IT outsourcing som ett äktenskap

För en dryg vecka sedan blev jag tillfrågad om jag ville vara med på en IT outsourcing konferens på Globe Quality hotell och där bl a träffa ett tiotal kunder på speed-dating möten, 15 minuter per date. Ämnet att prata om för min del var Tieto's syn på Cloud computing.
- OK, sa jag!
Jag var lite spänd inför denna utmaning, men med grundlig mental förberedning så gick det givetvis alldeles galant ...

Men, det jag ville lyfta fram är ett budskap från Anders på Apoteket. De jämförde en större outsourcing affär med ett giftermål, där givetvis relationen och attityden i "familjen" är väldigt avgörande. De har byggt in aktiviteter som "marriage counceling" och parsamtal i sin process - övningar baserat på modeller från UGL / FIRO som syftar till att stärka relationerna, bygga förtroende och öka respekten för inblandade parters olika behov.

Eller, som Stefan från Stockholms stad uttryckte det:
Man behöver träffas och lära känna varandra innan det behövs för när man väl måste samarbeta för att det behövs har man ofta inte tid att lära känna varandra ...
Stefan, bitr avd-chef IT-avd på Stockholms stad, hänvisade också till artikeln "10 Crucial and Surprising Steps to Build Trust in a Relationship" av Dr. Robert Huizenga, en utmärkt checklista att använda sig av för att bygga förtroende mellan kund och de olika leverantörerna i en större outsourcing. Alignment av Business och familjerådgivning ...

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering