Inlägg

Work rules! på Google

Bild
Chefboken #8 2015 summerar boken "Work rules! - Insights from inside Google that will transform how you live and lead " skriven av Googles HR-chef Laszlo Bock . Här ges en insyn i hur det är att jobba på det bästa företaget i USA, enligt tidningen Fortune. Min exformativa summering: På Google är frihet chefens bästa vän . Genom att ge medarbetarna frihet lockar du de bästa talangerna. Din roll som chef är att tjäna medarbetarna . På Google lyfts gamla tiders makt och auktoritet från chefen och delas i stället ut till medarbetarna. Här råder till stor del den kollektiva tanken. Många beslut får inte fattas av endast en person, utan måste involvera flera. Det handlar t ex om vem som ska anställas, vem som ska sägas upp, hur någons prestation ska bedömas, hur hög lön någon ska ha, hur en produkt ska se ut - flera avgörande beslut för en verksamhet. Googles Eric Schmidt har uttryckt det så här: " Chefens uppgift är att tjäna teamet ". Chefen ska inspirera medarbe

Så blir du framgångsrik

Forskning inom positiv psykologi har visat att det finns ett antal emotionella förmågor ( EQ ) som bidrar till framgång i livet. Det finns givetvis fördelar med att ha hög IQ eller att vara duktig i några av de klassiska skolämnena matte/fysik/svenska/historia eller varför inte bli expert på ett nischat område som Java-programmering, familjerätt, värdepapper… men, det visar sig att det ofta inte räcker med att vara kunnig inom det område du jobbar med. Det krävs att du dessutom är bra på att leda dig själv, att uttrycka dig effektivt, att kunna samarbeta med kollegor och partners, att lösa problem och ta beslut samt att hantera den stress som finns - det krävs helt enkelt att du är emotionellt kompetent. Hur blir du emotionellt kompetent? Alla kan vidareutveckla sin EQ. I motsats till begreppen personlighet och IQ som är mer statiska och svåra att utveckla, så är EQ något som går att träna upp. Man kan jämföra det med att gå på gym. Istället för att träna mage, biceps och triceps

Det lärande samtalet

Bild
Jag har haft förmånen senaste veckorna att gå ledarprogrammet "Klart Ledarskap" hos IndigoIPEX - en utbildning som syftar till att skapa "klara och hållbara samarbetsrelationer baserade på partnerskap och ett klimat där människor lär av varandra". Jag tänkte jag skulle koppla ihop några av grundbegreppen inom Klart Ledarskap med motsvarande termer inom EQ-ramverket . Något jag inser närapå alla vill förstå bättre! [förresten, bild från twicsy.com] Det medvetna självet "Att ha tillgång till och vara medveten om sina upplevelser" Nyckelord inom Klart Ledarskap: Upplevelsekuben (observation, tanke, känsla och vilja) Mentala kartor Klart språk Här och nu Emotionella förmågor att använda: Känslomedvetenhet - förstå sina egna känslor Självförverkligande - veta vad du själv tycker är meningsfullt Realism - se saker och ting så som de faktiskt är Problemhantering - hitta lösningar på problem i situationer där känslor är inblandade Känsl

Summering av "the seven habits of highly effective people"

En av de mest betydelsefulla ledarskapsböckerna någonsin tycker många med mig är boken ”Seven habits of highly effective people” (De sju goda vanorna) skriven av Stephen R. Covey . Den är så fylld av matnyttiga tips så att det närapå blir ”överfullt”. Jag har läst och bloggat många gånger om denna bok. Det som på senare tid blivit allt mer uppenbart för mig är att denna bok till stor del handlar om emotionell intelligens (EQ), även om den aldrig marknadsförts på det sättet. Troligen beroende på att den skrevs innan Daniel Goleman gjorde begreppet EQ hett… En sammanfattning av seven habits låter sig inte enkelt göras. Och den gör sig bäst på engelska. På något sätt känns det mer exakt & äkta så. Well, den exformativa engelska summeringen av ”De sju goda vanorna”: ”Between stimulis and response, man has the freedom to choose” BE PROACTIVE Self-awareness     response-ability      Circle of Influence a mental creation (the blueprint)      

Pengar - bli en mästare på spelet

Bild
Jag har nu läst nästan hela boken "MONEY  MASTER THE GAME - 7 simple steps to FINANCIAL FREEDOM" skriven av superkonsulten, bästsäljande-författaren och megacoachen  Tony Robbins . Det är en tung bok även om den handlar om några enkla steg för att nå finansiell frihet. Den största behållningen för mig är nog insikten att den säkraste och ofta mest lönsamma investeringen är att satsa på en aktieindexfond med låga avgifter, som t ex aktieindex över 500 stora amerikanska bolag. Tony´s analys säger nämligen att 96% av de aktivt förvaltade fonderna går sämre än aktieindex ... så välj istället en aktieindexfond med låga avgifter . Enligt många är Ray Dalio "the Leonardi da Vinci of investing". I en intervju med Tony berättar Ray efter ett tag om exakt hur man bör vikta sin investeringsportfölj mellan olika typer av investeringar (se bild): 30% i aktier - gärna då via en aktieindexfond 15% i "intermediate US bonds ", 7-10 åriga statsobligationer

Livsglädje - Kultur - EQ

Bild
Ett klipp som berör på många sätt. Zhang Junhao och Little Xixi tävlar om att gå till final i en kinesisk talangtävling. Klippet visar prov på två små barns enorma emotionella intelligens (t ex självförverkligande, självständighet, självhävdelse, empati, livsglädje) samt ger in inblick i kinesisk kultur och värderingar. Exempel från barnens dialog: Xixi: -"Om han är ledsen för att inte komma till final, så låter jag honom gå vidare" Junhao: -"Låt Xixi vinna, för jag är man" Xixi: - "Junhao får gå vidare, för jag är äldre..." Efter att Junhao fått besked att han gått vidare: Junhao: - "Keep it up, Xixi" Tio minuter som berör:

Positivity ratio

Bild
Hittade ett klipp från Greater Good Science Center , av Barbara Fredrickson, som förklarar "the Positivity ratio". Barbara ställer sig frågan: Hur mycket positivitet och positiva känslor behöver vi i våra liv? Några "highlights": Positivity Ratio > 3-to-1  [Losada] Negativity is necessary Don´t Be Positive Create the Mindset of Positivity: be Open be Appreciative be Curious be Kind be Real Track your Positivity Ratio  daily " the battle is between two wolves - Positivity and Negativity " Se hela klippet via YouTube här: