Den gyllene regeln


Inom Kristendomen finns det en grundläggande etisk princip som formuleras så här; "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger". (Matt. 7:12, Bibeln 2000).


Problemet med denna regel är ju att man förutsätter att alla vill bli behandlade på samma sätt - man förutsätter att alla har samma värderingar. Regeln känns mer aktuell om man formulerar den så här; "Om du vill att dina medmänniskor ska göra saker för dig, klargör vad dina medmänniskor har behov av och ge det till dem."


Om regeln skall relatera till hur vi kommunicerar med varandra så blir den istället såhär; "Om du vill att dina medmänniskor ska göra saker för dig, klargör dina medmänniskors schema och kommunicera så att rätt exformation aktiveras hos dem. (Hedin, Feb. 2010).


Förresten så anser jag att Mauro Scocco är Sveriges genom tiderna bästa låtskrivare.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trotsa vildmarken - våga vara operfekt!

Förändring - "Fyrarummaren"

Assertiv kommunikation