"mina karaktärsstyrkor" enligt Martin Seligman

Martin Seligman har en del riktigt bra tester på sin hemsida www.autentichappiness.com.
En test (VIA - Values In Action) handlar om att kartlägga funktion, resurser och hälsa. Det är en klassificeringsmanual för karaktärsstyrkor och dygder.

Jag fick högt på...

Visdom:
  • Lärande och kunskapstörst - älskar att lära sig nya saker, gillar att läsa och besöka museum.
  • Perspektiv och visdom - har lätt för att ge råd och har förmågan att se helheten likväl som delarna.
Mod:
  • Energi och entusiasm - går oavsett uppgift in för den med entusiasm och energi. Tycker att det mest i livet är ett äventyr.
Rättvisa:
  • Jämlikhet och rättvisa - har som fast princip att behandla alla lika. Låter inte sina personliga känslor inverka på beslut om andra människor.
Måttfullhet:
  • Anspråkslöshet och ödmjukhet - söker inte rampljuset utan föredrar att låta sina prestationer tala för sig själv. Andra uppmärksammar och värdesätter deras ödmjukhet.
  • Eftertänksamhet och varsamhet - tänker efter och agerar med försiktighet och varsamhet. Tar inga förhastade beslut, varken säger eller gör saker som de kan få ångra.
  • Självkontroll och självbehärskning - så pass självmedvetna att de kan reglera sina känslor och handlingar. Disciplinerad och har kontroll över sina känslor.
Modern forskning menar på att man ska använda en eller flera av sina främsta karaktärsstyrkor oftare. Det kan minska stress och depression och öka positiva känslor, vitalitet, självkänsla, lycka och livstillfredsställelse.

Läs mer i boken "Lycka på fullt allvar"...

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering