25 mars 2012

Coachande ledarskap - NLP?!

Jag har ju nyss påbörjat min NLP practitioner utbildning. Igår kom jag och min kollega Annika att börja prata om NLP och hon tipsade mig om en intern Tieto kurs i coachande ledarskap som i princip var helt och hållet uppbyggd på NLP´s principer. Intressant. Kursen gavs av Effect Management.
Jag kände mig tvungen att ge en exformativ summering av deras 36 sidor långa kurshäfte:

Det har visat sig att flera framgångsrika människor väljer att ställa frågor enligt vissa mönster som verkar fungera på ett bra sätt när de pratar med andra. De har också gemensamma sätt i att vara tydliga och raka när de vill poängtera viktiga saker och ge återkoppling till andra. Vidare verkar de ha en fömåga att med små medel få bra kontakt och vara flexibla i att ta olika perspektiv.

Följa, följa, leda

Begreppet "rapport" kommer från franskan och betyder "föra tillbaka". Det innebär en relation bestående av:
* Harmoni
* Samspel
* Överensstämmelse
* Samstämmighet

Sorterad feedback; Jag såg/hörde... och det tolkar jag som...vilket får mig att undra...

VILL-ramen; "ALLT SKAPAS TVÅ GÅNGER"
Nuläge - Problem - Göra - Resurser

Multipla perspektiv;
När vi uppfattar en situation, kan vi göra det från många olika perspektiv: Jag - Annan - Observatör

Målförankring

The wheel of work

Värderingar; Klargör - Rangordna - Kommunicera - Agera

Förhållningssätt hos framgångsrika kommunikatörer:
* Kartan är inte verkligheten
* Innebörden av min kommunikation är den respons jag får
* Kropp, tanke och känsla är tre delar av samma system och de påverkar varandra

Associerad - att vara i upplevelsen
Dissocierad - att vara ur upplevelsen

Litteraturtips:
Nya coaching för bättre resultat, av John Whitmore
Coaching - vad, varför, hur, av Susann Gjerde
Mentorskap, Coaching och co-coaching, av John Steinberg
Att leva och verka till 100%  - de 7 goda vanorna, av Stephen Covey
Din gränslösa styrka, av Anthony Robbins

Direkt från TED, av Anthony Robbins, från 2006:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar