100 svenska ledare berättar

I Kontentan #383 (03/2014) summeras boken "100 svenska ledare berättar - en inspirationsresa i ledarskap" skriven av Carl-Johan Björklund och Ola Jönsson Bergström. Carl-Johan och Ola är civilekonomer som driver ett företag som jobbar med ledarskaps- och organisationsutveckling, i4 Succeed Global. (Bild från adlibris).

Här kommer min summering:

Vi är på väg in i en tid då företags och organisationers värderingar är viktigare än strukturer och hierarkier. De hundra ledarna har många värderingar gemensamt. De har utkristalliserats till följande sju;
passionen, självinsikten, drivet, lagbygget, tydligheten, delaktigheten och modet.

Passionen lever när jobbet känns meningsfullt
En stark drivkraft i ledarskapet är möjligheten att få jobba med ett uppdrag man brinner för och med människor man bryr sig om och vill se växa. Att ständigt se möjligheterna, ta vara på det positiva och bygga vidare på det i arbetet, är ledord för Pia Sundhage, förbundskapten för damlandslaget i fotboll.
"Om vi fokuserar mer på det som är bra så kommer vi naturligt att spela bättre. Om vi t ex inte har slagit tillräckligt med inlägg så kan man fråga sig varför vi inte har gjort det. Eller också kan man visa på det positiva. Det kan vara en filmsnutt då vi vunnit matcher genom att slå många inlägg. Sedan är det bara att vara tyst och låta spelarna diskutera vad som händer. De ska själva komma fram till lösningen, men du som ledare ska föra dem i rätt riktning."

Inse att din omgivning är viktigare än du
För att människor ska vilja följa dig måste du göra klart vem du själv är och vad du står för. Det går inte att bara spela rollen som ledare, det håller aldrig i längden. En erfaren ledare, Meg Tivéus, styrelseproffs och tidigare vd för Svenska Spel, formulerar vikten av självinsikt såhär: "Att hitta sig själv som ledare handlar om att hitta sig själv som människa". Per Strömberg, vd för ICA, summerar: "…efter ett tag inser man att den största glädjen i ledarskapet är när man ser andra växa. Ju äldre man blir, desto mer inser  man hur mycket man själv gläds av just detta."

Bra ledare drivs av en inre motor
Den inre motorn går på högvarv mest hela tiden. Den har sällskap med strävan att ständigt ta nya steg, förbättra och utveckla. Detta är ledare som sällan ger upp. Jan Wifstrand, som bl a har varit chefredaktör för Dagens Nyheter och Sydsvenskan, har gått igenom många tuffa perioder under diverse städuppdrag. Han återger några kloka fraser han hört en skådespelare säga: "Skillnaden mellan ett proffs och en amatör är att proffset skapar sin egen lust medan amatören väntar på att lusten ska infinna sig."

Laget betyder alltid mer än jaget
Med rätt personer på plats är utsikterna betydligt större att få till något stort tillsammans. Ledarens framgång hänger självklart på hur framgångsrika medarbetarna är. Hans Stråberg, tidigare vd för Electrolux, befäster att personkemin i ett team är A och O. Han menar att personligheten är bland det allra första han tittar efter när han tar in nya människor. "Stämmer inte personligheten hjälper det inte om individen ifråga är kärnfysiker." Christer Åberg, vd för Arla Foods Sverige, fyller på: "Det finns inte en chans att kunna leda ett stort bolag genom att vara den som kan allt. Omge dig istället av personer som är bättre än du själv. Våga anställa just dessa."

Tydlighet är ett villkor för framgång
Oberoende av typen av verksamhet måste du som ledare staka ut riktningen och ge alla en helhetsbild. Var och en ska veta sin roll och vad de förväntas bidra med till verksamheten. Petra Einarsson, vd för Sandvik Materials Technology, påpekar hur viktigt det är att hålla sig till ett fåtal saker:"…det är lätt att greppa efter för mycket, men det funkar sällan. Istället gäller det att identifiera några nyckeluppgifter som ska göras nu. Hjärnan har svårt att hantera mer än tre saker, helst bara en i taget."
Birger Jakobsson, sjukhusdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset konstaterar:"Det är fascinerande att se hur folk blommar upp när de väl fått en tydlig roll och rätta förutsättningar för att göra sitt jobb."

Delaktighet fungerar åt två håll
För att skapa en atmosfär och kultur där alla är delaktiga och drar åt samma håll måste kommunikationen gå i två riktningar: från ledaren och ledningen och från medarbetare till ledning. Hans Stråberg, tidigare Electrolux, beskriver hur han hanterar delaktighet och uppslutning i organisationen: "Jag har en enkel metod jag brukar använda för att få med mig de i rummet som sitter tysta och för att säkerställa att vi vet att alla är med på noterna. Jag går helt enkelt laget runt och frågar: Förstår du frågan i sig? Är du tveksam men är villig att kliva på tåget och se vart det tar oss och sedan utvärdera på nytt? Eller tror du inte alls på detta och vill stiga av?"

Har du mod att fatta de tuffa besluten?
Ledarskapet kräver ett stort mått av mod. Beslut som andra duckar för måste tas av ledaren, det går inte att smita från ansvaret. Att fatta tuffa beslut ska aldrig kännas helt lätt. 
När Marlene Stigsdotter var stadsdelschef för södra innerstaden i Malmö beslöt hon att stänga ner en hel skola. Det var otroligt tufft, berättar hon: "Jag blev mordhotad under processen och hade begränsat med stöd från politikerna. Men det fanns inget bättre alternativ. Problematiken var alltför utbredd på skolan och vuxenmobbningen var fruktansvärd. Alla tidigare försök med personalen hade misslyckats." Skolan stängdes, trots högljudda protester, för att startas upp med nya tjänster utlysta på samtliga poster. I efterhand har många tackat Marlene för hennes mod.


Egen reflektion:
Jag gillar när man försöker utkristallisera själva essensen ur någon komplex fråga. Denna bok kommer fram till de sju "magiska egenskaper/värderingar" som karakteriserar en bra ledare - jag tycker de verkar hyfsat heltäckande. 100 svenska ledare kan väl inte ha fel:
Passion 
Självinsikt
D R I V 
Lagbyggare
Tydlighet
Delaktighet 
Mod

Köp boken på Kontentan eller på bokus.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

a Coaching Leadership style

Förändring - "Fyrarummaren"

Assertiv kommunikation