Konsten att prestera av Kenth Åkerman

Kontentan #325 (5/2011) behandlar boken "Konsten att få andra att prestera - Praktisk handbok i coachande ledarskap", skriven av Kenth Åkerman. Det verkar vara en riktigt bra bok. Summeringen i Kontentan visar på en bok med riktigt hög exformation.
Kenth Åkerman, enligt Kontentan, "inspirerar och utbildar årligen tusentals ledare och medarbetare i ämnen som coachning, kommunikation, ledarskap och mental träning. Du kan läsa mer om honom på relationsbyggarna.se och av honom på bloggen kraftattleva.nu".

Jag har sällan läst en "Kontenta" med så mycket exformation, dvs komprimerad välpaketerar kunskap. Tack Kenth, för jag tror att det har att göra med innehållet i din bok ;-)
Det ska sägas att jag redan från början är såld på temat "coachande ledarskap" så visst, ni hade mig redan där. Men, jag vill ändå påstå att du överraskade mig med att glänsa med en enkelhet och en klarhet som gör mig glad inombords. Jag tror faktiskt att jag ska unna mig att köpa boken!

Vad är det då som är så bra med den här boken ...? Läs själv!
Nedan följer en exformativ summering av Kontentans sammanfattning:

Att coacha är att våga släppa taget. Att coacha handlar om att nå mål, få människor att ta eget ansvar och öka deras motivation. Det handlar inte om att säga hur något är eller ska vara utan om att lyssna, ställa frågor, återkoppla och ge uppgifter och utmaningar.
Du är vad du tänker och blir vad du gör.

Värderingar styr vad som motiverar oss. Varken värderingar eller drivkrafter syns på ytan, men de avslöjas av vad vi gör, hur vi beter oss och vad vi kommunicerar. De är svaret på frågan om varför vi gör som vi gör.

Ledarskapets bas är den ram inom vilken du leder. Det räcker inte med vad du säger. Du måste visa och göra de rätta sakerna, leva dina värderingar och din vision. Du behöver ta ansvar för din inställning och dina vanor och bli medveten om de signaler du sänder ut
För att få struktur i ditt arbete kan du följa PRV-modellen, där P står för planeringsdagar, R för resultatdagar och V för vilodagar.
När du coachar dig själv och andra ska tre grundläggande frågor besvaras:
- var står du idag?
- vart vill du komma?
- vad behöver du göra för att nå dit?
Fråga: vad behöver du starta / sluta / fortsätta med?

Din framgång som ledare består till stor del i att skapa förtroende. Som coach måste du ge ansvar, släppa kontrollen och ge ifrån dig makt. Du måste lita på medarbetarnas förmåga att nå resultat, och de måste lita på dig.
  • Bemöt inte dina medarbetare som de personer de är - bemöt dem som de personer de kan bli
Det coachande ledarskapet innebär att man frigör andras möjligheter så att de maximerar sina prestationer.

Ju högre upp i företaget folk klättrar, desto mer avgörande blir deras känslomässiga intelligens [Daniel Goleman].

Vad du tänker och känner - medvetet och omedvetet - syns inte, det tolkas utifrån vad du gör och säger, vilket ofta ledare till missförstånd.

Coachens uppgifter är att lyssna, ställa frågor, ge återkoppling samt ge uppgifter och utmaningar. En enkel coachningsmodell är GROW, som sammanfattar det du behöver ha med dig när du coachar en medarbetare (Goal - Reality - Opportunities - Will). Först när man har klart för sig nuläget och målet är det dags att gå vidare till möjligheterna.
Coachens primära uppgift är att hjälpa den coachade att lära sig, inte att lära ut.
Klara mål skapar motivation. En vanlig metod är SMART-formeln. Specificerade, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsbestämda. Du kan också använda en annan SMART-formel för att göra målen dubbelsmarta genom att tillföra motivation. Spännande, Meningsfulla, Annorlunda, Roliga, Tuffa. De bästa målen når du när målen är tydliga och motivationen är hög.

Frågor är coachens viktigaste redskap. Rätt frågor leder till förståelse, fokusering, problemlösning och motivation. De öppnar för nya alternativ och vidgar medvetandet och frågeställningen. Bra frågor är öppna frågor  som börjar med Vad, Var, När, Hur, Vem, Vilka och Varför.
Den som lyssnar visar omsorg om andra. Den som talar mest själv har troligen mer omsorg om sig själv
Coachsamtalet bygger på en professionell relation som innebär att du ger både beröm och kritik till den du coachar. I fokus står möjligheter, inte begångna misstag. Ett misstag är inte ett misslyckande, det är bara ett resultat som du inte vill ha.

Ge återkoppling som får andra att växa:
- Giraffmetoden: Jag ser att...då känner jag ...jag skulle önska att... hur ser du på saken ...
- Sandwichmetoden: Ge först positiv återkoppling, föreslå sen framtida förbättringar, avsluta med ett allmänt omdöme
- Bra, bra, bättre-metoden: lyft först fram en bra sak, sedan ytterligare en, tillslut peka på hur det kan bli ännu bättre.
Bra återkoppling skapar medvetenhet och ansvarstagande, gör det tydligt vad du vill se mer av, stärker medarbetarnas självförtroende och ökar motivationen.

Framgångsloopen i coachsamtalet: Resultat - Potential - Handling - Tro - Vision.

En femstegsformel för framgång:
  1. Specificera målen
  2. Få dig själv att agera
  3. Lägg märke till resultatet av vad du gör
  4. Ändra det du gör om det inte fungerar. Gör på ett annat sätt tills det fungerar
  5. Fortsätt genom att börja med steg ett igen ...
Din uppgift som coach är att underlätta inlärning och ständig utveckling. När du stödjer andra och får dem att utvecklas, växer du själv.
Köp boken på bokus, där eller...på adlibris.

Avslutningsvis ett YouTube-klipp med Kenth Åkerman; "få andra att prestera bättre":

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering