Inlägg

Ledarskap genom snällhet

Bild
I December månads utgåva av Galore Business (som ges ut till utvalda företagsledare i öresundsregionen) kan man bland annat läsa en intervju med David Polfeldt, VD för Massive. David berättar om företagskulturen på Massive, sin syn på ledarskap och hur man gör för att bli av med fördomar. Han delar också med sig av en del boktips, t ex "How the brain works", "How to spot a liar" och "So You´ve Been Publicly Shamed". Några nerslag från texten: Om man vill få en medarbetare att luta sig in och ta en risk och testa sina egna gränser, så måste de vara väldigt trygga , och de måste lita på att gruppen skyddar dem när de gör fel, och det är där snällheten kommer in. Förståelsen, ömheten, omtanken och omsorgen . Ju mer man har av det desto större risk vågar individen ta. Det är precis det den här organisationen lever på, och därför blir det också kontraproduktivt att leda med press, hot, skam eller att skapa en allmän otrygghet. Jag tror att man presterar som

Trotsa vildmarken - våga vara operfekt!

Bild
Brené Brown har skrivit boken " Trotsa vildmarken - om att finna tillhörighet och mod i en polariserad värld". Om man som jag gillar personlig utveckling och att reflektera kring hur man kan "trimma" sina emotionella förmågor, så är denna bok lärorik. Brené blev känd 2010 när hon höll ett uppskattat TED-talk om sårbarhet. Sedan dess har hon varit inblandad i forskning kring ämnen som sårbarhet, mod, empati och skam. Läs mina tidigare blogginlägg kopplat till henne om " styrkan i sårbarhet " och om " skuld och empati ".  Från bokens baksida kan man läsa: " Trotsa vildmarken handlar om hur man navigerar genom den här röriga och polariserade världen av olika sidor, fiender, terrorism, hat och hot, Lösningen är att förbli passionerat sann mot sig själv men samtidigt sin övertygelse och hålla fast vid kärlek, medkänsla och empati; att leva ett liv som är sant, modigt, och viktigast - ditt. " Boken kan exformativt summeras så här: Fri blir

Empathy by Simon Sinek

Bild
Simon Sinek har koll. Från 2017 hittade jag ett klipp på YouTube om empati : "Empathy - best speech of all time". Det beskriver hur man som ledare bör hantera dagens utmaningar. Chefsideal som att maximera "shareholder value" och att driva igenom massuppsägningar hör till historien. Moderna ledare tar hand om sin personal och får dem att blomstra. En kort summering av klippet: A great leader should:                                                     f ocus on Empathy and Perspective feel responsible for the people who are responsible for the job make people feel they can be themselves help people be at their natural best. Empathy is being concerned by the human being,                         not just their output En modern effektiv välmående ledare behöver ha väl utvecklade emotionella förmågor - empati är en av dessa förmågor. Har du insikt i hur empatisk du är jämfört med andra ledare? Om inte - gör en kartläggning av dina emotionella förmågor via verktyget

Hälsorevolutionen - köp den!

Bild
I början av sommaren var vi ett gäng som upplevde en fantastisk 3-dagars cykelsemester på Österlen. Emil tipsade mig då om en bok - Hälsorevolution - skriven av Maria Borelius . Detta är en mycket bra bok som jag supervarmt rekommenderar alla som är intresserade av att förstå mer om hur man kan hålla sig ung och frisk. Den passar verkligen oss alla 50-plussare, men kanske minst lika mycket den generation som idag är i 20-årsåldern som har möjlighet att börja leva "rätt" redan från början.  Boken beskriver, på ett både personligt och vetenskapligt sätt, hur inflammation verkar ligga bakom både åldrande och flera av våra vanligaste folksjukdomar. Marias fokus är att beskriva de möjligheter som finns att motverka inflammation med mat, träning, yoga, naturupplevelser, solnedgångar, närhet och goda bakterier. Boken " Hälsorevolutionen - vägen till en antiinflammatorisk livsstil"  är enligt HarperCollins "en vetenskaplig bladvändare som kan förändra ditt liv"

Integral philosophy - the four quadrants

Bild
Jag blev tipsad om en transformativ kurs omfattande  Integral philosophy som jag anmälde mig till. Det innebar att jag fick 15 mail från Robb från Integral Life - ett om dagen. En centralgestalt inom denna världen verkar vara Ken Wilber - enligt wikipedia är han författare och lärare inom spiritualistiskt präglad psykologi och andlighet. Teorin har fem koncept (distinctions) som hjälper dig att skapa förståelse för vad som händer dig:  Quadrants, Stages/Holons, Lines of Development, States and Types.   Konceptet om quadrants består av en fyrfältare som du kan använda för att förstå en viss given situation. Du använder motpolerna Individual-Collective samt Interior-Exterior (se bild nedan) och kan utifrån detta skapa insikter om att det finns flera aspekter av en viss given situation. Man kan förkorta dem; I (Your inner experience), WE (Values and relationships), IT (Body and behavior), ITS (Systems and networks). Termen exformation kan man utifrån denna teori förklara genom följan

Kung Krigare Magiker Älskare

Bild
För en tid sedan fick jag en inbjudan om en "gratis minikurs" från Spirit of Man ... den handlade om de fyra manliga arketyperna Kung Krigare Magiker Älskare. Jag blev nyfiken. Var kom dessa fyra arketyper ifrån? Jag kände bara vagt igen att jag hört talas om dessa tidigare. Jag anmälde mig och gick igenom materialet i minikursen. Det visade sig vara Carl Gustav Jung (se bild till höger från wikipedia) som skapat 12 grundläggande arketyper och att sedan psykologen Moore och mytologen Gillette år 1991 tog fram själva teorin om fyra maskulina arketyper. Teorin påminner om andra sätt att kategorisera personlighet och är utifrån det inte unik. Den ger dock en relativt enkel inblick i fyra olika typer av energier som varje man bör ha inom sig. Jag ser också tydliga kopplingar till de emotionella förmågor (EQ) som varje person besitter och ständigt kan vidareutveckla. För att förstärka energierna i någon av de fyra arketyperna behöver du vidareutveckla någon av dina emotione

Ratata dokumentär - en nostalgitripp

Bild
Första dagen på semestern - söker runt på Youtube och kommer plötsligt över en dokumentär från typ 2013 gjord av Johan von Sydow på uppdrag av SVT om Ratata . Detta kan vara den viktigaste dokumentär som någonsin gjorts En brutal nostalgitripp som på djupet beskriver Ratatas storhet och Mauro Scoccos genialitet En härlig hyllning till svensk popmusik på 80-talet Jag hoppas ni förnimmer lika stor glädje när ni ser denna Ratata dokumentär som jag gör - njut!