Inlägg

Hälsa, välmående och motivation...

Bild
Det blir allt viktigare för företag att skapa och därefter vidmakthålla en kultur som bidrar till hälsa, välmående och motivation för medarbetarna. Man skulle kunna uttrycka det som att en chef behöver bli mer som en PT (personlig tränare) för sina anställda än att vara den "strikta, uppföljande & bestämmande" chefen . En modern chef har insett att framgång handlar om att säkerställa att medarbetarna mår bra - då presterar de också sitt bästa. Inte för att chefen säger det, utan för att det ligger i vår natur att vilja prestera i ett sammanhang där vi mår bra och umgås med medmänniskor som vi trivs med. Ovan bild från "The Emotional Intelligence Network via LinkedIn" visar på vikten av att förstå hur lycka och välmående skapas i våra kroppar . Olika aktiviteter triggar igång vår kropps produktion av olika kemikalier som bidrar till vårt välmående (se ett av mina äldre inlägg för en mer fördjupad förklaring av hur detta hänger ihop ). En modern chefs huvudsakli

Magiska musikvideos 2023

Det var extremt länge sedan jag lade upp några magiska musikvideos . Så, jag satte snabbt samman en "playlist" med några inte helt nya magiska musikvideos att njuta av när du behöver fylla på med energi. Artister som... Avicci Kylie Minogue Mauro Scocco ABBA Swedish House Mafia Coldplay The Weeknd Robyn Justin Timberlake Enjoy via denna länk!

Vad händer i Ukraina och varför händer det?

Bild
Det pågår just nu ett fruktansvärt krig i Ukraina som enligt min och mångas mening beror på att Putin och många av hans kompisar tycker sig behöva "krossa de demokratiska tendenserna" i Ukraina. Det finns möjligen vissa saker som gör det begripligt varför Putin har valt att starta detta vidriga krig, men för många av oss som är uppvuxna i västvärldens demokratier är det obegripligt det som Putin håller på med i Ukraina. Jag vill förmedla några källor till viktig och trovärdig information som jag har haft glädje av för att hålla mig uppdaterad kring vad som händer och varför det som händer händer just nu . Jag vill börja med en föreläsning som Stanford professor Michael McFaul höll för Stanford Alumni för några veckor sedan. Mike var ambassadör för USA i Ryssland under åren 2012-2014, så han har djupa insikter i den ryska kulturen och har under åren haft flera möten med Putin. Det gör honom enligt mig väldigt trovärdig i sina analyser av varför Putin valde att anfalla Ukra

Arbeta mindre - Lev mer!

Bild
I boken " Arbeta mindre - Lev mer! Så utvecklar du din själsliga intelligens , SQ" beskriver Catharina Sjögren Froborg 10 nycklar för att öka din själsliga intelligens .  Från bokens baksida: "Dessa nycklar hjälper dig att komma bort från det omtalade ekorrhjulet och istället få bättre balans. Du får insikter, reflektioner och övningar för att du ska kunna utnyttja din fulla potential i livet. IQ står för det rationella, EQ står för dina känslor och SQ står för själslig intelligens och är kopplad till mänsklighetens behov av mening." Boken är inte en av de bättre jag har läst men den är klart läsvärd och ger en väldigt bra inblick i och överblick över vad det innebär att sträva efter en högre själslig intelligens i dagens uppskruvade och uppkopplade samhälle. De 10 nycklarna för själslig intelligens  (SQ) enligt boken är: Mening och högre syfte Självkännedom Värderingar Närvaro, fokus och balans i livet Läromästare - jag lär av misstag och motgångar Tacksamhet

ChatGPT - AI

Bild
Området Artificiell intelligens ( AI ) är hett. För ett par veckor sedan lanserades chattroboten ChatGPT som tagits fram av organisationen OpenAI. Läs mer om ChatGPT   från OpenAI och i denna artikel från IDG . Denna chattrobot använder sig av AI för att svara på de frågor du ställer. Jag har skapat ett konto hos OpenAI och ställt några intressanta frågor - vad är meningen med livet, hur man uppnår hög emotionell intelligens (EQ) samt hur man blir lycklig i livet - se svaren från ChatGPT nedan: Jag vet inte riktigt vad jag ska säga kopplat till svaren ovan... jag är imponerad , lite förvånad och en aning förundrad över vart vi människor är på väg med hjälp av Artificiell intelligens . Som man brukar fråga i "På spåret": - Vart är vi på väg? Och när vi börjar förstå varthän det bär - vill vi dit?

Chockåret 2022 - enligt Henrik Jönsson

Bild
Den fristående samhällsdebattören Henrik Jönsson är enligt mig en av de som bäst beskriver det som händer i samhället idag på ett pedagogiskt och sanningsenligt sätt. I tider av polarisering är det för mig viktigt att hitta de som på ett vettigt och nyanserat sätt kan förklara det som händer - ofta genom att ge tillbakablickar från historien för att sätta saker i sitt rätta sammanhang. Om du inte redan följer honom via Youtube, gör det här ! Henrik släpper ett inlägg varje lördagsmorgon där han sammanfattar ett aktuellt ämne - idag blev temat en sammanfattning av " Chockåret 2022 ".  Några e x4 ma T ! va höjdpunkter från hans klipp: KRIG Modern propagandakrigsföring - söndra och härska! Stagflation "situationen är på väg att bli ohållbar" Den gröna ideologins realpolitiska konsekvenser är således att betrakta som ett svek mot hela den västerländska civilisationen ÅTERUPPBYGG ENERGISYSTEM ÅTERUPPBYGG FÖRSVARSMAKT ÅTERUPPBYGG ORDNINGSMAKT ENERGIKRIS "Vi kommer

EQ & chakran

Bild
En av mina Yoga-lärare, Malinda, har de senaste passen haft ett yoga-program som bygger på de sju chakran som är definierade inom Ayurveda. Hon har då visat nedan Infographic för att man ska förstå kopplingen mellan de olika energicentrum som finns och de egenskaper som är förknippade med respektive chakran .  Jag ser en koppling mellan EQ-ramverket och chakran som jag tänkte jag skulle ge mig på på att beskriva (jag har knyckt en del formuleringar nedan från boken " Chakraenergi" skriven av Victor Archuleta) - varje chakra är förknippat med ett antal egenskaper och mer eller mindre till flertalet   EQ-förmågor : Root (Survival, Safety, Security, Grounding, Life Force) - detta chakra påverkar känslor som rör trygghet, överlevnad och säkerhet. Det är själva grunden i chakrasystemet och påminner lite om de fysiska grundläggande behoven i Maslows behovspyramid. EQ-förmågor som förknippas med detta chakra är Självkänsla och Realism . Sacral (Sexuality, Relationships, Joy,