Den tändande gnistan av Malcolm Gladwell

Jag har läst Kontentan´s sammanfattning #308 av boken Den tändande gnistan av Malcolm Gladwell. Den förklarar att idéer, produkter, budskap och beteenden sprids på samma sätt som virus. Spridningen följer samma mönster som en epidemi. Det viktiga att förstå är att spridningen inte sker gradvis utan i ett språng. Den tidpunkt när spridningen når en kritisk massa är den tändande gnistan...

En kort summering av innehållet:
Enligt Malcolm så är en epidemi en funktion av tre faktorer; de personer som överför smittämnet, själva smittämnet och miljön som smittämnet verkar i. När en epidemi tänder så beror det på att en eller flera av dessa faktorer har förändrats.

Den första faktorn kallar Malcolm för Lagen om de få. Den innebär att det är en liten grupp människor med stort kontaktnät, energi, entusiasm och personlighet som är orsak till en social epidemi. Personlighetstyperna som behövs är dels Förenaren - den som alla känner, dels Den vetgirige - den som finner nyheterna åt oss, dels Säljaren - den som övertygar oss.

Den andra faktorn kallar Malcolm för Klibbighetsfaktorn. Denna faktor fokuserar på "vad får budskap att fastna"? De som verkligen studerar klibbighet är producenterna av direktreklam. En iakttagelse de gjort är att det ofta visar sig vara små, till synes triviala ting som gör epidemiska budskap eller idéer klibbiga. Vi vill gärna tro att konsten att göra intryck ligger i den inneboende kvaliteten hos de idéer vi presenterar. Men, istället är det sättet att förpacka informationen som avgör om budskapet blir avvisat eller accepterat.

Den tredje faktorn kallar Malcolm Sammanhangets makt - små saker styr. Sammanhangets makt säger att beteendet till stor del är en funktion av miljön. Det betyder att det finns tidpunkter, platser och förhållanden som kan påverka oss till beteenden som till viss del går emot våra inneboende "normala" beteende. En särskild del av sammanhanget är den grupp man tillhör och det grupptryck som kan växa fram inom en grupp. Bland primaterna är människan det enda djur vars hjärna är stor nog att hantera den sociala och intellektuella börda som umgänget i en stor grupp innebär. Forskning och beräkningar har visat att det maximala antal personer som vi kan ha en äkta personlig relation till verkar vara 150 personer. Intressant är att det stämmer med storleken på många äldre samhällen av jägare-samlare.

Hur kan man då alstra den tändande gnistan?
Enligt Malcolm så är det viktigt att inse att världen inte stämmer med våra intuitiva föreställningar, hur gärna vi än vill det, och den mänskliga kommunikationen har sina högst ovanliga regler som strider mot våra intuitiva uppfattningar. I sjäva verket påverkas vi starkt av vårt sammanhang, vår omedelbara omgivning och personerna omkring oss. Den nya ekonomins otroliga framsteg och gränslösa informationstillgång får oss paradoxalt nog att lita alltmer till primitiva former av sociala kontakter. Det blir ett sätt att hantera den moderna världens komplexitet. Det muntliga ordet och kommunikation ansikte-mot-ansikte vinner terräng!

* Egna reflektioner:

Facebook - är det vår tids flock, ska man då försöka maximera sina vänner till 150 personer?

Om jag vill bli riktigt framgångsrik bloggare bör jag läsa hela denna boken, inte bara Kontentans 8-sidiga summering.

Vad var det som gjorde att spikmattan helt plötsligt blev en produkt som alla var tvungna att ha?

Hur kan jag skapa en epidemi kring inomhusfontäner?

Direktreklam´are - är det alltså de som är vår tids stora pionjärer avseende att studera vad som påverkar oss människor?

Är det inte informationen i ett budskap som är det viktigaste utan snarare sättet hur vi paketerar och sållar bort information som är det viktiga - ojdå, en bekräftelse från Malcolm på att exformation är viktigare än information ...

Dagens informationssamhälle skapar mycket stress - vi måste hitta sätt att kommunicera som motverkar detta ...

Avslutningsvis ett tal som i varje fall gjorde mig tårögd - direkt från YouTube:


Köp boken på bokus eller adlibris.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Trotsa vildmarken - våga vara operfekt!

Förändring - "Fyrarummaren"

Assertiv kommunikation