Inlägg

"mina karaktärsstyrkor" enligt Martin Seligman

Martin Seligman har en del riktigt bra tester på sin hemsida www.autentichappiness.com . En test (VIA - Values In Action ) handlar om att kartlägga funktion, resurser och hälsa. Det är en klassificeringsmanual för karaktärsstyrkor och dygder. Jag fick högt på... Visdom : Lärande och kunskapstörst - älskar att lära sig nya saker, gillar att läsa och besöka museum . Perspektiv och visdom - har lätt för att ge råd och har förmågan att se helheten likväl som delarna. Mod : Energi och entusiasm - går oavsett uppgift in för den med entusiasm och energi. Tycker att det mest i livet är ett äventyr . Rättvisa : Jämlikhet och rättvisa - har som fast princip att behandla alla lika . Låter inte sina personliga känslor inverka på beslut om andra människor. Måttfullhet : Anspråkslöshet och ödmjukhet - söker inte rampljuset utan föredrar att låta sina prestationer tala för sig själv. Andra uppmärksammar och värdesätter deras ödmjukhet. Eftertänksamhet och varsamhet - tänke

Dan Pink - zenhabits, Wise Parenting and perspective-taking

Bild
Dan Pink är en av mina absoluta favoritförfattare. Han har skrivit böcker som "En helt ny värld", "Drivkraft", "Det är mänskligt att sälja"osv. Läs tidigare blogginlägg om hans magiska böcker här . I hans senaste nyhetsbrev länkar han till några intressanta videoklipp... Det första klippet (Pinkcast 1.2: " A simple trick for getting the right stuff done ") handlar om att införa en rutin som kallas MIT ( Most Important Task ). Det handlar om att varje morgon bestämma sig för den viktigaste saken (alternativt de tre viktigaste sakerna) som du vill göra den dagen, för att därefter se till att detta blir gjort i början av dagen. En enkel rutin som säkerställer att du verkligen prioriterar och genomför det viktiga i livet. Läs mer om detta via zenhabits . Det andra klippet (Pinkcast 1.4 : " This chart will make you rethink parenting and leading ") handlar om en "fyrfältare" som beskriver hur man utifrån modern forskning bö

the IDEAL TEAM PLAYER

Bild
... är en bok skriven av Patrick Lencioni . Han menar att en idealisk team-spelare ska vara ödmjuk (Humble), hungrig (Hungry) samt socialt smart (Smart). Om man inte har alla dessa tre förmågor så blir man inte fullt ut effektiv som team-spelare. Nedan bild säger "allt":

de 17 globala målen är...

Bild
För ett tag sedan definierade FN (UNDP) 17 globala mål för hållbar utveckling. På webbplatsen www.globalamålen.se kan man bl a läsa mer om detta, samt ladda ner boken " Blir världen bättre ?" "Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala Mål för att uppnå tre fantastiska saker under de kommande 15 åren.  Att utrota extrem fattigdom . Att  minska ojämlikheter och orättvisor  i världen. Att  lösa klimatkrisen . Genom de Globala Målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. BERÄTTA FÖR ALLA." De 17 globala målen är: Ingen fattigdom Ingen hunger Hälsa och välbefinnande God utbildning för alla Jämställdhet Rent vatten och sanitet Hållbar energi för alla Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Minskad ojämlikhet Hållbara städer och samhällen Hållbar konsumtion och produktion Bekämpa klima

Johan Rockström - Thought Leader

Bild
Lyssnade på Johan Rockström ´s sommarprat häromdagen. Spännande. Obehagligt spännande... Lyssna du också om du inte redan gjort det... (tack Lasse för tipset) Världens alla korallrev och Amazonas regnskogar kommer att kollapsa, Grönland och delar av Antarktis kommer att smälta och höja havsnivån med upp till 14 meter. Johan Rockström ger i sitt Sommarprogram tydliga exempel på de katastrofala följderna som en global uppvärmning kommer att få. Johan har varit med och definierat " planetens gränser " - ett koncept som beskriver nio olika miljöproblem som vart och ett har ett gränsvärde som ej bör överskridas (läs mer på wikipedia ): Förlust av biodiversitet Klimatförändring Kväve - och Fosforcykeln Stratosfäriskt ozon Havsförsurning Global färskvattenanvändning Landanvändning Kemisk förorening Atmosfärisk aerosol Här nedan hans TED -talk från 2010:

Kroppsspråk - "cats and dogs"

Bild
En av NLP-grundarnas bror, Michael Grinder , höll ett heldagsseminarium (typ workshop/föreläsning) i Helsingborg för en dryg vecka sedan. Det handlade bl. a om: the Power of Influence Growth ( systematically inconsistent ) versus Fixed mindset Pentimento "ABOVE (Pause) Whisper" samt " Frozen Hand Gesture " (FHG) inhale:3    exhale:4 Belly Button Insecurity Talker det är pausen som är det viktiga i kommunikationen five languages of love Circles of Humanness Nedan två videoklipp om " cats and dogs " visar hur Michael tar sig an en publik: Fråga: När är jag en katt kontra en hund? "relationer - ekonomi - karriär" Summering: "Charisma is a balance between a dog and a cat" Avslutningsvis "Six Wrong Ways to Make a Right First Impression - as a Speaker". Lite rolig: Tack NLP professionals för en bra dag.

Lycka beror på...

Bild
En bild säger mer än... Intresserad av att veta mer - läs  här ! Och, kolla in nedan klipp från YouTube :