the magic FACTFULNESS - Hans Rosling

Factfulness "Tio knep som hjälper dig att förstå världen" av Hans Rosling med Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling kan vara en av de viktigaste böckerna skriven i modern tid. Det tycker bland annat Bill Gates - han har bestämt sig för att ge boken till alla som tar examen från universitetet i USA. Se diagram till höger, som enligt Hans är "det mest dramatiska i denna bok. Det visar den otroliga minskningen i antalet barn per kvinna som har inträffat under min livstid."

Jag tycker boken är fantastiskt bra. Jag har gillat Hans Rosling och hans föreläsningar sedan jag först såg ett av hans TED talk för ett antal år sedan. Hans gick ju tragiskt bort i cancer i februari 2017. Hans sista år ägnade han åt att skriva färdigt denna bok tillsammans med Anna och Ola. Han lär från sjuksängen ha sagt att "vårt gemensamma verk har äntligen blivit en njutbar text som kommer att hjälpa en global läsekrets att förstå världen". Jag kan bara hålla med. Sällan har komplexa frågeställningar fått en så tydlig pedagogisk och psykologisk förklaring. Framförallt lyckas boken förmedla en positiv framtidstro som baseras på för alla tillgänglig data.

Min summering av boken Factfulness "Tio knep som hjälper dig att förstå världen"Factfulness är...


GAPINSTINKTEN
att inse när en berättelse beskriver ett gap och komma ihåg att detta lätt skapar en felaktig bild av två grupper med en klyfta emellan. Verkligheten är ofta inte polariserad. Majoriteten finns vanligen just i mitten, där gapet antas vara.
Kom ihåg: Om du kunde undersöka spridningen skulle du förmodligen se att grupperna överlappar varandra och att det förmodligen inte finns något gap alls.

FÖRSÄMRINGSINSTINKTEN
att känna igen när vi serveras negativa nyheter och minnas att sådana har en större chans att nå oss. Förbättringar får vi sällan höra talas om. Detta leder till ett systematiskt överdrivet negativt intryck av omvärlden, vilket är stressande.
Kom ihåg: Förvänta dig dåliga nyheter samt öva dig på att skilja mellan tillstånd (t ex dåligt) och förändringens riktning (t ex bättre). Saker kan vara både dåliga och bättre på samma gång.

LINJÄRINSTINKTEN
att känna igen antagandet att en kurva inte kommer att fortsätta som en rät linje och att komma ihåg att sådana linjer är sällsynta i verkligheten.
Kom ihåg: kurvor kan ha olika form, t ex S-formade, rutschkanor, pucklar eller dubbleringar. Ex: inget barn har någonsin hållit uppe den tillväxttakt det hade under sina första sex månader.

RÄDSLOINSTINKTEN
att fatta när skrämmande saker fångar vår uppmärksamhet och att komma ihåg att de inte nödvändigtvis är de farligaste. Våra naturliga rädslor för våld, fångenskap och föroreningar får oss att systematiskt överdriva sådana risker.
Kom ihåg: Du måste göra en riskbedömning. En risk är en kombination av "hur farligt det är" samt "hur exponerad du är för det" - en risk är inte kopplad till hur mycket det skrämmer dig!

STORLEKSINSTINKTEN
att stanna upp när en ensam siffra verkar imponerande (liten eller stor) och komma ihåg att den kanske kommer ge motsatt intryck om den jämförs eller delas med en annan relevant siffra.
Kom ihåg: Ta reda på saker och tings rätta proportioner. Stora tal ser alltid stora ut. Leta efter jämförelser. I bästa fall kan du först dela och sedan jämföra kvoterna.

GENERALISERINGSINSTINKTEN
att inse när en kategori används i en förklaring och komma ihåg att kategorier kan vara vilseledande. Vi kan inte sluta generalisera. Däremot bör vi försöka undvika felaktiga generaliseringar.
Kom ihåg: Sök efter skillnader inom gruppen, likheter mellan olika grupper samt skillnader mellan grupper. Dessutom - majoriteten betyder bara mer än hälften (> 51%).

ÖDESINSTINKTEN
att inse att mycket (däribland människor, länder, religioner och kulturer) förefaller vara konstant bara för att förändringen är långsam, och att komma ihåg att även små och långsamma förändringar så småningom blir stora förändringar.
Kom ihåg: håll reda på blygsamma årliga förändringar samt uppdatera dina kunskaper inom teknik, länder, samhällen och religioner då dessa förändras ständigt.

ENSIDIGHETSINSTINKTEN
att inse att ett enda perspektiv kan kväva ens fantasi och att komma ihåg att det är bättre att betrakta ett problem ur många synvinklar för att få en bättre förståelse och finna praktiska lösningar.
Kom ihåg: Skaffa dig en verktygslåda, nöj dig inte med en hammare. Kom ihåg att inget verktyg är bra på allt. Se upp med enkla idéer och enkla lösningar. Välkomna komplexitet. Kompromissa. Lös problem från fall till fall.

KLANDERINSTINKTEN
att inse när en syndabock pekas ut och att komma ihåg att skuldbeläggning av en enskild person ofta avleder uppmärksamheten från andra möjliga förklaringar och blockerar vår förmåga att förhindra att liknande problem uppstår i framtiden.
Kom ihåg: Leta efter orsaker, inte en skurk. Lägg din energi på att förstå de många samverkande orsakerna som skapade situationen.

AKUTINSTINKTEN
att inse när ett beslut känns akut och komma ihåg att det sällan är det.
Kom ihåg: När din akutinstinkt utlöses - Ta ett djupt andetag! Akta dig för drastiska åtgärder. Fråga om eventuella bieffekter. Fråga hur idén har prövats.Från Youtube, Hans Rosling läxar upp en dansk reporter kring hur världen ser ut:
"Det här är ingenting att diskutera. Jag har rätt - du har fel"
Bara njut:Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering