LEDARSKAP - 200 RÅD, av Percy Barnevik

Kontentan #16/2013 behandlar boken "LEDARSKAP - 200 RÅD" av Percy Barnevik. Boken baserar sig på Percy´s egna erfarenheter och täcker ett vitt spektrum. Tyngdpunkten ligger på effektivitet i genomförandet, något som skiljer framgångsrika ledare från mindre framgångsrika.
Percy Barnevik har bl a varit koncernchef för ABB, ordförande i Investor, Sandvik, Skanska och Astra Zeneca. Han är också engagerad i organisationen Hand in Hand, som idag har skapat 900 000 företag i fattiga länder.

Min summering av Kontentans utgåva gör jag genom att lyfta fram några av de råd som jag själv tycker är viktigast och som ligger i linje med min egen ledarskapsfilosofi:
Ledarrollen
 • En ledare måste ha handlingskraft och lika viktigt är den emotionella intelligensen. Ledarens humör sprider sig direkt till medarbetarna - en positiv ledare är en bra ledare
 • Varje ledare ska skapa en miljö där den anställde känner sig respekterad och betydelsefull
 • Var ett föredöme för medarbetarna
 • Ödmjukhet och uppriktighet är två egenskaper som är särskilt efterfrågade hos en ledare
Genomförande
 • Ett bra genomförande är nittio procent av framgången, strategin är tio. Av de tio procenten strategi är fem magkänsla och fem analys
 • Gör inte detaljerade strategier - rör dig i rätt riktning och korrigera kursen efterhand
 • Koordinera inte när det inte behövs koordinering
Att leda förändring
 • Lär dig av de bästa konkurrenterna och ta marknadsandelar från de sämsta
 • Du måste tolerera misstag om du vill premiera medarbetares egna initiativ
 • Våga ta initiativ - att vara passiv är oacceptabelt
Organisation
 • Decentralisera är ofta ett vinnande recept i stora företag
 • Befattningsbeskrivningar är i regel av ondo när det gäller kvalificerade jobb - de blir ofta begränsande
 • Alla organisationsformer har sina för- och nackdelar. Undvik att pendla mellan den ena till denna andra modellen.
Personlig effektivitet
 • Snabbhet är avgörande för framgång
 • Tillgänglighet är A och O för en bra chef
 • Vill du klaga eller reda ut en fnurra på tråden så ring upp eller klara ut det vid ett personligt möte. Skriv inte ett mail.
 • Undvik onödiga möten - gå bara på de möten som du absolut måste gå på
 • Det är viktigt att kunna koppla av mellan varven - ta gärna en "powernap", på kontoret, på bussen eller på flyget
 • Lyssna alltid dubbelt så mycket som du talar - ta alltid motpartens invändningar på allvar
 • Lämna alltid 25% ledig tid i kalendern för oplanerade aktiviteter
 • Mobilisera dina medarbetares inre kraft
Controlling, budget, planer och mål
 • Komplettera din årsbudget med enkla månatliga, rullande tremånadersprognoser
 • Sätt ambitiösa, stretchade mål
 • Bonusar kan vara en viktig stimulans men kan även skapa ett ekonomiskt träsk där pengar slösas bort
Strategi
 • Framtiden tillhör de växande företagen
 • Skapa en vision för företaget som är upplyftande, trovärdig och enkel
 • Var konkurrenskraftig genom att ge kunden fördelar jämfört med konkurrenterna - lär känna dina konkurrenter
Anställning, avsked
 • Man ska göra sitt yttersta för att behålla arbetskraft även i dåliga tider - att friställa och nyrekrytera är förkastligt
 • Utannonsera alla tjänster internt och uppmuntra intern rotation
 • Lägg ner tillräcklig tid på viktiga rekryteringar - en felrekrytering är kostsam
Företagsförvärv
 • Var försiktig med förvärv - endast runt 20% av förvärven når de mål man satt upp
 • Det är svårt att skapa en enhetlig företagskultur - sammanhållning och kultur måste därför byggas upp i mindre enheter
Kommunikation
 • Att nå ut är svårt - ett budskap tränger bara igenom en och en halv nivå i någorlunda oförändrad form
 • Repetera budskap ofta - först ska medarbetaren höra det, sedan förstå, därefter tro på budskapet och slutligen agera utifrån det
Övrigt
 • Steal with pride - kopiera det som kan kopieras från andra
 • Självtillit ger energi - det leder till initiativtagande och får människor att sticka ut hakan och ta risker
 • Var dig själv - de ledare som uppnår framgång är de som upplevs äkta, pålitliga, hederliga och transparenta

Well, inte mycket mer att tillägga… en samling bra råd som man kan använda som en liten komprimerad kokbok för bra ledarskap.
Om du vill få ytterligare input kring denna bok - läs gärna tidningen Chef´s utmärkta artikel om boken. Du kan också via Bokus läsa ett smakprov från boken.

Köp boken t ex via Adlibris eller Kontentan.

Avslutningsvis kommer ett klipp från YouTube där Percy Barnevik berättar mer om hans satsning Hand in Hand, att hjälpa fattiga människor ur fattigdom genom en "hjälp till självhjälp" metod. Mycket intressant och lovvärt initiativ av en man som på gamla dar verkar ha hittat ett fungerande sätt att använda sina ledaregenskaper och delar av sin förmögenhet så att det kommer fattiga från runt om hela jordklotet till gagn:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering