Exformation och scheman

Jag har funderat en del på sistone om relationen mellan exformation och det man inom psykologin kallar schema (eller schemata).

Enlig PsykologiLexikon utarbetat av Henry Egidius så betyder schema:


1. Mönster för hur något fungerar eller bör fungera
2. I psykologin en kognitiv struktur som formar sättet att uppfatta saker
och ting och att reagera på det man uppfattar

Boken Psychology - Frontiers and Applications av Michael W. Passer och Ronald E. Smith har följande definition av schema:


a "mental framework" - an organized pattern of thought about some aspect of
the world, such as a class of people, events, situations, or objects

ren svenska så kan man säga att vi människor bygger upp en subjektiv världsbild i vårt minne som syftar till att vara vår erfarenhetsbank som vi hela tiden jämför våra sinnesintryck med. Detta gör vi för att snabbare kunna greppa en ny situation eller att snabbare få grepp om vad för sorts person en ny bekantskap är. Våra gamla scheman används tillsammans med den nya informationen som vi tar in via våra sinnen, vilket tillsammans ger vår tolkning av det vi upplever.

Hur hänger då exformation och schema ihop?
Först ett grundantagande - all kommunikation kan beskrivas utifrån en enkel kommunikationsmodell med tre komponenter - en sändare, en kommunikationskanal och en mottagare (se bild och förklaring i länken om du behöver repetera).

Min definition av exformation daterad 2010-02-02 blir då som följer (sätt er ner och läs långsamt!):

* Exformation produceras av sändaren genom ett omedvetet nyttjande av egna scheman samt genom medvetna prioriteringar utifrån vilket budskap man vill förmedla, vilken kommunikationskanal man nyttjar samt vem mottagaren är.
* Restprodukten av exformationsskapandet (informationen) transporteras via kommunikationskanalen där det kan påverkas av brus.
* Exformation aktiveras av mottagaren genom en medveten tolkning av informationen utifrån vem sändaren är, vilken kommunikationskanal sändaren valt och vilka möjliga budskap sändaren kan tänkas ha, samt dessutom omedvetet via en filtrering genom sina egna scheman.
* Optimal exformationsöverföring har skett då den fulla vidden av sändarens budskap har förmedlats till mottagaren genom en minimal informationsöverföring via kommunikationskanalen.

En som använder begreppet exformation och kopplingen till psykologitermen schema är professorn i ekonomisk psykologi på Handelshögskolan i Stockholm - Richard Wahlund. I hans seminarie "Varumärke - från psykologi till ekonomiska värden" klargör han hur man inom all marknadskommunikation måste vara medveten om mottagarnas schema och hur exformation aktiveras. Se även mitt inlägg om Coca-Cola som berör samma tema.

Jag är nöjd, imorgon är första dagen i resten av mitt liv - fyllt av exformation...

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering