Inlägg

BLI FRI - sju principer för oberoende

Bild
Entreprenören och samhällsdebattören Henrik Jönsson har skrivit boken " BLI FRI - sju principer för oberoende " - en både upplyftande, uppfriskande och underhållande bok. Henrik är enligt mig en pedagogisk, kunnig och knivskarp debattör som dissekerar olika intressanta ämnen på ett föredömligt sätt - alltid genom att belysa fakta och historiska skeenden samt genom att sätta in saker i sitt rätta sammanhang. Världsklass ! Köp hans bok och prenumerera på hans Youtube-kanal nu! Min e X for mat ! va summering av Henriks eminenta summeringar från boken "BLI FRI - sju principer för oberoende": Vägra begränsas Lär dig att skilja på människor vars råd du ska lyssna på och de som vill se dig misslyckas för att de själva saknar förmågan att göra saker som går emot vad andra tycker. Gör det du tror på även ifall det finns en risk att du misslyckas - det finns ett stort värde bara i handlingen att gå emot kollektivet och göra det du känner är rätt. Ett alltför stort fokus

Kriget mellan Israel och terrororganisationen Hamas - varför just nu?

Bild
Det är tuffa tider i världen just nu. De senaste veckorna har kriget mellan Israel och terrororganisationen Hamas överskuggat det brutala angreppskriget av Ryssland mot Ukraina. Vad är det som händer i världen och varför sker det just nu? Den kanadensiska kliniska psykologen Jordan Peterson ger en enligt mig knivskarp analys i en intervju med journalisten Piers Morgan i hans program "Piers Morgan uncensored" som sändes 31 oktober 2023. Jordan Peterson ger svar på tal och beskriver på djupet vad som triggade Hamas att begå den terrorattack de genomförde den 7 oktober samt beskriver några grundorsaker till varför världen har hamnat där vi är just nu. Så, min rekommendation är att se nedan intervju - den kommer berika ditt liv och beskriva de bakomliggande skälen till varför Hamas agerar som de gör just nu. Om du bara har några minuter över - läs min exformativa summering nedan istället... Några " highlights " från intervjun: Iran is desperate - they see the Abrah

Sådan är drömchefen

Bild
I senaste numret av tidningen Chef ( #4 2023 ) presenteras en Novus undersökning där svenskarna rankar ledaregenskaperna de uppskattar mest - sådan är drömchefen . Ledarskapsforskaren Simon Elvnäs kommenterar listan med att "svenskarna ser värdet av både person och funktion i ledarskapet. Alltså såväl mjuka världen, och sådant som struktur och planering. Det är en i grunden ganska komplett person, både relations- och uppgiftsorienterad, som svenskarna helst tycks önska sig som chef. Någon som både är närvarande på ett mänskligt plan , och har förmågan att leda, styra och ta beslut." De tio egenskaper som i högst grad kännetecknar en bra chef: Lyhörd Tydlig Engagerad Ärlig Rättvis Kommunikativ Handlingskraftig Motiverande Empatisk Tillitsfull Dessutom fick de svara på frågan: "vilket tips skulle du vilja ge din chef så att hen blir en bättre chef?": Lyssna mer Våga ta beslut Bättre kommunikation / planering Var tydligare Var närvarande Avslutningsvis - topp 5 sva

World Happiness Report 2023 - Sverige 6:a

Bild
Då har World Happiness Report för 2023 släppts. Rapporten visar att Finland är det land där invånarna är lyckligast - Sverige kommer på sjätte plats (se topp tio nedan). Några kommentarer från rapporten och från annan media: Finland toppar listan för sjätte året i rad De länder som har lägst lycka är i ordning: Afghanistan , Libanon, Sierra Leone Begreppet lycka i denna rapport skulle enligt vissa kritiker bytas ut mot " nöjd med livet " ( satisfaction with their lives ) för att bättre spegla det rapporten mäter Om man strikt tittar på vilka länder som upplever mest positiva känslor skulle latin-amerikanska länder toppa listan, med Paraguay och Guatemala i täten Trots pandemi, kriget i Ukraina samt ökade levnadskostnader så ligger nivåerna av lycka på ungefär samma nivåer idag som för ett par år sedan Effektiviteten i ett lands styrning ( State effectiveness ) har stor påverkan på ett lands lycka - parametrar som förmågan att få in pengar och tillhandahålla tjänster, upp

Hälsa, välmående och motivation...

Bild
Det blir allt viktigare för företag att skapa och därefter vidmakthålla en kultur som bidrar till hälsa, välmående och motivation för medarbetarna. Man skulle kunna uttrycka det som att en chef behöver bli mer som en PT (personlig tränare) för sina anställda än att vara den "strikta, uppföljande & bestämmande" chefen . En modern chef har insett att framgång handlar om att säkerställa att medarbetarna mår bra - då presterar de också sitt bästa. Inte för att chefen säger det, utan för att det ligger i vår natur att vilja prestera i ett sammanhang där vi mår bra och umgås med medmänniskor som vi trivs med. Ovan bild från "The Emotional Intelligence Network via LinkedIn" visar på vikten av att förstå hur lycka och välmående skapas i våra kroppar . Olika aktiviteter triggar igång vår kropps produktion av olika kemikalier som bidrar till vårt välmående (se ett av mina äldre inlägg för en mer fördjupad förklaring av hur detta hänger ihop ). En modern chefs huvudsakli

Magiska musikvideos 2023

Det var extremt länge sedan jag lade upp några magiska musikvideos . Så, jag satte snabbt samman en "playlist" med några inte helt nya magiska musikvideos att njuta av när du behöver fylla på med energi. Artister som... Avicci Kylie Minogue Mauro Scocco ABBA Swedish House Mafia Coldplay The Weeknd Robyn Justin Timberlake Enjoy via denna länk!

Vad händer i Ukraina och varför händer det?

Bild
Det pågår just nu ett fruktansvärt krig i Ukraina som enligt min och mångas mening beror på att Putin och många av hans kompisar tycker sig behöva "krossa de demokratiska tendenserna" i Ukraina. Det finns möjligen vissa saker som gör det begripligt varför Putin har valt att starta detta vidriga krig, men för många av oss som är uppvuxna i västvärldens demokratier är det obegripligt det som Putin håller på med i Ukraina. Jag vill förmedla några källor till viktig och trovärdig information som jag har haft glädje av för att hålla mig uppdaterad kring vad som händer och varför det som händer händer just nu . Jag vill börja med en föreläsning som Stanford professor Michael McFaul höll för Stanford Alumni för några veckor sedan. Mike var ambassadör för USA i Ryssland under åren 2012-2014, så han har djupa insikter i den ryska kulturen och har under åren haft flera möten med Putin. Det gör honom enligt mig väldigt trovärdig i sina analyser av varför Putin valde att anfalla Ukra