Kommunikation är svårt - men varför?


Kommunikation är svårt. Punkt. Men varför?
Det beror ju t ex på att vi människor använder våra sinnen och tolkar våra sinnesintryck olika (syn, hörsel, känsel, doft, smak), att vi har olika personliga egenskaper (öppenhet, noggrannhet, utåtvändhet, vänlighet, emotionell instabilitet) som påverkar oss när vi kommunicerar, att vi samlar på oss erfarenheter under åren som lagras i våra hjärnor som s k schema vilket gör att vi tolkar information olika, att vi gillar att kommunicera via olika kanaler (face-to-face, telefon, mail, Facebook, twitter), att vi kommunicerar allt mer interkulturellt vilket gör att det gemensamma språket är av varierande kvalitet samt att ofta de kulturella grundläggande värderingarna är olika, att kvinnor och män kommunicerar olika beroende på att våra hjärnor är olika uppbyggda har också senare forskning kunnat påvisa, att komprimera det man vill förmedla så att budskapet behålls osv osv.


Det kanske istället är så att vi ska vara lyckliga de gånger vi överhuvudtaget lyckas kommunicera på ett begripligt sätt med våra medmänniskor...

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering