Den lata personens guide till att rädda världen


Jag gillar de globala målen. Från deras hemsida kan man läsa följande:

"De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Med de Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå tre fantastiska saker fram till år 2030; att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

Med hjälp av de Globala målen är vi den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna."

United Nations Development Programme (UNDP) arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP i Sverige arbetar för att stärka policys och insatser för hållbar utveckling, och med att kommunicera och stötta genomförandet av de Globala målen. UNDP driver globalamålen.se med stöd från Sida.


Från deras hemsida hittar man en lista med saker som var och en av oss kan göra för att vara med och bidra till en hållbar utveckling.

"Den lata personens guide till att rädda världen" (se hela lista här):


Saker du kan göra från soffan

Koppla in dina apparater i ett grenuttag - stäng av när de inte används
Skriv inte ut saker i onödangör en digital anteckning
Släck lampor när du inte behöver dem
Handla bara ifrån företag som du vet producerar sina varor hållbart
Om du märker att någon trakasserar andra på nätet - anmäl personen
Kompensera för dina koldioxidutsläpp


Saker du kan göra hemifrån

Låt dina kläder torka naturligt istället för att använda torktumlare
Ät mindre kött, fågel och fisk
Frys in rester om du inte har möjlighet att äta innan det blir dåligt
Sopsortera papper, plast, glas och metaller
Ta kortare duschar
Undvik att förvärma ugnen
Ersätt gamla apparater och lampor med nya, energisnåla, modeller
Om du har möjligheten - installera solceller på ditt hus
Använd tändstickor
Skölj inte av


Saker du kan göra utanför ditt hem

Handla lokalt och närproducerat
Planera dina måltider, använd handlingslistor och undvik spontanköp
Köp bara hållbart fiskad fisk och skaldjur
Cykla, promenera eller åk kollektivt
Ta med dig din egen påse när du handlar
Handla på second hand-affärer
Ta hand om din bil
Skänk bort det du inte använder
Utnyttja din rättighet att rösta fram politiska ledare


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering