Den översvämmade hjärnan


Jag håller just nu på att läsa boken "Den översvämmade hjärnan - En bok om arbetsminne, IQ och den stigande informationsfloden" skriven av professorn i kognitiv neurovetenskap, Torkel Klingberg.


Boken handlar om hur våra hjärnor, som genetiskt är likartade de stenåldershjärnor som människor föddes med för 40 000 år sedan, hanterar den enorma informationsmängd vi möts av idag. Intressant...


Torkel tar också död på en myt, nämligen att kvinnor skulle ha större simultankapacitet än män. Det finns inget stöd i forskningen för detta påstående. Jag tyckte detta kändes viktigt att klargöra ;-)


Han beskriver också varför barn oftast slår sina medelålders föräldrar i spelet "Memory". Det beror på att barn i många fall är bättre på att koda in denna typ av information i "långtidsminnet" - en kompetens som blir sämre ju äldre man blir.


Torkel ger också förklaringar till "det magiska talet sju, plus/minus två - fenomenet att det verkar finnas en inbyggd begränsning i hjärnans bandbredd". Forskning pekar mot att det beror på fysiska begränsningar kopplat till vårt "arbetsminne" som har kunnat kopplas till några väl avgränsade område i hjärnans hjässlob och pannlob.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trotsa vildmarken - våga vara operfekt!

Förändring - "Fyrarummaren"

Assertiv kommunikation