Farliga idéer av Alf Rehn

I Kontentan #313 summeras boken "Farliga Idéer - När det opassande tänkandet är din värdefullaste resurs" av Alf Rehn.
Alf Rehn är professor i företagsekonomi vid Åbo Akademi och var tidigare professor i innovation och entreprenörsskap vid KTH.

Alf menar att du måste "vara på din vakt mot det bekväma tänkandet". Han fortsätter:
"Kreativitet handlar om att se möjligheter, finna sätt att göra (eller inte göra) saker på och hitta lösningar när tvång och begränsningar stjäl våra valmöjligheter... Vi får inte heller glömma bort möjligheten att saker är bra som de är. Tanken på att inte ändra något får inte bli en kreativ omöjlighet."
"Hjärnan är bekväm. Den tar gärna in det den känner igen och redan har gått med på ... I själva verket är den en mästare på att spara energi och därmed undvika utveckling... Du måste utsätta den för saker som är obekväma och tunga för att den ska utvecklas. Det räcker inte att försöka tänka utanför boxen. Hjärnan har redan skapat en slags box i boxen för att skydda sig från onödigt arbete... Men när hjärnan ställs inför riktigt jobbiga utmaningar ~ utsöndras i stället stresshormoner för att vi ska veta att hjärnan vill slippa ödsla energi på våra problem... Riktig kreativitet känns därför rentav fysiskt obehaglig."

Alf vill att vi ska ställa oss frågorna: "Vad är så annorlunda att det inte ryms i vårt tänkande? Vilka gränser känner vi inte till?" Han fortsätter:
"Neurologisk, psykologisk och socialpsykologisk forskning visar att vi gärna överskattar vår förmåga att ta in ny information och underskattar vår tendens att sortera in den i kategorier vi redan känner... Att utveckla kreativitet är att kämpa mot djupt liggande tendenser i vår natur. Det kräver arbete och förmåga att inte låta sig luras av hjärnan."

Alf menar att du ska "välkomna det du brukar rygga för. Ett sätt att bli mer kreativ är att konfrontera det du tycker är otäckt, äckligt eller motbjudande. Bejaka snusket och bejaka det barnsliga".

Alf skriver vidare "Dra dig inte för att kopiera. Att kopiera kan vara en lyckad strategi, även om det inte låter lika fint som att skapa originalet... Steve Jobs på Apple sade en gång: We have always been shameless about stealing great ideas."

Alf förklarar också vidare:
"Det svåra är inte att skapa en kreativ kultur i företaget. Det svåra är att göra denna kultur produktiv, så att den inte bara genererar en massa bra idéer utan också klarar av det trista arbetet med att realisera dem. Det gäller både att öka kreativiteten, så att organisationen inte blir dogmatisk, stel och slö, och att tygla kreativiteten för att åstadkomma handling och produktion... I vår komplicerade värld föds kreativa idéer i nätverk, i grupper, hos kunder eller hos den stora massan. De föds inte i utan mellan hjärnor ... Det enklaste sättet att göra en organisation mer kreativ är att lyssna mer och kontrollera mindre."

Alf avrundar med "några ord på vägen:
En lysande idé eller lösning kommer ofta i ett pressat läge. Hjärnan måste ruskas om och tvingas lämna sin bekvämlighetszon för att bli riktigt effektiv... Se också till att varje dag ta till dig något nytt, något du inte kände till tidigare...Hämta impulser och kunskap från ett så brett fält som möjligt, utan förutfattade meningar om värdet. Du vet inte vilken kunskap de behöver om fem år."

Alf avslutar med:
"Världen behöver farliga tänkare. Vi behöver kättare, människor som angriper det vi håller för säkert och självklart... Sann kreativitet är inte trevlig och gosig. Den är en kraft som förändrar och ruskar om. Den känns obehaglig och hotar allt du anser rätt och riktigt. Och det är dess styrka."

Intressant ...jag gillar budskapet...min egen korta summering:
Bli kompis med din hjärna, dvs låt den inte lura dig. Utmana dig själv att hitta "din egen box" och våga sen tänka både över/under/bakom/innanför/bredvid boxen. Bejaka barnet i dig själv. Säkra att du genomför någon av alla dina goda idéer. Var kreativ tillsammans med andra - våga ta konflikt. Kopiera. Var ödmjuk. Arbeta hårt för det du tror på.

Denna boken behandlar indirekt termen exformation. Framgångsrika kreativa idéer tas fram då hjärnan tvingas behandla information som om den var "ny" och inte har kategoriserats in i ett negativt fack i hjärnan såsom otäckt, äckligt, snuskigt eller barnsligt. Kreativa grupper lyckas på ett snarlikt sätt hantera exformation som existerar hos gruppens olika individer genom en öppen och konstruktiv kommunikation, där viss information kan generera olika exformation hos olika individer och på detta sätt skapa nya idéer och tankebanor ...
Boken hittar man på Bokus eller Adlibris.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trotsa vildmarken - våga vara operfekt!

Förändring - "Fyrarummaren"

Assertiv kommunikation