Att lära en ny förmåga tar 20 timmar

Allt fler känner till regeln om att det tar 10 000 timmar att bli riktigt duktig på något specifikt område, t ex att spela fiol eller att hoppa höjdhopp. Nu har Josh Kaufman hittat en kanske ändå mer användbar regel - nämligen att det tar 20 timmar att bli rimligt bra på något specifikt område, t ex att spela ukulele eller att lära sig ett nytt språk...

Hur gör man då? Jo, man bör följa en fyrstegsraket:

  1. Red ut exakt vad det är du vill lära dig - bryt ner det i små delar
  2. Lär dig tillräckligt (t ex via YouTube, böcker, kompisar osv) för att kunna korrigera dig själv
  3. Ta bort hinder som gör att du inte blir färdig till att träna på din nya färdighet
  4. Träna fokuserat, åtminstone i 20 timmar...

Slutligen, kom ihåg!
Den största barriären för att lära sig något nytt är ej intellektuell utan emotionell. Vi är rädda för att vi ska uppfattas som dumma...

Se mer via TEDx från Colorado - "The first 20 hours - how to learn anything"

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

a Coaching Leadership style

Förändring - "Fyrarummaren"

Assertiv kommunikation