Dan Pink - zenhabits, Wise Parenting and perspective-taking

Dan Pink är en av mina absoluta favoritförfattare. Han har skrivit böcker som "En helt ny värld", "Drivkraft", "Det är mänskligt att sälja"osv. Läs tidigare blogginlägg om hans magiska böcker här.

I hans senaste nyhetsbrev länkar han till några intressanta videoklipp...

Det första klippet (Pinkcast 1.2: "A simple trick for getting the right stuff done") handlar om att införa en rutin som kallas MIT (Most Important Task). Det handlar om att varje morgon bestämma sig för den viktigaste saken (alternativt de tre viktigaste sakerna) som du vill göra den dagen, för att därefter se till att detta blir gjort i början av dagen. En enkel rutin som säkerställer att du verkligen prioriterar och genomför det viktiga i livet. Läs mer om detta via zenhabits.

Det andra klippet (Pinkcast 1.4 : "This chart will make you rethink parenting and leading") handlar om en "fyrfältare" som beskriver hur man utifrån modern forskning bör agera som förälder utifrån dimensionerna Demanding (Krävande/Kravställande) och Supportive (Stödjande). Det bästa är att vara både krävande och stödjande - det kallar Angela Duckworth för Wise Parenting. Föga förvånande kan detta appliceras på ledarskap generellt.

Det tredje klippet (Pinkcast 1.6: "How to anticipate (and prevent) big mistakes") handlar om hur man kan förebygga problem i större projekt genom att redan från början "skruva fram klockan" ett år (eller två) och se framför sig att man misslyckats i sitt projekt, samt ställa sig frågan:
- Vad gick fel?
Genom att identifiera aktiviteter som motverkar det som kan gå fel, så bygger du in mekanismer som undviker att du misslyckas.

Det fjärde klippet är från Georgetown University, där Dan Pink var "commencement speaker" 2016:Några kloka ord:
"A rich body of science show, that in general:
- the more powerful people feel, the more their perspective-taking abilities degrade"

"Use your power, but sharpen your perspective-taking.
Argue like you´re right, but listen like you´re wrong"

Det femte klippet är när Dan Pink gästar PBS NewsHour "Could the US finally adopt the Metric system". USA är tillsammans med Liberia och Burma de enda länderna som ännu inte gått över till meter-systemet. Enligt Dan Pink så är det dags för USA att visa att de vill vara en del av det globala samhället, där man pratar engelska och nyttjar meter-systemet.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering