3 december 2018

Exformativt ledarskap #19 - Ta en promenad


-->

Är det verkligen nödvändigt att förstå hur hjärnan fungerar för att bli ditt bästa jag oftare?
En modern ledare inser vikten av att hänga med inom det relativt nya forskningsområdet neuroledarskap. De sista åren har man gjort fantastiska framsteg vad gäller att förstå hur man använder sin hjärna på ett optimalt sätt. I dagens värld är det genom att förstå dig själv och veta hur du kan optimera dig själv som du skapar konkurrensfördelar gentemot andra. Ur ett globalt perspektiv är det bara att konstatera att det finns massor av smarta välutbildade personer runt om i världen. Att bli framgångsrik utifrån att vara den som har pluggat mest och har bäst yrkeskompetens funkar inte längre. Det nya moderna tankesättet handlar om att ha den yrkeskompetens som krävs för att klara dina arbetsuppgifter. Utöver det behöver du fokusera på att ständigt vidareutveckla dina emotionella förmågor (EQ), samtidigt som det är nödvändigt att vara nyfiken på hur din hjärna fungerar för att kunna hjälpa dig själv att bli ditt bästa jag oftare.
Några livsnödvändiga tips om hur din hjärna kan optimeras från boken ”Your brain at work - strategies for overcoming distraction, regaining focus, and working smarter all day long” skriven av David Rock:
  • Vi presterar bäst då vi upplever en positiv stress. Motverka negativ stress genom att ta en promenad eller bryta av med lite humor.
  • Kreativa insikter kommer lättast till oss när vi inte tänker medvetet. Det gäller att göra något annat för att sätta igång hjärnans omedvetna problemlösningsmaskineri.
  • Medveten närvaro (mindfulness) hjälper dig att styra din hjärna i rätt riktning. Du blir effektivare genom att vara här och nu.

Läs en längre summering av boken "Your brain at work" i min nya bok "Exformativtledarskap – 49 nyanserade framgångsrecept".

Exformativt ledarskap #18 - vår högra hjärnhalva


-->

Vi lever i en tid av förändring. Kanske kommer kommande generationer prata om vår tid som ett paradigmskifte. Att vi har levt i informationssamhället ett bra tag nu råder det inget tvivel om. Vad inte alla har fattat är att vi faktiskt är på väg in i en ny tid – ett samhälle som försöker omfamna hur livet går till när alla har tillgång till all information samtidigt, oavsett var de befinner sig fysiskt. Via mobiltelefon eller andra mobila IT-pryttlar.
Dan Pink har beskrivit sin syn på detta samhälle i boken ”En helt ny värld – why right-brainers will rule the future”. Boken beskriver hur vi i västvärlden måste utvecklas för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Det handlar om att använda vår högra hjärnhalva betydligt mer än tidigare. Att vi alla blir mer ”kvinnliga”, mer emotionella, mer holistiska. Detta är en utmaning i en tid då de ekonomiska styrparametrarna får allt större utrymme inom många företagsledningar.
Jag tror alla mår bra av att reflektera kring hur de kan använda sina förmågor, och sina två hjärnhalvor, på ett optimalt sätt. Som ledare är det viktigt att vara flexibel. För att kunna vara det på ett autentiskt sätt är det viktigt att lära känna sig själv och hur man brukar agera i normaltillståndet samt därefter fundera på hur man kan agera annorlunda då situationen kräver det.
Så, välkommen till den värld som Dan Pink kallar konceptsamhället: Överflödet, utvecklingen i Asien och automatiseringen gör att vi måste lära oss nyttja andra sinnen än idag. Från min nya bok "Exformativt ledarskap" en sammanfattning av de sex talanger/sinnen som alltmer kommer att styra våra liv och forma vår värld framåt: 


Läs mer om hur du når framgång framöver i min nya bok "Exformativt ledarskap - 49 nyanserade framgångsrecept".