Fokusera på positiva känslor

Modern forskning på University of Michigan visar att positiva team är mer effektiva. Föga förvånande. (läs inlägget på HBR här).

Genom att fokusera på positiva känslor ökar kreativiteten, de sociala relationerna blir bättre, det blir en buffert mot negativ stress samt det bidrar till mer lojala medarbetare som alltid gör sitt bästa.

Hur gör du då för att skapa en positiv anda?
  • bry dig om dina kollegor som om de vore dina kompisar
  • visa vänlighet och medkänsla då dina kollegor har det motigt
  • undvik att skylla på andra - tillåt och förlåt misstag
  • inspirera varandra
  • fokusera på det som känns meningsfullt med arbetet
  • behandla varandra med respekt, tacksamhet, tillit och integritet

Man har noterat fyra olika sätt att implementera positiva och dygdiga (virtuous) metoder i ett bolag:

  • Ledarskap - se till att de högre cheferna inser vikten av att leva efter den beslutade positiva företagskulturen. Visa vikten av att ta hand om och stödja varandra. Säkra att begreppen "balans i livet" och välmående finns med bland kärnvärderingarna.
  • Kultur - våga driva förändring av icke fungerande kultur. Ett exempel kan vara en övning där alla väljer ut tre personer som de vid tillfälle ska berätta vad de uppskattar hos dem. Det ger ny energi.
  • Små steg - små förändringar kan skapa stor effekt. Man kan låta medarbetare skriva tacksamhets-dagbok, få dem att positivt genera någon varje dag, samt även låta dem utföra meditation regelbundet.
  • Retreats - låt ledare åka iväg från kontoret några dagar och reflektera över "vad är ett positivt ledarskap"? Skapa utrymme för mindfulness, hitta sitt personliga mästerskap och känna samhörighet - låt "den röda tråden" gärna vara olika andningsövningar. 

Avslutningsvis, låten "Åkarp" från Mello 2015:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering