Inlägg

Den fokuserade ledaren

Bild
I det senaste numret av nyhetsbrevet  Holone finns det en sammanfattning av boken " Focus - the hidden driver of excellence" skriven av min EQ-favorit  Daniel Goleman . En kort exformativ summering ar artikeln i Holone : Hjärnans evolutionära utveckling visar att de strukturer som styr förnuft och planering har utvecklats ur det limbiska systemet och de strukturer som styr känslor, det som i dagligt tal kallas för "känslohjärnan". Emotionell intelligens ( EQ ) innebär att vara medveten om känslor, sina egna och andras, för att därmed kunna uppehålla en balans mellan förnuft och känsla. EQ kan utvecklas och stärkas - uppmärksamhetsträning är nyckeln till framgång . Problemet idag är att uppmärksamheten är splittrad. Aldrig någonsin har människan varit utsatt för så många stimuli samtidigt och som pockar på omedelbar uppmärksamhet. Men uppmärksamhetens nätverk i hjärnan är träningsbara - vi kan återta kommandot. Goleman menar att en ledare ska träna sig i a

Emotional First Aid

Bild
Det är dags att börja ta hand om vår emotionella hälsa på samma sätt som vi sedan länge har tagit hand om vår fysiska kropp. Se nedan TED -talk av Guy Winch och läs min exformativa summering, så fattar du varför! We'll go to the doctor when we feel flu-ish or a nagging pain. So why don’t we see a health professional when we feel emotional pain: guilt, loss, loneliness? Too many of us deal with common psychological-health issues on our own, says Guy Winch. But we don’t have to. He makes a compelling case to practice emotional hygiene — taking care of our emotions, our minds, with the same diligence we take care of our bodies. How is it that we spend more time taking care of our teeth   than we do our minds.   Why is it that our physical health is so much more important to us   than our psychological health? We sustain psychological injuries even more often than we do physical ones,   injuries like failure or rejection or loneliness. In fact, scientists have conc

Maktspelet - språktrix

Bild
Henrik Fexeus har verkligen hittat sin nisch. I boken "Maktspelet - konsten att ta kontroll" beskriver han hur du påverkar andra, bl a genom "16 strategier för att få dem att lyssna på bara dig"… som kan sammanfattas exformativt såhär: SKAFFA FLER ORD FÖR SAMMA SAK Skillnaden mellan det som räknas som ett banalt och det som räknas som ett rikt ordförråd är bara femtio ord. Hitta synonymer till ord du redan använder - snart anses du tillhöra den intellektuella eliten! BÖRJA PÅ RÄTT SIDA Börja med att få den andre att gilla dig - uttryck " Jag håller med " oavsett vad hen säger. Gör en sekundsnabb paus innan du själv uttrycker det du hela tiden ville få hen att gå med på.  OCH ISTÄLLET FÖR MEN För att hålla med -formeln ska fungera måste du använda ordet "och" - detta antyder ett orsak-verkan-samband: "Jag håller med om… och därför…" "Jag håller med om… och det betyder…" VÄND PÅ MEN Istället för att säga "S

Klart Ledarskap - en smula NLP

Bild
Utvecklingsprogrammet Klart Ledarskap är framtaget av  Gervase R.Bushe, kanadensisk professor i ledarskap och organisationsförändring. Det syftar till att erbjuda dig en uppsättning färdigheter för att leda lärande och tydligt kommunicera din  inriktning. Dessutom ger det dig förutsättningar för att skapa trygga, öppna och högpresterande relationer i ditt team och din organisation. Jag kom i kontakt med detta för ca ett år sedan och förvånades över, dels att jag aldrig tidigare hade hört talas om det, dels att det verkar använda sig av samma grundsyn som NLP . Konceptet bygger på några grundläggande komponenter vilka har tydliga kopplingar till NLP: Upplevelsekuben - som handlar om att beskriva sin upplevelse i fyra dimensioner: observation (det objektiva), tanke (din inre dialog och tolkningar), känsla (dina kroppsliga sinnesförnimmelser och emotioner med budskap) samt vilja. Mentala kartor - som påverkar hur vi förklarar saker och ting, hur vi ser att saker hänger ihop och

NLP - Free Your Mind

Bild
Vad handlar NLP om... egentligen? NLP är mästerskapets psykologi! Och, de första sex dagarna av FlowPartner Business Practitioner kan exformeras enligt: Bandler / Grinder,   [70-talet] - att härma dem som är mästerliga (att modellera) EFFEKTIVITET - ELEGANT - ENKELT dina TANKAR ger   TILLSTÅND   ger BETEENDE ger RESULTAT GRUNDANTAGANDE " Kartan är inte verklighete n" Agera - Feedback - Flexibilitet - Resultat ASS i + /  DISS i - "Mitten av mitten" Glöm inte   Kom ihåg RAPPORT                      TILLIT 7%  38%  55% NÖHR a skapa minne i framtiden FEEDBACK-trappan " Sjas Ove " Tillstånd smittar: spegelneuroner PZIZZ.com Circle of Influence plats- färg -ljud-känsla-doft "22 italienare" VILL TILL GOOGLA - VAR SPECIFIK! E motionella L ingvistiska S uggestioner "jag är så glad att jag är jag…" ANKARE   KONGRUENS - INKONGRUENS        

Tack YouTube - en källa till välmående

Bild
Det är fantastiskt vad många magiska videoklipp det finns på YouTube . När du behöver "ladda upp" med ny energi och få skratta av dig lite - håll till godo med något av nedanstående klipp... Ett klipp handlar om skillnaden mellan manliga och kvinnliga hjärnor - och specifikt den manlige "the nothing box". Har du inte sett detta klipp - njut! Ett annat klipp visar på styrkan av att skapa " ankare " som triggar igång ett specifikt beteende. Kolla in vad lilla Amaya gör när låten Gangnam style drar igång… Dagens samhälle är tufft. Då gäller det att säkerställa att ens barn redan tidigt lär sig bygga upp både självkänsla och självförtroende - Jessica verkar ha fått en del coaching kring dagliga affirmationer : Avslutningsvis - om du för en sekund undrar över vad det egentligen innebär att vara svensk - kolla in detta galna klipp:

Je Suis Charlie

Bild
Det är skrämmande att det har gått så långt att några personer lyckas rättfärdiga beslutet att döda ett antal satirtecknare/journalister utifrån sina egna extrema religiösa trosföreställningar. Jag hoppas att de manifestationer vi ser idag i stora delar av världen kan skapa något positivt utifrån denna tragiska händelse.  Jag hoppas innerligt att vi som är i majoritet ska hitta styrka i att fortsätta utveckla ett samhälle som välkomnar alla raser och religioner samt att vi ständigt värnar rätten att fritt få uttrycka vår åsikt.     Därför vill jag bara säga: "Je suis Charlie"