HOLONE - gör modern hjärnforskning till livskonst

I det senaste nyhetsbrevet från HOLONE (#3/2013) kan du bl a läsa om:

  • rikta ögonen mot en stilla plats när du vill minnas något
  • glömska kan förklaras av ineffektiva ledtrådar
  • metaforer för kreativitet fungerar - gestalta dem
  • cannabis är fördummande
  • musik i bilen är helt okey
  • sjung ofta och gärna i kör
  • online dating relationer håller bättre
  • din världsbild påverkar ditt sätt att vara
  • är du disträ - mindfulnessträning hjälper


HOLONE gör modern hjärnforskning till livskonst genom att leta upp, komprimera och översätta intressanta vetenskapliga artiklar inom området kognitiv neurovetenskap

Vill du "hänga med" utifrån de senaste forskningsrönen, börja prenumerera på HOLONE
Deras eminenta nyhetsbrev utkommer 4 ggr per år - gå omgående till deras hemsida och registrera dig. 
Priset för prenumeration är i dagsläget 895 SEK per år. Men, om du på HOLONE´s web-site anger Rabattkod 628M så får du 15% rabatt... vilket ger priset 760 SEK per år.

HOLONE är en informationstjänst om modern hjärnforskning. Produkten innehåller tryckt Nyhetsbrev i pappersformat, WebbTV, Läsarforum, länkar till bra Webbföredrag och Hjärnträning.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering