Inlägg

Greta Thunberg - act right now!

Vilken tjej! En smula märkligt att det ska behövas en svensk ung tjej med Aspergers syndrom för att få "ny fart" på hur vi alla bör ta oss an klimatkrisen och vad vi kan göra för att stoppa den. Greta Thunberg har lyckats nå ut och när du tittar på hennes Ted Talk från Stockholm (bifogat nedan) så är det solklart varför! Några godbitar från hennes Ted Talk If burning fossil fuels was so bad that it threatened our very existence, how could we just continue like before? Why were there no restrictions? Why wasn´t it made illegal? Rich countries like Sweden need to start reducing emissions by at least 15 percent per year What we do or don´t do right now me and my generation can´t undo in the future The climat crisis has already been solved. We already have all the fact and solutions. All we have to do is to wake up and change . Once we start to act, hope is everywhere Everything needs to change and it has to start today Greta Thunberg ,

the magic FACTFULNESS - Hans Rosling

Bild
Factfulness "Tio knep som hjälper dig att förstå världen" av Hans Rosling med Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling kan vara en av de viktigaste böckerna skriven i modern tid. Det tycker bland annat Bill Gates - han har bestämt sig för att ge boken till alla som tar examen från universitetet i USA . Se diagram till höger, som enligt Hans är "det mest dramatiska i denna bok. Det visar den otroliga minskningen i antalet barn per kvinna som har inträffat under min livstid." Jag tycker boken är fantastiskt bra . Jag har gillat Hans Rosling och hans föreläsningar sedan jag först såg ett av hans TED talk för ett antal år sedan . Hans gick ju tragiskt bort i cancer i februari 2017. Hans sista år ägnade han åt att skriva färdigt denna bok tillsammans med Anna och Ola. Han lär från sjuksängen ha sagt att "vårt gemensamma verk har äntligen blivit en njutbar text som kommer att hjälpa en global läsekrets att förstå världen". Jag kan bara hålla med. Sällan har

The Histomap - maktförhållandena i världen de senaste 4000 åren

Bild
Hur åskådliggöra de senaste 4 000 åren ur ett historiskt maktperspektiv? Redan 1931 publicerade Rand McNally den så kallade " Histomap " för att visa maktförhållandena mellan olika länder/riken under de senaste 4 000 åren. Läs mer om detta i länkat blogginlägg . Min summering: 2 000 före Kristus Egypten hade utvecklat jordbruk, skeppsbyggande, myndigheter, handel, juridik, konst och matematik 1500 för Kristus Den Minoiska perioden hade sin storhetsperiod på Kreta 1200 för Kristus Det Assyriska riket absorberar det Bayloniska riket och blir en militär stormakt 950 före Kristus Babylonien i södra Mesopotamien är centrum för den östra världshandeln. Ligger mellan floderna Eufrat och Tigris i dagens Irak 750 före Kristus Det Assyriska riket har herraväldet över världen. Fokus på välstånd och konst 500 före Kristus Det Persiska riket når sin höjdpunkt 350 före Kristus Den grekiska Makedoniska väldet besegrar Persien och Egypten

Exformativt ledarskap #32 - En ledares primära uppgift

Bild
Går det verkligen att nå framgång genom ökat fokus på välmående?  Japp. Jag är övertygad om att detta är en sanning. Modern forskning visar dessutom väldigt tydliga tecken på detta. Daniel Goleman, som gjorde begreppet  EQ  (emotionella förmågor) känt i världen genom sin bok ” Känslans intelligens ”, har också skrivit boken ”Primal Leadership” som handlar om vad en ledares primära uppgift är. Det handlar inte om att excellera i excel, inte om att uppnå fastlagda KPI:er och inte heller om att vara strategisk och visionär. Det finns många saker en ledare förväntas vara bra på, men en ledares primära uppgift är att ha koll på sina känslor eftersom känslor smittar: Emotional leadership is the spark that ignites a company ́s performance, creating a bonfire of success or a landscape of ashes. En ledares primära uppgift  är att vara  positiv, autentisk och ha hög energinivå  samtidigt som man genom sina handlingar säkrar att ens följar

Exformativt ledarskap #31 - Tallriksmodellen för välmående

Bild
Hur får man egentligen en optimalt välmående hjärna? Utifrån ett antal studier har två av de mer framstående hjärnforskarna, David Rock och Daniel Siegel , tagit fram en modell ( the healthy mind platter ) som beskriver hur vi dagligen bör fördela vår hjärnas uppmärksamhet för att totalt sett bli så effektiva som möjligt. Denna moderna tallriksmodell för hjärnan har potential att bli lika viktig för oss idag och framöver som den mer klassiska tallriksmodellen – du vet den som förklarar hur man bör fördela grönsaker, rotfrukter, kött, fisk, potatis och gryn för att få i sig en balanserad näringsrik kost. Den moderna tallriksmodellen för en välmående hjärna består av sju olika aktiviteter som alla behövs för att en dag ska bli optimal ur hjärnans perspektiv . Aktiviteterna är kanske inte revolutionerande i sig. Det som är intressant är mer beskrivningen av varför respektive aktivitet är viktig och att alla delar behövs varje dag. I min nya bok &q

Exformativt ledarskap #28 - Gyllene regeln 2.018

Bild
Vad har "den gyllene regeln" med effektivt ledarskap att göra? Intressera dig för att på djupet förstå vad dina medmänniskor har för behov. Utgå inte från att de är som du. Tvärtom, utgå från att de inte är som du. Bemöt dem som de vill bli bemötta och var tydlig med hur du själv vill bli bemött. Den uppdaterade ”Gyllene regeln”, enligt Stephen R. Covey från boken ” Seven habits of highly effective people” :
 The Golden Rule says to ”Do unto others as you would have others do unto you”. While on the surface that could mean to do for them what you would like to have done for you, I think the more essential meaning is to understand them deeply as individuals, the way you would want to be understood, and then to treat them in terms of that understanding. As one successful parent said about raising children, ”Treat them all the same by treating them differently.” Min egen uppdaterade gyllene regeln 2.018 inspirerad av Stephen R. Covey: Bemöt andra människor så s

Exformativt ledarskap #25 – Helikopterperspektiv

Bild
Jag måste säga att jag fascineras av att det funnits hominider (människo-liknande arter) under flera miljoner år, där arten Homo Sapiens är den enda som överlevt till modern tid. Vad har vi ärvt för egenskaper av våra äldre släktingar och hur använder vi oss av dessa förmågor som finns nerkodade i vår mer reflexorienterade reptilhjärna? Vad är det för egenskaper vi moderna mer kognitiva människor har tillförskaffat oss som vi har användning av som ledare?  Ett modernt ledarskap handlar om att inse att du behöver modifiera ditt ledarskap utifrån vad situationen kräver och inte låsa fast dig vid en och samma ledarstil för alla typer av situationer. Det krävs en oändligt nyanserad verklighetsuppfattning för att korrekt läsa av varje situation och utifrån det bestämma dig för hur du ska agera i din roll som ledare. Inspirerat av boken ”The Nature of Leadership - Reptiles, Mammals, and the challenge of Becoming a Great Leader”, skriven av B. Joseph White via företaget Kontentan