Leading from behind

Jag gillar termen "Leading from behind". Uttrycket kommer delvis från Nelson Mandela som har beskrivit det i sin bok "Long walk to freedom". Mandela menar att det kan vara rätt att låta de mest vitala och flinka gå först samtidigt som man själv behåller ledarskapet och agerar mer i bakgrunden. Såhär skriver han:
I always remember the regent’s axiom: a leader, he said, is like a shepherd. He stays behind the flock, letting the most nimble go out ahead, whereupon the others follow, not realizing that all along they are being directed from behind.

I samband med att Nelson Mandela avgick från posten som president 2008 så gav han en intervju för tidningen Times som går att läsa här. I artikeln beskrivs Nelson Mandela´s "åtta lektioner om ledarskap - hur vi kan göra världen till en bättre plats att leva på"...

Något att reflektera kring såhär under julledigheterna - läs min summering nedan:


Mod handlar inte om avsaknad av rädsla
Mod handlar om att inspirera andra att övervinna sin rädsla. Genom att våga vara rädd och samtidigt visa styrka kan man inspirera andra att besegra sina rädslor.

Var en pragmatisk idealist
Nelson Mandela kom fram till att det lönade sig att kommunicera och förhandla med sina motståndare. Det handlade om en utstuderad taktik för att nå sina mål, inte om principer.

Led bakifrån & låt andra tro de går i täten
Nelson Mandela ansåg att en ledares roll inte handlar om att säga åt andra vad de ska göra, utan att skapa konsensus. Ska man övertala människor att göra något är det bra om de får tro att idén var deras egen.

Lär känna dina fiender & deras favoritsport
Nelson Mandela lärde sig bland annat afrikaans för att bättre förstå vad vita sydafrikaner sade och hur de tänkte.

Håll dina fiender nära
Nelson Mandela ansträngde sig för att bibehålla en god relation med sina antagonister, t ex ringde han dem på deras födelsedagar. Mandela var övertygad om att människor agerar utifrån sitt egenintresse. Genom att hålla sina fiender nära uppnådde han försoning.

Utseendet spelar roll & kom ihåg att le
Nelson Mandela uppträdde och klädde sig alltid oklanderligt. Är du ledare ska du klä dig som en ledare. Symboler spelar roll. Och med ett äkta leende kommer du långt.

Inget är svart eller vitt
Nelson Mandela förstod att apartheid hade komplexa orsaker och därför krävde nyanserade lösningar. Vår hjärna är gjord för att hitta enkla lösningar men verkligheten är aldrig svart eller vit - den är oändligt nyanserad.

Att lägga av är också ett sätt att leda
Nelson Mandela avgick på toppen av sin karriär. Han förstod att ledare inte bara förstår vad de ska göra, utan också vad de ska låta bli att göra.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

a Coaching Leadership style

Förändring - "Fyrarummaren"

Assertiv kommunikation