Hälsa, välmående och motivation...


Det blir allt viktigare för företag att skapa och därefter vidmakthålla en kultur som bidrar till hälsa, välmående och motivation för medarbetarna. Man skulle kunna uttrycka det som att en chef behöver bli mer som en PT (personlig tränare) för sina anställda än att vara den "strikta, uppföljande & bestämmande" chefen. En modern chef har insett att framgång handlar om att säkerställa att medarbetarna mår bra - då presterar de också sitt bästa. Inte för att chefen säger det, utan för att det ligger i vår natur att vilja prestera i ett sammanhang där vi mår bra och umgås med medmänniskor som vi trivs med.

Ovan bild från "The Emotional Intelligence Network via LinkedIn" visar på vikten av att förstå hur lycka och välmående skapas i våra kroppar. Olika aktiviteter triggar igång vår kropps produktion av olika kemikalier som bidrar till vårt välmående (se ett av mina äldre inlägg för en mer fördjupad förklaring av hur detta hänger ihop). En modern chefs huvudsakliga uppgift blir därför att förstå hur man säkerställer att medarbetarna får möjlighet att utföra dessa aktiviteter i tillräcklig mängd. Många av ovan aktiviteter känns kanske inte som "jobb". Den moderna chefens utmaning är att komma över denna mentala barriär och fokusera på det som är rätt, dvs 

Framgång

genom fokus på

Välmående


Läs gärna mer om hur ramverket EQ skapar ökad förståelse om hur vi människor fungerar, relaterat till 15 olika emotionella förmågor som alla hänger ihop med vårt välmående. Jag har summerat olika ingångar till att nå välmående, följ länk till ett av mina bättre blogginlägg någonsin - låt dig bli inspirerad!


Jag kom över en artikel från HBR som beskriver "How company Culture Shapes Employee Motivation". De menar att det finns tre drivkrafter som ökar prestation & utförande samt tre drivkrafter som skadar prestationen & utförandet

Här nedan beskrivs kortfattat "de sex huvudsakliga motiven/drivkrafterna till varför vi arbetar":


PLAY

Play handlar om att du är motiverad av själva arbetet. Du arbetar för att du gillar det du arbetar med. Play är kopplat till vår instinkt att vilja lära oss mer - vår nyfikenhet, vilja att experimentera och önskan att  utforska utmanande problem.


PURPOSE

Purpose handlar om att resultatet av ditt arbete är i linje med din identitet. Du arbetar för att du uppskattar den nytta och det mervärde du kan bidra med genom jobbet - du känner att du bidrar till något större än dig själv.


POTENTIAL

Potential handlar om att du känner att du har personlig glädje av och möjlighet att växa utifrån det resultat ditt arbete skapar. Man kan säga att ditt arbete förstärker din egen potential och ger dig möjlighet till självförverkligande.


EMOTIONAL PRESSURE

Emotional pressure är när du arbetar för att externa krafter hotar din identitet. Rädsla, skuld, grupptryck och skam är olika typer av emotional pressure. När du gör något för att undvika att du själv eller andra ska bli besvikna på dig så agerar du utifrån emotional pressure.


ECONOMIC PRESSURE

Economic pressure handlar om att du arbetar, antingen för att få en belöning alternativt för att undvika bestraffning. I detta fall är motivet frånkopplat din identitet och ej kopplat till själva arbetsuppgifterna. Det är helt enkelt de ekonomiska perspektiven som gör att du varje dag "känner dig tvingad" att gå till jobbet.


INERTIA

Inertia handlar om att motiven till varför du arbetar är så bortkopplat från ditt arbete och din identitet att du inte kan identifiera varför du arbetar. Ditt motiv till att gå till jobbet är att "du gjorde det igår" och "jag kommer göra det imorgon" men tydligare än så är det inte. Om någon frågar dig varför du går till jobbet blir svaret ofta: "jag vet inte".En annan artikel jag läst nyligen i tidskriften Chef #01/2023 handlar om sju populära hälsotrender att ta fasta på under 2023. De kan sammanfattas enligt nedan:


Knoppen framför kroppen

Chefer har allt mer insett vikten av den mentala hälsan och inser att personlig utveckling skulle göra dem till en bättre chef.


Evigt liv - ålderslöst åldrande

Gränsen för hur länge vi kan leva flyttas hela tiden. Forskarna uppskattar att vi kan bli någonstans mellan 120-150 år. Nu fokuseras allt mer på vad vi behöver göra för att ta oss dit.


Cirkadisk hälsa - kroppsklockan

Yrvakna står vi inför det faktum att sömnen är avgörande för vårt välmående. 2023 kommer det att pratas mycket om cirkadisk hälsa.


Hälso-concierge

Alla de värden vi mäter, all information och alla nya data vi får om vår hälsa börjar bli övermäktigt att greppa - vi behöver guider eller concierger som hjälper oss tolka alla siffror.


Hälsogrupper

Tillsammans blir ett allt starkare ledord. Vi slutar oss samman i olika typer av grupper för att kunna stötta varandra i våra hälsosatsningar.


Medical fitness

 Fitnessvärlden närmar sig den medicinska och snart kommer vi att tänka hälsa och välmående på en betydligt djupare nivå. Så kallade medicinska gym kommer att börja dyka upp som svampar ur jorden.


Sexuell hälsa

Tabun sprängs och tantran leder vägen. En ny öppenhet finns kring våra behov av mänskliga möten, sex och intimitet och hur det leder till förbättrad hälsa och ökat välmående.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering