6 juni 2018

Charmen med tarmen - "Hjärna och tarm"

"Hur magen och tarmarna fungerar har långt större betydelse för hur vi mår än vad vi tidigare trott. Många av våra välfärdssjukdomar orsakas av obalans i tarmfloran. Och kopplingen mellan hjärnan och tarmarna är central".

Detta kan man läsa på baksidan av boken "Charmen med tarmen" skriven av läkaren och specialisten inom gastroenterologi Giulia Enders.

För att begripa hur vi ska uppnå välbefinnande är det alltså viktigt att begripa lite mer om kopplingen mellan hjärna och tarm.
Några väl valda avsnitt från bokens kapitel "Hjärna och tarm":


Det enda skälet till att ha en hjärna är rörelse.
Rörelse är det mest exceptionella vi levande varelser någonsin har åstadkommit. Det finns ingen annan anledning att ha muskler, ingen annan anledning att ha nerver på de här musklerna och förmodligen ingen annan anledning att ha en hjärna.

Tarmens nervnätverk kallas för tarmhjärnan, eftersom den är så stor och kemiskt komplex på ett liknande sätt som hjärnan. Om tarmens enda uppgift vore att transportera näring och då och då få oss att rapa, vore ett så klurigt nervsystem ett besynnerligt slöseri med energi - ingen kropp skulle bygga sådana neuronnät för ett enkelt pruttrör.

Nervus vagus är den viktigaste och snabbaste vägen mellan tarm och hjärna. Nerven fungerar en smula som en telefonledning till huvudcentralen öven vilken en medarbetare på fältet förmedlar sina intryck. Tarmen befinner sig mitt i stridens hetta.Den kan berätta saker om oss för hjärnan som hjärnan annars inte skulle ha en aning om. Tarmen är kroppens största sensoriska organ - den känner av vårt inre liv och arbetar i det undermedvetna.

När vagusnerven vill transportera information från tarmen till de extremt viktiga områdena i huvudet måste den först så att säga ta sig förbi hjärnans dörrvakt. Den heter Talamus.

Vid irritabel tarm (IBS) känner man ofta ett obehagligt tryck i magen eller ett kluckande i magen och tenderar att ha diarré eller förstoppning. Tänkbara orsaker till ett sådant tillstånd kan vara väldigt små, så kallade mikroinflammationer, en icke fungerande tarmflora eller livsmedelsintolerans som inte har uppdagats. Tillståndet kan uppstå via tarm-hjärn-axeln, om tarmens tröskel är sänkt eller hjärnan absolut vill ha informationen.

Stress är förmodligen ett av de viktigaste stimuli som hjärna och tarm diskuterar med varandra. När vår hjärna uppfattar ett stort problem så vill den lösa problemet. Till det behöver den energi. Energin lånar hjärnan framför allt av tarmen. Tarmen får genom så kallade sympatiska nervfibrer besked om att det just nu råder en nödsituation och att den undantagsvis är tvungen att lyda. Detta system är dock inte byggt för att ständigt vara i bruk.

Stress är ohygienisk. När livsvillkoren i tarmen förändras överlever nämligen andra bakterier än när läget är avspänt. Stress förändrar så att säga väderläget i magen. All stress aktiverar nerver som hämmar matsmältningen. Måltider borde vara stressfria zoner.

Puberteten är så förvirrande för en växande hjärna just därför att nerverna är så otroligt plastiska - mycket är inte fastställt, allt är möjligt, inget är nödvändigt, det kommer många olika signaler och impulser. Processen avslutas när man är så där tjugofem. Då reagerar vissa nerver enligt inövade mönster.

Vetenskapens fixering vid huvudet har länge gjort oss blinda för att jaget är mer än hjärnan. Forskningen om tarmen har på senare tid bidragit med bland annat följande hypotes:
  Insulan är stället där vårt jag uppstår.
Del ett: Insulan får emotionell information från hela kroppen. Varje information är som en pixel - insulan sätter av massor med pixlar ihop en bild (en "känslornas karta")
Del två: Hjärnans uppgift är rörelse. Rörelser är till för att åstadkomma något. Med hjälp av insulans karta kan hjärnan planera meningsfulla rörelser. Ett av målen är att röra oss mot en hälsosam balans.
Del tre: Även hjärnan är bara ett organ. I hjärnan finns några anmärkningsvärda inrättningar som områden för social medkänsla, moral och logik. För att insulans "jag-bild" ska bli meningsfull använder den sig förmodligen också av iakttagelser av omvärlden eller tidigare erfarenheter.

Alltså...
Insulan skapar en liten bild av hela vår kännande kropp. Den bilden kan vi sedan berika med vår komplexa hjärna. En sådan påkostad bild tillverkas ungefär var fyrtionde sekund. På rad bildar de här bilderna ett slags film. Vårt jags, vårt livs film.

Det är ingen dum idé att komplettera René Descartes en smula:
"Jag känner, därefter tänker jag, alltså finns jag till"

Om du vill lära dig mer - kolla in Giulia på TED:

28 april 2018

Träna din medkänsla via VR

Jag läste en intressant artikel häromdagen i Dagens Industri (10/4-2018). Den handlade om hur vi med hjälp av Virtual Reality (VR) kan träna oss att bli snälla och mer empatiska. På Stanford universitetet forskar man just nu kring hur man via VR kan skapa miljöer och världar som försätter oss i nya situationer, t ex att förvandlas till en person av en annan ras eller att få prova att agera superhjälte. Det visar sig att dessa nya upplevelser påverkar oss och våra hjärnor på ett så djupt sätt att vi förändrar våra tankar och beteenden i den verkliga världen. VR gör att vi aktiverar hjärnans motorik-centrum vilket gör att vi tror att det vi upplever är på riktigt. Forskaren Jeremy Bailenson menar att "VR kan användas som en slags flygsimulator för förbättrad social interaktion". Om man vill så kan alltså VR blir ett sätt att förändra världen och öka människors medkänsla. Eller så blir det bara en ytterligare nivå av avancerad underhållning... vi får väl se vad framtiden har i sitt sköte.

Se också nedan TED talk av Chris Milk: "How virtual reality can create the ultimate empathy machine"9 mars 2018

Den lata personens guide till att rädda världen


Jag gillar de globala målen. Från deras hemsida kan man läsa följande:

"De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Med de Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå tre fantastiska saker fram till år 2030; att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

Med hjälp av de Globala målen är vi den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna."

United Nations Development Programme (UNDP) arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP i Sverige arbetar för att stärka policys och insatser för hållbar utveckling, och med att kommunicera och stötta genomförandet av de Globala målen. UNDP driver globalamålen.se med stöd från Sida.


Från deras hemsida hittar man en lista med saker som var och en av oss kan göra för att vara med och bidra till en hållbar utveckling.

"Den lata personens guide till att rädda världen" (se hela lista här):


Saker du kan göra från soffan

Koppla in dina apparater i ett grenuttag - stäng av när de inte används
Skriv inte ut saker i onödangör en digital anteckning
Släck lampor när du inte behöver dem
Handla bara ifrån företag som du vet producerar sina varor hållbart
Om du märker att någon trakasserar andra på nätet - anmäl personen
Kompensera för dina koldioxidutsläpp


Saker du kan göra hemifrån

Låt dina kläder torka naturligt istället för att använda torktumlare
Ät mindre kött, fågel och fisk
Frys in rester om du inte har möjlighet att äta innan det blir dåligt
Sopsortera papper, plast, glas och metaller
Ta kortare duschar
Undvik att förvärma ugnen
Ersätt gamla apparater och lampor med nya, energisnåla, modeller
Om du har möjligheten - installera solceller på ditt hus
Använd tändstickor
Skölj inte av


Saker du kan göra utanför ditt hem

Handla lokalt och närproducerat
Planera dina måltider, använd handlingslistor och undvik spontanköp
Köp bara hållbart fiskad fisk och skaldjur
Cykla, promenera eller åk kollektivt
Ta med dig din egen påse när du handlar
Handla på second hand-affärer
Ta hand om din bil
Skänk bort det du inte använder
Utnyttja din rättighet att rösta fram politiska ledare


13 februari 2018

Principer för ett vuxet beteende...

Via min favoritförfattare Dan Pink´s nyhetsbrev kom jag över en spännande lista - "25 Principles of Adult Behavior" nedtecknad av nyligen bortgångne John Perry Barlow.

Jag har valt ut de för mig elva vackraste principerna (se hela listan här):


Be patient. No matter what.

Never assume the motives of others are, to them,
less noble than yours are to you.

Don’t trouble yourself with matters you truly cannot change.

Laugh at yourself frequently.

Never forget that, no matter how certain, you might be wrong.

Learn the needs of those around you and respect them.

Avoid the pursuit of happiness.
Seek to
define your mission and pursue that.

Understand humility.

Forgive.

Live memorably.

Love yourself.John finns också på Youtube via TED - "The right to know":10 februari 2018

Petter Stordalen - glöm strategi!

Jag såg Skavlan igår och fick bland annat se Petter Stordalen tillsammans med Tove Lo och bröderna "Ylvis" (kända från monsterhiten "What does the fox say?").

Jag såg Petter intervjuas av Anna Hedenmo i programmet "Min Sanning" på SVT för ett tag sedan - en riktigt bra intervju. Jag ska ärligt säga att jag inte sett och hört så mycket av Petter tidigare. Min bild just nu är att han är fantastisk och att han står för en hel del grundläggande värderingar kring ledarskap som påminner väldigt mycket om det jag själv tror på. Jag satte mig och googlade lite på Petter. Då fick jag fram ett seminarie från Almedalen sommaren 2017 där Petter har ett samtal med Cissi Elwin (tidningen Chef´s VD och chefredaktör). Jag hittade också en summering av denna 45 minuter långa "show" i tidningen Chef´s artikel från 2017-07-07 - jag blev inspirerad (bild förresten från Chef).

Se min exformativa summering av deras artikel om seminariet här nedan -  Petter Stordalens syn på ledarskapstrender:


Kultur är inte magi. Kultur är bara hårt arbete...

Glöm strategi!
Det är
kultur och människor som skapar bolag

People, planet, profit


Chefer behöver den mänskliga egenskapen... 
      ... att nå in i medarbetarnas hjärtan
Robotar har inga hjärtan.

Anställ bara människor som är bättre än dig själv. 
Som har mod, energi och begeistring

den viktigaste ledaregenskapen en chef kan ha:
Genomförandekraft!”

Var lär man sig bäst ett språk?
På arbetsplatsen!
Som företagsledare har du ett samhällsansvar.

Hur får vi avkastning på en investering i människor på 40 miljoner kronor?
 Jo, genom minskad sjukfrånvaro!
Företag och succéer byggs av människor.Här ser du hela klippet via Youtube från Almedalen 2017 - "Petter Stordalen om ledarskapstrender":

31 januari 2018

Hur du hjälper ditt barn att lyckas i livet!

Jag kom i kontakt med Carol Dweck för ett antal år sedan. Hon har forskat kring hur man som förälder kan hjälpa sitt barn att uppnå sin fulla potential - helt enkelt att lyckas i livet ("How to help every child fulfil their potential"). Det handlar om att barn växer upp antingen med ett fixed mindset eller ett growth mindset och att orsaken till vilket mindset ett barn får till stor del beror på hur föräldrarna kommunicerar med barnet under uppväxten. Genom att berömma ett barn utifrån dess ansträngningar så skapar man förutsättningar för "ett utvecklande tankesätt" (growth mindset) - idén att vi kan utveckla vår hjärnas förmåga att lära sig saker och lösa problem (klicka gärna på infographic ovanför för en sammanfattning, bild förresten från Farnam street).


Det visar sig att RSA Animate har gjort en som vanligt väldigt pedagogisk animerad liten film kring detta budskap utifrån en av Carol´s föreläsningar. Budskapet från klippet kan sammanfattas så här:


Fixed Mindset
You have a certain amount of intelligence
"I´m afraid to try in case I look dumb"

Growth mindset
You can significantly change your intelligence level
"Intelligence can be developed by effort, dedication and mentorship from others"Olika mål och attityd i skolan...

No1 goal:
Look smart at all times and at all costs
Learn at all times and at all costs


2nd mindset rule:
EFFORT is a bad thing
EFFORT is what activates their ability


3rd mindset rule:
Hide their mistakes
Mistakes are a natural part of learningHur man som förälder lovordar sitt barn efter t ex ett positivt resultat i skolan...

Fixed Mindset
Praise intelligence
Du måste vara smart!

Growth mindset
Praise process
(strategy, effort, focus, persistence)
Du måste ha kämpat hårt!


I love NYET
I´m not good at math, yet!
I tried but it didn´t work, yet!
I can´t do it, yet!

Human abilities are capable of GROWTHHär ser du hela klippet från RSA Animate via Youtube:

9 januari 2018

Oprah Winfrey for president

Igår fick Oprah Winfrey ta emot hederspriset Cecil B. deMille på Golden Globe-galan i Beverly Hills. Från Wikipedia:

The Cecil B. DeMille Award for Lifetime Achievement in Motion Pictures är ett pris som delas ut årligen av Hollywood Foreign Press Association vid Golden Globe Award-ceremonien i Hollywood. Det är uppkallat efter Cecil B. DeMille

Hennes tal i samband med utdelningen kommer säkerligen att pratas om i många år - det var så imponerande att man nu pratar om att Oprah är redo för att kandidera som president 2020.

Vad sade hon som redan gjort detta till en klassiker? 
En summering:

In 1964, I was a little girl...

The first black women to be given this award

We know that it is the insatiable dedication 
to uncover the absolute truth 
that keeps us from turning a blind eye 
to corruption and to injustice, 
to tyrants and victims, and secrets and lies

What I know for sure
is that speaking your truth
is the most powerful tool we all have

So I want tonight to express gratitude
to all the women who have endured
years of abuse and assault because they had
children to feed, bills to pay and dreams to pursue

Recy Taylor died ten days ago...
She lived too many years in a culture
broken by brutally powerful men -
but  THEIR TIME IS UP!

How we overcome... 
the one quality all of them seem to share
is an ability to maintain hope for a brighter morning,
even during our darkest nights.

So I want all the girls watching to know that
 a new day is on the horizon!

And when that new day finally dawns
it will be because of a lot of magnificent women
and some pretty phenomenal men
fighting hard to make sure that they become 
the leaders who take us to the time
when nobody ever has to say
"Me too" again
Här ser ni talet i sin helhet, via YouTube: