Pistkarta


- Ska vi ta Butter nu?

- Är den röd eller svart?

- Den är svart!

- Ok, då tar vi den.

I många sammanhang så finns det "kodad" information som är dold bakom vissa termer - för oss som åker slalom/snowboard så är det färgkodning av de olika pisterna; från grönt (lättast) till svart (svårast). För en som aldrig åkt utför betyder termen "svart pist" ingenting - för oss utförsåkare så kommunicerar detta begrepp allt från oro & rädsla till glädje & njutning ...

Utifrån ovan resonemang så kan man dra följande slutsats:
Om du vill kommunicera någonting så är det viktigt att klargöra om mottagaren "delar ett gemensamt sammanhang" med dig eller inte ( i ovan exempel: är mottagaren utförsåkare?). I fallet att mottagaren är utförsåkare så aktiveras exformation utifrån begrepp såsom "svart pist" - däremot om mottagaren ej är utförsåkare så måste du kommunicera betydligt mer information för att någorlunda samma exformation ska aktiveras (typ "en brant backe som är så brant att du måste vara riktigt duktig skidåkare för att ta dig ner alternativt vara lite sämre skidåkare men vara öppen för rejäla utmaningar i livet").

Effektiv kommunikation handlar om att kommunicera just så mycket information som behövs för att aktivera rätt mängd exformation hos mottagaren.

Nedan ett videoklipp från "Väggen" i Sälen - Sveriges näst mest branta pistade nedfart, 45 graders lutning (Nordens brantaste pist lär vara "Chocken" i Idre - 48 graders lutning)

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

IT outsourcing som ett äktenskap

Förändring - "Fyrarummaren"

12 livsregler - en summering