och tydligt, skapa kontakt och kontrakt samt svara på frågan - varför finns verksamheten?


It´s all about exformation!

Köp boken på bokus eller på adlibris eller på bokus...

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trotsa vildmarken - våga vara operfekt!

Förändring - "Fyrarummaren"

Assertiv kommunikation