NLP - Free Your Mind

Vad handlar NLP om... egentligen?
NLP är mästerskapets psykologi!

Och, de första sex dagarna av FlowPartner Business Practitioner kan exformeras enligt:

Bandler / Grinder,   [70-talet]
- att härma dem som är mästerliga (att modellera)

EFFEKTIVITET - ELEGANT - ENKELT

dina TANKAR ger TILLSTÅND ger BETEENDE ger RESULTAT

"Kartan är inte verkligheten"

Agera - Feedback - Flexibilitet - Resultat

ASS i + / DISS i -

"Mitten av mitten"
Glöm inte  Kom ihåg

RAPPORT                      TILLIT
7%  38%  55%

skapa minne i framtiden


Tillstånd smittar: spegelneuroner

PZIZZ.com

Circle of Influence
plats-färg-ljud-känsla-doft


"22 italienare"
VILL TILL
GOOGLA - VAR SPECIFIK!

Emotionella
Lingvistiska
Suggestioner
"jag är så glad att jag är jag…"


KONGRUENS - INKONGRUENS
                            Hjärnhalva: ORD (vänster)   KÄNSLA (höger)

Självcoaching
PANNA - HJÄRTA - MAGE   [1-10]
VAD BEHÖVER JAG GÖRA FÖR ATT NÅ TIO?
GÖR DET! 

Time management
STORA STENAR-småsten-sand

"the 5 regrets of dying"
att inte ha levt mitt eget liv

Avslutningsvis - "Free Your Mind":

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trotsa vildmarken - våga vara operfekt!

Förändring - "Fyrarummaren"

Assertiv kommunikation