Inlägg

A Force for Good - Daniel Goleman

Bild
Daniel Goleman har skrivit en ny bok: "A Force for Good - the Dalai Lama´s vision for our world" ( läs en introduktion här via Amazon ). Daniel gästade ju Skavlan i fredags och berättade bl a pedagogiskt om begreppet emotionell intelligens ( EQ ). I nedan klipp hör vi honom förklara lite mer om sin nya bok: Medkänsla (compassion) och empati verkar vara egenskaper vi har med oss naturligt ända sedan spädbarnsåldern. Däremot verkar dessa förmågor förminskas när vi kommer in i mer tävlingsorienterade miljöer, som förskola och skolan. Nu finns det dock förskolor och skolor som har för avsikt att ändra på detta - de lär ut snällhet (kindness) och medkänsla (compassion). Enligt Dalai Lama kommer detta visa sig bidra till att skapa en bättre värld framåt - en värld där man bryr sig om sina medmänniskor ännu mer. Dalai Lama oroar sig också för gapet mellan fattiga och rika, som har ökat alltmer de sista hundra åren. Han hoppas att företag ska ta ett ökat ansvar för att minska

Myers-Briggs… summerad!

Bild
En bra sammanfattning på Myers-Briggs … direkt från Wikipedia CC. Vad har du för preferens?

Work rules! på Google

Bild
Chefboken #8 2015 summerar boken "Work rules! - Insights from inside Google that will transform how you live and lead " skriven av Googles HR-chef Laszlo Bock . Här ges en insyn i hur det är att jobba på det bästa företaget i USA, enligt tidningen Fortune. Min exformativa summering: På Google är frihet chefens bästa vän . Genom att ge medarbetarna frihet lockar du de bästa talangerna. Din roll som chef är att tjäna medarbetarna . På Google lyfts gamla tiders makt och auktoritet från chefen och delas i stället ut till medarbetarna. Här råder till stor del den kollektiva tanken. Många beslut får inte fattas av endast en person, utan måste involvera flera. Det handlar t ex om vem som ska anställas, vem som ska sägas upp, hur någons prestation ska bedömas, hur hög lön någon ska ha, hur en produkt ska se ut - flera avgörande beslut för en verksamhet. Googles Eric Schmidt har uttryckt det så här: " Chefens uppgift är att tjäna teamet ". Chefen ska inspirera medarbe

Så blir du framgångsrik

Forskning inom positiv psykologi har visat att det finns ett antal emotionella förmågor ( EQ ) som bidrar till framgång i livet. Det finns givetvis fördelar med att ha hög IQ eller att vara duktig i några av de klassiska skolämnena matte/fysik/svenska/historia eller varför inte bli expert på ett nischat område som Java-programmering, familjerätt, värdepapper… men, det visar sig att det ofta inte räcker med att vara kunnig inom det område du jobbar med. Det krävs att du dessutom är bra på att leda dig själv, att uttrycka dig effektivt, att kunna samarbeta med kollegor och partners, att lösa problem och ta beslut samt att hantera den stress som finns - det krävs helt enkelt att du är emotionellt kompetent. Hur blir du emotionellt kompetent? Alla kan vidareutveckla sin EQ. I motsats till begreppen personlighet och IQ som är mer statiska och svåra att utveckla, så är EQ något som går att träna upp. Man kan jämföra det med att gå på gym. Istället för att träna mage, biceps och triceps

Det lärande samtalet

Bild
Jag har haft förmånen senaste veckorna att gå ledarprogrammet "Klart Ledarskap" hos IndigoIPEX - en utbildning som syftar till att skapa "klara och hållbara samarbetsrelationer baserade på partnerskap och ett klimat där människor lär av varandra". Jag tänkte jag skulle koppla ihop några av grundbegreppen inom Klart Ledarskap med motsvarande termer inom EQ-ramverket . Något jag inser närapå alla vill förstå bättre! [förresten, bild från twicsy.com] Det medvetna självet "Att ha tillgång till och vara medveten om sina upplevelser" Nyckelord inom Klart Ledarskap: Upplevelsekuben (observation, tanke, känsla och vilja) Mentala kartor Klart språk Här och nu Emotionella förmågor att använda: Känslomedvetenhet - förstå sina egna känslor Självförverkligande - veta vad du själv tycker är meningsfullt Realism - se saker och ting så som de faktiskt är Problemhantering - hitta lösningar på problem i situationer där känslor är inblandade Känsl

Summering av "the seven habits of highly effective people"

En av de mest betydelsefulla ledarskapsböckerna någonsin tycker många med mig är boken ”Seven habits of highly effective people” (De sju goda vanorna) skriven av Stephen R. Covey . Den är så fylld av matnyttiga tips så att det närapå blir ”överfullt”. Jag har läst och bloggat många gånger om denna bok. Det som på senare tid blivit allt mer uppenbart för mig är att denna bok till stor del handlar om emotionell intelligens (EQ), även om den aldrig marknadsförts på det sättet. Troligen beroende på att den skrevs innan Daniel Goleman gjorde begreppet EQ hett… En sammanfattning av seven habits låter sig inte enkelt göras. Och den gör sig bäst på engelska. På något sätt känns det mer exakt & äkta så. Well, den exformativa engelska summeringen av ”De sju goda vanorna”: ”Between stimulis and response, man has the freedom to choose” BE PROACTIVE Self-awareness     response-ability      Circle of Influence a mental creation (the blueprint)      

Pengar - bli en mästare på spelet

Bild
Jag har nu läst nästan hela boken "MONEY  MASTER THE GAME - 7 simple steps to FINANCIAL FREEDOM" skriven av superkonsulten, bästsäljande-författaren och megacoachen  Tony Robbins . Det är en tung bok även om den handlar om några enkla steg för att nå finansiell frihet. Den största behållningen för mig är nog insikten att den säkraste och ofta mest lönsamma investeringen är att satsa på en aktieindexfond med låga avgifter, som t ex aktieindex över 500 stora amerikanska bolag. Tony´s analys säger nämligen att 96% av de aktivt förvaltade fonderna går sämre än aktieindex ... så välj istället en aktieindexfond med låga avgifter . Enligt många är Ray Dalio "the Leonardi da Vinci of investing". I en intervju med Tony berättar Ray efter ett tag om exakt hur man bör vikta sin investeringsportfölj mellan olika typer av investeringar (se bild): 30% i aktier - gärna då via en aktieindexfond 15% i "intermediate US bonds ", 7-10 åriga statsobligationer