BLI FRI - sju principer för oberoende

Entreprenören och samhällsdebattören Henrik Jönsson har skrivit boken "BLI FRI - sju principer för oberoende" - en både upplyftande, uppfriskande och underhållande bok. Henrik är enligt mig en pedagogisk, kunnig och knivskarp debattör som dissekerar olika intressanta ämnen på ett föredömligt sätt - alltid genom att belysa fakta och historiska skeenden samt genom att sätta in saker i sitt rätta sammanhang. Världsklass! Köp hans bok och prenumerera på hans Youtube-kanal nu!


Min eXformat!va summering av Henriks eminenta summeringar från boken "BLI FRI - sju principer för oberoende":


Vägra begränsas

Lär dig att skilja på människor vars råd du ska lyssna på och de som vill se dig misslyckas för att de själva saknar förmågan att göra saker som går emot vad andra tycker.

Gör det du tror på även ifall det finns en risk att du misslyckas - det finns ett stort värde bara i handlingen att gå emot kollektivet och göra det du känner är rätt.

Ett alltför stort fokus på att söka trygghet i ditt liv kan bli hämmande och du måste vara beredd att avstå ett visst mått av trygghet ifall du vill uppnå en högre grad av personlig frihet.


Byt kontext

Du kan inte avkoda din egen programmering om du stannar kvar i laboratoriet där du indoktrinerades.

Fria samhällen och grupper karaktäriseras av att de tillåter människor att lämna och senare återansluta - undvik att ingå i sammanhang där du inte tillåts lämna utan att bestraffas av kollektivet.

Undvik att ljuga för att passa in - det verkliga målet med att bryta kontext är inte att hitta ett sammanhang där du trivs, utan att inse att du fritt kan röra dig mellan olika kontexter och själv bestämma vem du vill vara.


Ursäkta inget

Använd inte din utgångspunkt som en ursäkt för att inte göra någonting - det enda som är säkert är att du inte kommer att förflytta dig uppåt ifall du fokuserar på ursäkter snarare än handlingar.

Alla kan göra någonting för att förbättra sin situation - börja med att göra små förändringar i din vardag och håll fast vid dina nya vanor över tid.

Låt dig inte nedslås av misslyckanden utan se dem som naturliga steg på vägen till framgång.


Var flexibel

Förmågan att anpassa sig till förändrade yttre omständigheter är avgörande för att bli framgångsrik i dagens snabbföränderliga värld.

Mycket lite i livet blir som man tänkt sig och det går inte att planera för saker som man inte ens vet kan inträffa - bejaka osäkerheten och anpassa dig därefter.

Behåll fokus på dina övergripande mål i livet, men räkna med att vägen dit i mångt och mycket kommer att se annorlunda ut än du trott och kanske hoppats.


Agera aktivt

Försök att agera på saker som händer i din omgivning istället för att reagera - att agera är en aktiv handling som ökar din personliga frihet.

Principen om att agera aktivt handlar mer om att träna bort dåliga automatiska reaktioner än att fatta rätt aktiva beslut i alla lägen.

Försök göra någonting - allt för många människor knyter handen i fickan och klagar, men agerar sällan aktivt på upplevda felaktigheter.


Bryt vanor

För att uppnå en högre grad av personlig frihet i ditt liv måste du i anslutning till att frigöra dig från yttre begränsningar även lösgöra dig från inre barriärer i form av vanor och djupt rotade beteendemönster.

Att identifiera och utsätta dig för saker som du känner ett stort inre motstånd mot är avgörande för att maximera effekten.

Var öppen för att ifrågasätta din världsbild - för att kunna göra fria val måste du vara beredd på att under en begränsad tid göra saker som går emot dina principer och din självbild.


Lid medvetet

Alla mina sju principer för frihet handlar egentligen om en och samma sak: att utveckla förmågan att känna, tänka och agera självständigt.

Oavsett hur din personliga frihetskamp ser ut är det därför angeläget att du vägrar låta dig begränsas av andras krav och önskemål - utan att du istället finner en väg att byta kontext till ett liv vilket du utan ursäkter och i ditt anletes svett själv formar. 

Processen att göra detta ställer stora krav på din förmåga att vara flexibel och aktivt agera för att hantera de utmaningar som kommer med stora livsförändringar. För att detta ska vara möjligt måste du ytterst bryta vanor som begränsar din egen handlingsfrihet - vilket tveklöst innebär ett lidande du medvetet måste välja att bära.


Henrik Jönsson släpper sedan flera år tillbaka en aktuell magisk exformativ videokrönika varje lördagsmorgon klockan 08:00 - se den senaste här:Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering

Det lärande samtalet