Sverige är riktigt illa ute... eller?

Måndagen den 10 september väljer Mattias Karlsson, Sverigedemokraternas gruppledare, att via Facebook meddela sin syn på framtiden (se bild till höger inklippt via nätet). Mattias menar att "Sverige är riktigt illa ute" samt att "våra motståndare har på riktigt tvingat in oss i en existentiell kamp om vår kulturs och vår nations överlevnad. Det finns bara två val, seger eller död. Det finns bara en väg och det är framåt."
Han förvirrar sig även in i en märklig historiebeskrivning kring ockupation och förtryck samt beskriver att vi i Sverige "ändå alltid har segrat mot alla odds och överlevt."

Detta inlägg väcker en del frågor hos mig:

 1. Vad är det Mattias Karlsson vill uppnå med detta inlägg i debatten dagen efter valet 2018?
 2. På vilket sätt är Sverige riktigt illa ute... egentligen?
 3. Vem är det som "faller" för denna typ av kommunikation?
 4. Hur bör vi hantera Sverigedemokraterna i svensk politik framöver?

Vad vill Mattias Karlsson uppnå med detta inlägg?
Jag har personligen svårt att tänka mig att det är en slump att Mattias väljer att publicera detta inlägg dagen efter söndagens val. Alltså är detta en del i en medveten taktik i syfte att "skruva upp" debattklimatet ytterligare ett snäpp. Jag kan se framför mig hur Mattias och hans närmaste medarbetare satt veckorna innan valet för att diskutera hur man kan skapa "ytterligare bränsle" till den konflikt som Sverigedemokraterna vill få oss alla att "dras med i" - en konflikt mellan kulturer och mellan folk. Eller - kanske har de "köpt in själva propaganda-tjänsten" av någon extern kommunikationskonsult som läst baskurs i retorik och "hur man skapar splittring i samhället". Ledningen för Sverigedemokraterna lever ju efter en väldigt tydlig ideologisk grundplattform som bygger på konservativ nationalism. Utifrån den världsbilden så är ju livet enkelt. Sträva efter homogena samhällen och minimera mångfald.

Sverigedemokraterna älskar att se folk från andra kulturer som ett problem. Som Jimmie Åkesson uttryckte det i en av debatterna precis innan valet: de passar inte in - de är inte svenskar! Mattias Karlsson citerar Winston Churchill och målar upp en bild av att målet är "seger till varje pris". Mattias och Sverigedemokraterna vill ta konflikt för att rädda den svenska kulturen och nationen. Han vill "peppa oss" att aldrig ge upp...

Suck! Hur ska man orka bemöta den typen av kommunikation? Hur bemöta konfliktsökande "våldsivrare" som använder sig av krigsmetaforer för att "peppa" sina sympatisörer. Jag hoppas att ansvariga politiker orkar behandla dessa ledande Sverigedemokrater med viss respekt samtidigt som de inte får ges möjlighet att sätta agendan för politiken framåt. Jag ser verkligen en risk med att dessa nationalister "spelar på strängar" som många vill lyssna på och därför blir svåra att stoppa när de får medvind. Samtidigt vill jag så gärna hoppas att de flesta i detta avlånga land inser att lösningen inte handlar om "att bekämpa ett krig" mot andra folk och kulturer utan att istället skapa ramar och riktlinjer för en sund, human och tydlig integrationspolitik.

På vilket sätt är Sverige riktigt illa ute, egentligen...?
Att Sverige som land har en del utmaningar just nu är det väl ingen som ifrågasätter. Att det finns en del frågeställningar som politiskt behöver hanteras "effektivare" kring vår invandring och integration, kring hanteringen av gängkriminalitet, sjukvård, pensioner och skatter, miljö osv. Men, är Sverige riktigt illa ute, egentligen...? Och isåfall på vilket sätt?
Var finns det nyanserade reflekterande betraktandet av hur vi har det i Sverige jämfört med hur man har det i andra länder?

Om man tittar på de objektiva studier som studerar hur man har det i olika länder, så ligger Sverige ofta väldigt bra till, till exempel enligt nedan:

 • FN gör årligen studier på vilka länder som är lyckligast och år 2018 hamnade Sverige på 9:e plats. I denna rapport tar man hänsyn till inkomst, hälsa, socialt stöd, frihet, tillit och generositet.
 • Organisationen Institute for Economics and Peace mäter varje år vilka länder som är fredligast (i rapporten Global Peace Index) och där hamnade Sverige på 14:e plats år 2018. I denna rapport tar man t ex hänsyn till mängden våld och brottslighet i samhället, antal konflikter landet är inblandad i samt den militära upprustningen.
 • Organisationen Gapminder som startades av Hans Rosling har ju flera olika sätt att presentera "status" för olika länder, där nedan bild visar Livslängd kontra Inkomst. I detta perspektiv har vi i Sverige (år 2015) det ungefär lika bra som i Australien och i Kanada...


Kanske problemet är att vi i Sverige är bortskämda med att vi ska ha det bäst. Under sista halvan av 1900-talet, så hade ju Sverige en utveckling som var extraordinär. Vi kunde höja vår levnadsstandard rejält, delvis tack vare att vi höll oss utanför andra världskriget och lyckades få fram ett stort antal framgångsrika företag. Det som hänt senaste tio åren kanske ska ses som en återgång till ett mer normalt tillstånd för landet Sverige.

Sammanfattningsvis - visst har Sverige som land en del utmaningar att ta tag i framöver, men se till att behålla ett nyanserat nyktert synsätt på hur vi faktiskt har det jämfört med andra länder, annars kommer det gå riktigt illa. Det verkligt stora hotet i samhället just nu, som jag uppfattar det, är mellan dem som är intresserade av dialog, samarbete och att bygga broar kontra dem som är intresserade av konflikt, splittring och att rasera broar. Utifrån det perspektivet så är det ju ledande Sverigedemokrater som aktivt bidrar till att Sverige är mer och mer illa ute...

Vem "faller för" Sverigedemokraternas propaganda?
Bevisligen finns det delar av vårt land där Sverigedemokraterna har lyckats bättre. Nedan omformade karta (framtagen av SVT) visar en "valdistriktskarta" över Sverige som är färgad efter största parti. På den kartan blir det tydligt att i storstadsområdena är det till stor del Moderaterna som är störst, i Norrland men också i stora delar av övriga Sverige är det Socialdemokraterna som är störst, medan i södra och mellersta delarna av Sverige (fokus i Skåne) är Sverigedemokraterna störst. Sverigedemokraterna är dessutom näst största parti i 36% av valdistrikten. Det gör dem till det mest framgångsrika "näst största partiet".
Vad ska man dra för slutsatser av denna information. Jo, att det finns ett stort missnöje mot hur de traditionella partierna hanterar ett antal viktiga frågor samt att var femte person i Sverige tror att Sverigedemokraterna är det bästa partiet att driva en förändring till det bättre. Samt att de som röstar på Sverigedemokraterna ofta bor i mindre kommuner, gärna i södra och mellersta Sveriges inland.

Hur bör vi hantera Sverigedemokraterna i svensk politik framöver?
Min analys är att det krävs ett tydligt politiska ledarskap framöver för att bemöta Sverigedemokratiska politiker effektivt. Följande ser jag som viktiga aspekter att fokusera på för att på ett personligt plan orka bibehålla ett nyanserat samtal med dess företrädare:
 • Klargör värderingsmässigt för dig själv var du står och läs på fakta kring de viktiga frågor som handlar om olika aspekter av invandring och integration
 • Lyssna på den problembeskrivning Sverigedemokrater "målar upp" och fokusera på de område där det finns åsikter som du tycker stämmer överens med dina egna
 • Försök hitta konstruktiva lösningar på de frågeställningar där ni faktiskt delar åsikt. Acceptera att själva lösningen på en utmaning ibland kan vara rimlig och effektiv utan att man för den skull delar den grundläggande problembeskrivningen och har samma värderingar
 • Var extraordinärt tydlig med att förklara de skillnader du ser kopplat till dina egna grundläggande problembeskrivningar och förkasta all argumentation som har rasistiska undertoner
 • Förklara så pedagogiskt det någonsin går hur du ser på ett framtida framgångsrikt välmående Sverige som präglas av tillit, mångfald och öppenhet 
Jag tror det är dags att visa ledarskap genom att lyssna, ta dialog och visa karaktär. Bevisligen har ju alla övriga partier närmat sig den Sverigedemokratiska politiken i frågor kring integration och flyktinghantering. Nu är det upp till bevis och visa att man kan agera nyanserat och inte fortsätta debattera på sandlådenivå.

Ett Exformativt Ledarskap 
Jag har ju för en tid sedan släppt min första bok, "Exformativt ledarskap - 49 nyanserade framgångsrecept", som handlar om hur man blir en ännu mer modern effektiv välmående ledare
Se nedan min inledande analys som jag vill skicka med till alla aktiva politiker som vill agera ledare i dessa utmanande tider (klippt från bokens inledning):

"För mig är lösningen på att skapa en mer hållbar fungerande global värld inte att sträva bakåt utifrån någon form av ”det var bättre förr” nostalgi. Lösningen är inte heller att förenkla in absurdum. Lösningen handlar om att vara ödmjuk inför utmaningen och fokusera på att fortsätta gå framåt samtidigt som man har mod att våga dra lärdom av historien. För att klara detta krävs det ett holistiskt nyanserat exformativt ledarskap som bygger på att man som ledare är ännu mer:
 • Modern - ledare som har mod att lära sig av historien, att hänga med i modern forskning och att agera humant genom att vilja bygga broar mellan människor
 • Effektiv - ledare som fokuserar på att vara det man på engelska kallar ”effective” (effektfull), vilket inte nödvändigtvis är samma som att vara ”efficient” (effektiv)
 • Välmående - ledare som fokuserar på att själv må väl och att få andra att må väl i syfte att bli mer effektiv, produktiv och framgångsrik
Utifrån den moderna hjärnforskningen inom neuroledarskap (som man exempelvis kan följa via nyhetsbrevet Holone, numera under ”forskningsbanken” på www.missinglinks.se) vet vi alltmer om hur vår hjärna fungerar. För att lyckas som ledare framåt tror jag det är nödvändigt att vara nyfiken på hur man kan tillämpa dessa nyvunna insikter på bästa sätt."

För att ta del av bokens 49 nyanserade framgångsrecept, kolla upp mer detaljer om boken här

Boken köper du till exempel hos CDON eller via Adlibris eller via Bokus... eller varför inte via förlaget "Books on Demand".
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering