Inlägg

Sustainability, Happiness and Authentic leadership

Bild
This Sunday I had the opportunity to take part in a conversation related to Sustainability , Happiness and Authentic leadership . The host was my good friend Tomas Holasek from Abintus Consulting who had invited me to the Emprogage "Best For The World Broadcast" via Youtube. I contributed by explaining how the specific framework of Emotional Intelligence called EQ-i 2.0 can be used in order to describe which abilities that are preferable in order to act authentic and as a role model. We covered also the fact that happiness and well-being is a good starting point if you want to be successful in life. The EQ-i 2.0 framework from MHS describing the 15 subscales of emotional intelligence: In the video below you can among many things learn more about the six abilities that you can practice in order to become a truly authentic leader : Self-Actualization Reality Testing Self-Regard Emotional Self-Awareness Social Responsibility Independence I hope you will enjoy the session - r

Leading from anywhere av David Burkus

Bild
Sugen på ytterligare några heta tips på hur du leder på distans? Då ska du fortsätta läsa detta inlägg... Boken " Leading from Anywhere -The Essential Guide to Managing Remote Teams" skriven av David Burkus ger dig verktyg för att hantera utmaningar som kulturskapande, produktivitet och kreativitet.  Nedan axplock är en eX 4 Mat !v summering av Chef BOKEN #2 2021: Forskning visar att distansarbetare får mer gjort på kortare tid och dessutom har  lägre sjukfrånvaro Tre aspekter som ett team måste ha på plats för att distansarbete ska fungera: En gemensam förståelse för varandra - man behöver lära känna varandra och reda ut vilka beteenden och vanor som ska gälla för gruppen.  En gemensam identitet - klargör vilka vi är som grupp samt koppla individuella prestationer till gruppens överordnade mål Ett gemensamt syfte - ska svara på frågor som "Vad kämpar vi för?" eller "Vilket problem försöker vi lösa?" Den viktigaste aspekten för högpresterande team är:

International Day of Happiness 2021

Bild
Today is the International Day of Happiness . It is an annual event organized by the United Nations to promote the idea that feeling happy is a global human right. The theme for this year´s International Day of Happiness is " Keep Calm, Stay Wise. Be Kind " and is in response to the COVID pandemic. Learn more about this day from United Nations or from the site  Happiness.com . Every year UN publish a World Happiness Report including among many things a global survey measuring  subjective well-being among countries, mainly using the Gallup World Poll which measures life evaluation and positive/negative emotions . For many years the Nordic countries have been in the top in this ranking and this is also true this year. Below picture shows the top 20 countries in Ranking of Happiness 2018-2020: To learn more about happiness in the Nordic countries, you can read my short summary of the book " The little book of Lykke (Happiness) " written by Meik Wiking. From this bo

Supporting the mental health of Remote employees

Bild
From Forbes.com you can find a post describing " 10 creative ways Organizations are supporting the mental health of Remote employees" . A research study conducted partly by Harvard Business Review found that:   " 85% of people have expressed a decline in well-being  since the start of the pandemic" From the article, a summary of what you can do to promote mental health : Make Mental Health a Key Performance Indicator (KPI) Set health and wellness targets and value these just as much as your Business KPI´s. This is to signal to people that they take their well-being seriously Extend Employee Mental Health Benefits to Dependants Support not only the employee, but also their spouse and children in various health benefit programs in order to promote employee emotional well-being Make Mental Health a Company Value Define values like "Be Kind to Your Mind" meaning that you should avoid unnecessary urgency and have a 48 hour response time to team emails Adopt an

Hälsogåtan - hur man lever hälsosamt!

Bild
Hur ska man göra för att leva länge och hålla sig så frisk som möjligt? Den frågan ställer sig Anders Wallensten som skrivit boken " Hälsogåtan - evolution, forskning och 48 konkreta råd". Anders bok handlar om hur vår kropp fungerar och om motion, mat, relationer, tankar, omgivning och sömn - ur ett såväl evolutionärt perspektiv, vetenskapligt som ett erfarenhetsbaserat perspektiv. Anders Wallensten är läkare och epidemiolog specialiserad inom allmänmedicin och folkhälsa - "känd" från Folkhälsomyndighetens presskonferensen under våren kopplat till corona. Jag har lagt en del tid de senaste åren på att förstå hur FRAMGÅNG och VÄLMÅENDE hänger ihop samt utifrån detta också fokusera mer och mer på vad man kan göra för att öka sitt eget välbefinnande. Det finns ju idag mycket forskning kring välmående och även kurser man kan gå för att lära sig mer (jag har själv gått distansutbildningen "the Science of Happiness" via University of California, Berkeley vilk

ChefBOKEN - "Think Like a Rocket Scientist"

Bild
ChefBOKEN #12 2020 sammanfattar boken "Think Like a Rocket Scientist - simple strategies you can use to make giant leaps in work and life" skriven av Ozan Varol .  En av mina favoritförfattare Daniel H. Pink skriver så här om boken: "Your thinking will be bigger, better, and bolder" . Ozan Varol, som är gammal raketforskare, delar med sig av lättbegripliga strategier för att faktiskt lyckas med det som verkat omöjligt. Se min e X4 Ma ti V a summering av ChefBOKENs summering nedan: Att tänka som en raketforskare är att se världen genom en annan lins. Raketforskare föreställer sig det ofattbara och löser det förmodat olösliga . De förvandlar misslyckande till triumfer och begränsningar till fördelar. En viktig punkt är att vara öppen för sin egen otillräcklighet . Att erkänna okunnighet ger en medveten typ av osäkerhet som innebär att man kan lära sig och växa. Kunskap är i grunden självklart något bra. Kunskap ramar in och ger omvärlden form. När vi väl ser stru

Tony Robbins - New World, new You Challenge

Bild
I attended the Tony Robbins " New World - new You Challenge " last weekend. It was awesome, as everything tends to be when Tony is involved ( see my blog post from his UPW in 2013 here ). This Challenge was a five days times 2,5 hours virtual session in order " to learn the tools and strategies you need to THRIVE in this new world ". It´s not that easy to summarize this type of experience, but Tony helped out with 4 infographics... Day 1 The quality of my life, is the same as the quality of my emotions Energy is a habit! Warrior - Magician - Lover - King Change your Story - change your Life Day 2 People are not their behaviors Power posture - Peak state ! Day 3 Take massive actions Don´t fall in love with your product Over-deliver, give more I´m the creator of my life Step up! Day 4 Lack of intimacy I´m responsible for making my relationships work You can´t influence another person if you are judging them I´m sorry. I love you. Please forgive me. Thank you.