Inlägg

IQ + EQ => framgång i arbetslivet

Bild
Hur når man framgång i arbetslivet? Det finns en hel del forskning som visar vad som krävs i arbetslivet för att nå framgång. En viktig förmåga för att klara av ett visst arbete handlar om att du behöver ha tillräcklig IQ - du behöver ha en "problemlösningsförmåga" som gör att du kan hantera de arbetsuppgifter som ingår i arbetet. Men... detta visar bara på att du har en förmåga att klara av en viss typ av arbetsuppgifter - det säger ingenting om hur du samarbetar med andra och hur du upplevs på arbetsplatsen. En liten film som förklarar mer om begreppet IQ och hur du kan mäta detta - från Kandidata : För att bli framgångsrik på jobbet behövs också ett antal emotionella förmågor ( EQ ). Dessa förmågor visar hur bra vi: uppfattar och uttrycker oss utvecklar och upprätthåller sociala relationer klarar motgångar och utmaningar En person med hög emotionell förmåga når individuell framgång genom att skapa: mening samarbete glädje effektivitet resultat l

OCEAN - vilken personlighetstyp är du?

Bild
En härlig professor och psykolog, Brian Little , höll ett väldigt uppskattat föredrag på TED-konferensen i Vancouver, februari 2016. Titeln var "Who are you, really? The puzzle of personality". Han pratade en del om de fem olika karaktärsdrag ( traits ) som alla människor har mer eller mindre av och som bygger upp ens personlighet. Dessa karaktärsdrag kan förkortas OCEAN, vilket betyder (text från Wikipedia, bild från psyTreasure): Openness (öppenhet)  - att uppskatta konst, känslor, äventyr, ovanliga idéer, fantasi, nyfikenhet, och omväxlande erfarenheter. Conscientiousness (samvetsgrannhet)  - en tendens att vara självdisciplinerad, agera plikttroget, målinriktning; att planera snarare än att agera spontant. Extraversion  - energi, positiva känslor, självsäkerhet, och en tendens att söka stimulans och andras sällskap. Agreeableness (vänlighet, värme)  - en tendens att vara medkännande och samarbetsvillig snarare än misstänksam och fientligt inställd mot andra. N

Ekonomi är för alla - lita aldrig på en ekonom

Bild
Jag hittade ett inlägg från "RSA Animate" - ni vet de som tar en spännande föreläsning och gör den animerad. Denna gång är det ekonomen Ha-Joon Chang som pratar på temat: " ekonomi är för alla ". Han menar att ekonomer ofta försvårar för vanliga människor att förstå sig på ekonomi genom att införa en massa krångliga termer. Ha-Joon menar att vi alla som är intresserade av vårt samhälle har möjlighet att engagera oss och diskutera ekonomiska beslut - var och en utifrån sin erfarenhet och kompetens. Ha-Joon gör tre observationer som är viktiga: Lita aldrig på en ekonom - det finns åtminstone nio olika ekonomiska teorier som alla har sina för- och nackdelar, så vad är egentligen sant? Lyssna på andra - det är viktigt att bilda sig en egen åsikt, men var ödmjuk och lyssna ständigt på andras resonemang om hur de ser på saken ur sitt perspektiv. Det är svårt att förändra den ekonomiska verkligheten - det är många som tjänar på att bibehålla de befintliga st

om Millennials av Simon Sinek

Bild
En intervju som "sticker ut" lite extra sista tiden är när Simon Sinek blir intervjuad i "Inside Quest"  av Tom Bilyeu och kommer in på utmaningarna med " millennials " (typ, de som är födda efter 1984 - Generation Y ) på arbetsplatsen. Millennium-generationen anses ju vara svåra att leda eftersom de beskylls för att vara berättigade till framgång  ("entitled"), narcissistiska, egennyttiga ("self-interested"), ofokuserade, lata... För att stötta dessa millennials så försöker chefer reda ut med dem - vad vill ni? Svaren blir: - "we want purpose": vi vill ha ett syfte med arbetet - "we want to make an impact": vi vill göra skillnad - "we want free food and bean-bags": vi vill ha det bra... Men det verkar ändå svårt att göra dessa millennials nöjda och vad som saknas går att bryta ner till fyra saker: parenting - uppvuxna med misslyckade uppfostringsstrategier. Typ, de har lärt sig att tr

7 tips för extraordinärt välmående

Jag hittade en webbplats, "Happiness India project", som bl a har samlat enligt deras tycke " de 50 viktigaste citaten från den positiva psykologin ". Där fanns en hel del tänkvärt - mina sju favoriter för extraordinärt välmående är: ” Compassion is one of the few things we can practice that will bring immediate and long-term happiness to our lives” Dalai Lama ”If you plan on being anything less than you are capable of being,  you will probably be unhappy all the days of your life” Abraham Maslow ”A joyful life is an individual creation that cannot be copied from a recipe” Mihaly Csikszentmihalyi ”It is not primarily our physical selves that limit us but rather our mindset about our physical limits” Ellen J. Langer ”We need 4 hugs a day for survival. We need 8 hugs a day for maintenance. We need 12 hugs a day for growth” Virginia Satir ”Unhappiness is best defined as the difference between our talents and o

Leading from behind

Bild
Jag gillar termen " Leading from behind ". Uttrycket kommer delvis från Nelson Mandela som har beskrivit det i sin bok "Long walk to freedom". Mandela menar att det kan vara rätt att låta de mest vitala och flinka gå först samtidigt som man själv behåller ledarskapet och agerar mer i bakgrunden. Såhär skriver han: I always remember the regent’s axiom: a leader, he said, is like a shepherd. He stays behind the flock, letting the most nimble go out ahead, whereupon the others follow, not realizing that all along they are being directed from behind. I samband med att Nelson Mandela avgick från posten som president 2008 så gav han en intervju för tidningen Times som går att läsa här . I artikeln beskrivs Nelson Mandela´s " åtta lektioner om ledarskap - hur vi kan göra världen till en bättre plats att leva på "... Något att reflektera kring såhär under julledigheterna - läs min summering nedan: Mod handlar inte om avsaknad av rädsla Mod handlar

Sju magiska år, 2009-2016

Bild
Idag är det SJU MAGISKA ÅR sedan jag bestämde mig för att starta denna blogg den 8 november 2009 - på tema kommunikation och ledarskap . Från början var jag tydligt inspirerad av termen Exformation , myntat av Tor Nörretranders i boken "Märk världen". På senare tid så har väl exformationsbegreppet förflyttats lite mer i bakgrunden, men visst finns det exformativa synsättet fortfarande kvar i mig. Ikväll är fokus på presidentvalen i USA. Jag hörde precis att den gode Donald Trump har stämt delstaten Nevada för valfusk - han fortsätter överraska. Låt oss hoppas att "enough is enough" och att Hillary vinner, så att hon får chans att visa sina emotionella förmågor . Vad har hänt det gångna året då? Jo, man kan se en liten söt animerad film om Flow  och läsa om " 50 sätt att leva för att bli mer välmående och framgångsrik ".  Du kan läsa om 10 övningar som forskning menar gör dig mer lycklig (om du nu har behov av att bli ännu mer lycklig än vad du