15 mars 2020

Ledarskap kopplat till coronaviruset COVID-19

Senaste veckan har spridningen av coronaviruset gått från något allvarligt till att ha blivit en pandemi som påverkar oss i en omfattning vi inte sett maken till under min livstid. Samtidigt så växer antalet "förståsigpåare" som i sociala medier berättar hur regering och andra ledare bör hantera den uppkomna situationen.

Det enda jag med tydlighet vet är följande:
- ett kraftfullt ledarskap är inte det samma som att agera "snabbt, överdrivet och impulsivt". Kanske är det tvärtom extra viktigt att under rådande omständigheter låta de som är insatta i hela problembilden få lov att rekommendera och införa de lösningar som passar bäst. Modernt ledarskap handlar ju om att agera på den information som finns och inte att dras med i känslomässiga impulsiva handlingar för att "vinna poäng" hos den stora massan. Jag vill se ett kraftfullt nyanserat ledarskap som baserar sina beslut på fakta, forskning och algoritmer samt lyhörd och tydlig kommunikation utifrån den oro som finns hos folket.

Se bra pedagogisk presentation av data på Dashboard från arcgis nedan:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar