BestOf Du Leder! Törnblom

Jag tänkte jag skulle försöka mig på att producera lite exformation genom att extrahera ut de bästa meningarna från varje kapitel i Mia Törnbloms bok "Du Leder!"
Context: Detta är första boken Mia Törnblom skriver om att leda andra. Tidigare har fokus varit på att skriva om hur vi lär känna oss själva och att vi duger som vi är. Mia är f d missbrukare men "nykter" sedan många år tillbaka.


Nedan är en kort summering av bokens innehåll (ofta ordagrant citerat - ibland komprimerat):

  1. Öka motivationen: Börja med att lära känna de personer du leder och lär dig sen att tycka om och respektera dem. Behandla dem sen individuellt - lär dig förstå vad som motiverar var och en av dem.

  2. Personligt och medvetet ledarskap: Det finns två delar vi behöver lära oss ordentligt för att vi ska kunna leda oss själva till ett tillfredsställande arbetsliv. Ta reda på vem vi är och ta reda på vad vi vill. Träna upp följande egenskaper; mod, reflektion, motivation, trygghet, ansvar, tålamod och hänsyn.

  3. Vilka värderingar har ni och vilka vill ni ha? Ett misstag vi ofta gör är att vi utgår från att vi själva är normen. Vi tänker oss att vår syn är sann och att denna sanning gäller för alla andra också.

  4. Hitta balansen mellan självkänsla och självförtroende: Ett medvetet ledarskap uppnår vi när vi bottnar i oss själva. När vi är trygga och har balans mellan självkänsla och självförtroende blir vi bättre på att fatta beslut och ta ansvar för att de vi leder utvecklas och blir trygga.

  5. Vägen till eget ansvar: Att få sina medarbetare att känna ansvar är en hörnsten i det medvetna ledarskapet. Du måste också själv se din egen del av det totala ansvaret.

  6. Låt inte rädslor styra: När självkänslan är svag styrs personen av osäkerhet och rädslor. Han blir rädd för att misslyckas, verka korkad, bli bortvald, göra fel, vara fel och så vidare.

  7. Konsten att kommunicera: Kommunikation handlar om hur vi förmedlar det vi vill, men det handlar också om att lyssna. Vad säger dina medarbetare? Vad pratar de INTE om? Väldigt mycket av hur vi säger någonting ligger i vårt kroppsspråk.

  8. De lata, de gnälliga och alla andra - svåra samtal: Fråga dig själv, vad kan du göra för att bli bättre på att motivera de som har beteende som du stör dig på?

  9. Mental träning är en självklarhet: Genom mental träning inträffar det fantastiska att vi med mindre ansträngning kan uträtta mer. Vi kan lära oss att välja hur vi vill se verkligheten. Det går att öva upp sig i att vara i upplevelsen istället för att analysera allt som händer.


Mina personliga reflektioner kring boken är att den är lättläst och rakt på sak med en hel del träffsäkra exempel, bra övningar och olika verktyg/mallar. För mig så finns det egentligen ingenting som är nytt i denna boken. Det betyder inte att boken är dålig, tvärtom handlar det om att boken ger en fräsch, humanistiskt modern och handfast summering av vad personligt ledarskap handlar om.
Avslutar med Mias och min gemensamma favorit, Robyn, och hennes nya singel "Hang with me". Direkt från YouTube:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering